เนื้อเพลง Dope Man คำอ่านไทย Jay-Z

{*sound of a camera taking a picture*}
( {*ซาวน์ด อ็อฝ อะ แค๊เมร่า เทคอิง อะ พิ๊คเจ้อร์ *})

[Jay] Millenium flow
([ เจ ] Millenium โฟลว์)
[MTV] Serena Altschul’s here live outside the criminal courthouse
([ เอ็มทีวี ] เซรีน่า Altschuls เฮียร ไล้ฝ เอ๊าทไซ้ด เดอะ ครีมอิแน็ล courthouse)
[Jay] This is {bullsh*t} y’all
([ เจ ] ดิส ซิส {bullsh*ที } ยอล)
[MTV] in New York City for the first day in the trial of
([ เอ็มทีวี ] อิน นิว ยอค ซิ๊ที่ ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท เดย์ อิน เดอะ ไทรอั้ล อ็อฝ)
[Jay] I’m gone {*car speeds off*}
([ เจ ] แอม กอน {*คารํ สพี๊ด ออฟฟ *})
[MTV] the State vs. Shawn Carter, a.k.a. Jay-Z
([ เอ็มทีวี ] เดอะ สเทท vs ชอน คาเทอะ , อะ เค กา เจ ซี)
[Jay] Uhh, uh-huh-uh, uhh, uh-huh-uh, uhh
([ เจ ] อา , อา ฮู อา , อา , อา ฮู อา , อา)
[MTV] Whatever the verdict in this trial may be
([ เอ็มทีวี ] ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ เฝ๊อร์ดิคท อิน ดิส ไทรอั้ล เมย์ บี)
the effects will undoubtedly be felt worldwide
(ดิ เอฟเฟ็ค วิล อันเดาทอิดลิ บี เฟ็ลท เวิรดวาย)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Aiyyo, stand forward, ‘fore you take notice
(เออายเอว , สแทนด์ ฟ๊อร์เวิร์ด , โฟร์ ยู เท้ค โน๊ทิซ)
or witness to me killin the track
(ออ วิทเหนส ทู มี คิลลิน เดอะ แทร็ค)
Testify ’til me spillin the smack
(เท๊ซทิฟาย ทิล มี สปิลลิน เดอะ ซแม็ค)
Now they got me for traffickin, racketeerin, audio crack
(นาว เด ก็อท มี ฟอร์ traffickin , racketeerin , ออดิโอ แคร๊ค)
{Hook:} They call me Dope Man, Dope Man
({ฮุ๊ค : } เด คอลลํ มี โดพ แมน , โดพ แมน)
I try to tell em I’m where hope, floats man
(ไอ ธราย ทู เทลล เอ็ม แอม แวร์ โฮพ , โฟล้ท แมน)
Ghetto spokes-man
(เกทโท ซโพค แมน)
A broke man, approachin the bench with intent
(อะ บโรค แมน , แอพโพแอคเชิน เดอะ เบ๊นช วิธ อินเทนท)
to bury me under the cell, fingered me as the toast man
(ทู เบ๊อรี่ มี อั๊นเด้อร เดอะ เซล , ฟิ๊งเก้อร มี แอส เดอะ โท๊สท แมน)
Evidence stemmin from ninety-six
(เอ๊ฝิเด้นซ stemmin ฟรอม ไนนทิ ซิกซ์)
They say the world ain’t recovered from his fix
(เด เซย์ เดอะ เวิลด เอน รีคั๊ฝเฝ่อร์ ฟรอม ฮิส ฟิกซ์)
While they was usin cut I was on some other sh*t
(ไวล์ เด วอส ยูซิน คัท ไอ วอส ออน ซัม อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที)
Gave it to you raw and they just discovered it
(เกฝ อิท ทู ยู รอว์ แอนด์ เด จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ ดิท)
Nowaday, the jury got they brow raised
(Nowaday , เดอะ จูรี่ ก็อท เด บเรา เร้ส)
Listenin to testimony about my foul ways
(ลิเซินนิน ทู เทซทิโมนิ อะเบ๊าท มาย เฟาล เวย์)
Exhibit A: ” Reasonable Doubt ”
(เอ็กซฮิ๊บิท ดา : ” รีเซินนาเบิล เดาท “)
They say this was the first thing that turned the peoples out
(เด เซย์ ดิส วอส เดอะ เฟิร์สท ทริง แดท เทิร์น เดอะ พี๊เพิ่ล เอ๊าท)

[MTV] You can feel the tension building here
([ เอ็มทีวี ] ยู แคน ฟีล เดอะ เท๊นชั่น บีลดิง เฮียร)
as an unprecedented number of people have turned out
(แอส แอน unprecedented นั๊มเบ้อร์ อ็อฝ พี๊เพิ่ล แฮ็ฝ เทิร์น เอ๊าท)
for what may be the ” Trial of the Century ”
(ฟอร์ ว๊อท เมย์ บี เดอะ ” ไทรอั้ล อ็อฝ เดอะ เซ๊นจูรี่ “)
{Hook}
({ฮุ๊ค })

