เนื้อเพลง Cradle And All คำอ่านไทย Ani Difranco

fourteenth street and the garbage swirls like a cyclone
( โฟทีนธ สทรีท แอนด์ เดอะ ก๊าร์เบจ ซเวิล ไล๊ค เก ไซคโลน)
three o’clock in the afternoon and I am going home
(ทรี โอคล็อก อิน ดิ แอฟเตอร์นูน แอนด์ ดาย แอ็ม โกอิ้ง โฮม)
F train is full of high school students
(เอฟ เทรน อีส ฟูล อ็อฝ ไฮฮ สคูล ซทยูเด็นท)
so much shouting
(โซ มัช ชาวดิง)
so much laughter
(โซ มัช ลาฟเทอะ)
last night’s underwear in my back pocket
(ล๊าสท ไน๊ท อั๊นเด้อร์แวร์ อิน มาย แบ็ค พ๊อคเค่ท)
sure sign of the morning after
(ชัวร์ ซายน อ็อฝ เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอ๊ฟเท่อร)

take me home
(เท้ค มี โฮม)
take me home and leave me there
(เท้ค มี โฮม แอนด์ ลี๊ฝ มี แดร์)
think I’m going to cry, I don’t know why
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู คราย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
think I’m going to sing myself a lullaby
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู ซิง ไมเซลฟ อะ ลัลละไบ)
feel free to listen
(ฟีล ฟรี ทู ลิ๊สซึ่น)
feel free to stare
(ฟีล ฟรี ทู สแทร์)

I live in New York New York the city that never shuts up
(ไอ ไล้ฝ อิน นิว ยอค นิว ยอค เดอะ ซิ๊ที่ แดท เน๊เฝ่อร์ ชั๊ท อั๊พ)
in the daylight everything is so gory
(อิน เดอะ เดย์ไลท์ เอ๊วี่ติง อีส โซ โกริ)
you can hear snatches of stranger’s sorry stories
(ยู แคน เฮียร snatches อ็อฝ ซทเรนเจอะ ซ๊อรี่ สตอยสฺ)
and I moved there from buffalo but that’s nothing
(แอนด์ ดาย มู๊ฝ แดร์ ฟรอม บัฟฟะโล บั๊ท แด้ท นัธอิง)
the TRICO plant moved to mexico
(เดอะ TRICO แพล๊นท มู๊ฝ ทู เม๊กซีโค)
left my uncle standing out in the cold
(เล๊ฟท มาย อั๊งเคิ่ล ซแทนดิง เอ๊าท อิน เดอะ โคลด์)
said there’s your last paycheck have fun growing old
(เซ็ด แดร์ ยุร ล๊าสท เพแชค แฮ็ฝ ฟัน กโรอิง โอลด์)

take me home
(เท้ค มี โฮม)
take me home and leave me there
(เท้ค มี โฮม แอนด์ ลี๊ฝ มี แดร์)
think I’m going to cry, I don’t know why
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู คราย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
think I’m going to sing myself a lullaby
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู ซิง ไมเซลฟ อะ ลัลละไบ)
feel free to listen
(ฟีล ฟรี ทู ลิ๊สซึ่น)
feel free to stare
(ฟีล ฟรี ทู สแทร์)
rockabye baby
(rockabye เบ๊บี้)
in the treetop
(อิน เดอะ ทรีทอพ)
when the wind blows
(เว็น เดอะ วินด โบลว์)
cradle will rock
(เครเดิล วิล ร๊อค)
when the bough breaks
(เว็น เดอะ เบา เบร๊ค)
the cradle will fall
(เดอะ เครเดิล วิล ฟอลล์)
down will come baby
(เดาน วิล คัม เบ๊บี้)
cradle and all
(เครเดิล แอนด์ ออล)

youth is beauty
(ยู๊ธ อีส บิ๊วที่)
money is beauty
(มั๊นนี่ อีส บิ๊วที่)
hell, beauty is beauty sometimes
(เฮ็ลล , บิ๊วที่ อีส บิ๊วที่ ซัมไทม์)
it’s the luck of the draw
(อิทซ เดอะ ลัค อ็อฝ เดอะ ดรอว์)
it’s the natural law
(อิทซ เดอะ แนชแร็ล ลอว์)
it’s a joke
(อิทซ ซา โจ้ก)
it’s a crime
(อิทซ ซา ไคร์ม)
I was bored
(ไอ วอส บอรฺ)
you were bored
(ยู เวอ บอรฺ)
it was a meeting of the minds
(อิท วอส ซา มีทอิง อ็อฝ เดอะ ไมนด์)
now it’s three in the afternoon and I can’t leave too soon
(นาว อิทซ ทรี อิน ดิ แอฟเตอร์นูน แอนด์ ดาย แค็นท ลี๊ฝ ทู ซูน)
saying thank you, I had a nice time
(เซอิง แธ๊งค์ ยู , ไอ แฮ็ด อะ ไน๊ซ์ ไทม์)

take me home
(เท้ค มี โฮม)
take me home and leave me there
(เท้ค มี โฮม แอนด์ ลี๊ฝ มี แดร์)
think I’m going to cry, I don’t know why
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู คราย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
think I’m going to sing myself a lullaby
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู ซิง ไมเซลฟ อะ ลัลละไบ)
feel free to listen
(ฟีล ฟรี ทู ลิ๊สซึ่น)
feel free to stare
(ฟีล ฟรี ทู สแทร์)

maybe I’ll live my whole life
(เมบี อิลล ไล้ฝ มาย โฮล ไล๊ฟ)
just getting by
(จั๊สท เกดดดิ้ง บาย)
maybe I’ll be discovered
(เมบี อิลล บี ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
maybe I’ll be colonized
(เมบี อิลล บี คอลโอะไนส)
you could try to train me like a pet
(ยู เคิด ธราย ทู เทรน มี ไล๊ค เก เพ๊ท)
you could try to teach me to behave
(ยู เคิด ธราย ทู ที๊ช มี ทู บีแฮฝ)
But I’ll tell you, if I haven’t learned it yet
(บั๊ท อิลล เทลล ยู , อิ๊ฟ ฟาย แฮฟเวน เลิร์น ดิท เย๊ท)
you know,
(ยู โนว์ ,)
I ain’t gonna sit, I ain’t gonna stay
(ไอ เอน กอนนะ ซิท , ไอ เอน กอนนะ สเทย์)

take me home
(เท้ค มี โฮม)
take me home and leave me there
(เท้ค มี โฮม แอนด์ ลี๊ฝ มี แดร์)
think I’m going to cry, I don’t know why
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู คราย , ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย)
think I’m going to sing myself a lullaby
(ทริ๊งค แอม โกอิ้ง ทู ซิง ไมเซลฟ อะ ลัลละไบ)
feel free to listen
(ฟีล ฟรี ทู ลิ๊สซึ่น)
feel free to stare
(ฟีล ฟรี ทู สแทร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cradle And All คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น