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
How come, you label your brand of dope
(ฮาว คัม , ยู เล๊เบ้ล ยุร แบรนดฺ อ็อฝ โดพ)
” Volume 1 ” and spread it through the slums?
(” โฝ๊ลุ่ม 1 ” แอนด์ สเพร๊ด ดิท ทรู เดอะ สลัม)
Fed it to the young with total disregard
(เฟ็ด ดิท ทู เดอะ ยัง วิธ โท๊ท่อล ดิซริกาด)
Your honor, the State seeks the maximum charge
(ยุร ออนเออะ , เดอะ สเทท ซี๊ค เดอะ แม๊กซิมั่ม ชาร์จ)
And how could you, turn right around
(แอนด์ ฮาว เคิด ยู , เทิร์น ไร๊ท อะราวนฺดฺ)
and release a lethal dosage called ” Volume 2 ”
(แอนด์ รีลี๊ส อะ ลี๊ธอล โดซอิจ คอลลํ ” โฝ๊ลุ่ม 2 “)
And is true you operate the criminal enterprise
(แอนด์ อีส ทรู ยู โอ๊เพอเหรท เดอะ ครีมอิแน็ล เอ๊นเทอร์ไพร้ส)
known as Roc-a-Fella in charge of his meteoric rise?
(โนน แอส ร็อค อะ เฟลลา อิน ชาร์จ อ็อฝ ฮิส มีทิออริค ไร๊ส)
And do you deny you’re responsible for the demise
(แอนด์ ดู ยู ดีนาย ยัวร์ รีสฺพอนสิเบิล ฟอร์ เดอะ ดิไมส)
of record execs, and do you object?
(อ็อฝ เร๊คขอร์ด execs , แอนด์ ดู ยู อ๊อบเจ็คท)
Your distribution’s Polygram, and through your connects
(ยุร ดิซทริบยูฌัน Polygram , แอนด์ ทรู ยุร คอนเน็คท)
Def Jam, you pushed over five million SoundScan
(เดฟ แจม , ยู พุช โอ๊เฝ่อร ไฟฝ มิ๊ลเลี่ยน SoundScan)
And not to mention, your co-horts and henchmen
(แอนด์ น็อท ทู เม๊นชั่น , ยุร โค horts แซน เฮนชเม็น)
Dame, Biggs, Lyor, Kev’ and Russell Simmons
(เดม , บิ๊กก , Lyor , เคฝ แอนด์ รัสเซล ซิมเมินสฺ)
And we ain’t gon’ talk about Murder, Inc.
(แอนด์ วี เอน ก็อน ท๊อล์ค อะเบ๊าท เม๊อร์เด้อร์ , อิงคฺ)
That just establishes a darker deeper criminal link
(แดท จั๊สท establishes ซา ดาร์คเกอร์ ดิพเพอ ครีมอิแน็ล ลิ๊งค)

[MTV] The State is seeking the maximum penalty
([ เอ็มทีวี ] เดอะ สเทท อีส ซีคิง เดอะ แม๊กซิมั่ม เพนแอ็ลทิ)
and with the overwhelming amount of evidence
(แอนด์ วิธ ดิ โอเฝอะฮเวลมิง อะเม๊าท อ็อฝ เอ๊ฝิเด้นซ)
the D.A.’s presented, things aren’t looking good
(เดอะ ดี อะ เอส เพร๊สเซ่นท , ทริง อเร้น ลุคอิง กู๊ด)
{Hook}
({ฮุ๊ค })
[MTV] Despite the grim outlook at this point
([ เอ็มทีวี ] เดสไพ๊ทํ เดอะ กริม เอ๊าทลุ๊ค แกท ดิส พ๊อยท์)
the rapper has been known to emerge triumphant
(เดอะ แรพเพอ แฮ็ส บีน โนน ทู อีเม๊อร์จ ทไรอัมแฟ็นท)
in the face of adversity
(อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ แอ็ดเฝอซิทิ)
{Hook}
({ฮุ๊ค })
[MTV] Jay-Z is taking the stand
([ เอ็มทีวี ] เจ ซี อีส เทคอิง เดอะ สแทนด์)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Right hand on the Bible, left hand in the air
(ไร๊ท แฮนด์ ออน เดอะ ไบบล , เล๊ฟท แฮนด์ อิน ดิ แอร์)
Before I spoke one word, made sure my throat was clear
(บีฟอร์ ไอ ซโพค วัน เวิร์ด , เมด ชัวร์ มาย โธร๊ท วอส เคลียร์)
A-hem, I’m a prisoner of circumstance
(อะ เฮ็ม , แอม มา พรีสเนอะ อ็อฝ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์)
Frail n*gga, I couldn’t much work with my hands
(ฟเรล เอ็น *gga , ไอ คูดซึ่น มัช เวิ๊ร์ค วิธ มาย แฮนด์)
But my mind was strong, I grew where you hold your blacks up
(บั๊ท มาย ไมนด์ วอส สทรอง , ไอ กรู แวร์ ยู โฮลด์ ยุร แบล๊ค อั๊พ)
Trap us, expect us not to pick gats up
(แถร๊บ อัซ , เอ็กซเพ็คท อัซ น็อท ทู พิค แกท อั๊พ)
Where you drop your cracks off by the Mack trucks
(แวร์ ยู ดรอพ ยุร แคร๊ค ออฟฟ บาย เดอะ แมกคฺ ทรั๊ค)
Destroy our dreams of lawyers and actors
(เดสทรอย เอ๊า ดรีม อ็อฝ ล๊อเย่อร์ แซน แอคเทอะ)
Keep us spiralin, goin backwards
(คี๊พ อัซ spiralin , โกอิน แบคเวิด)
At age nine, saw my first hate crime
(แอ็ท เอจ ไนน , ซอว์ มาย เฟิร์สท เฮท ไคร์ม)
Blindfolded, expected to walk a straight line
(บไลโฟล , เอ็กซเพ็คท ทู ว๊อล์ค กา สเทร๊ท ไลน์)
Mind molded, taught to love you and hate mine
(ไมนด์ โมลด์ , ทอท ทู ลัฝ ยู แอนด์ เฮท ไมน์)
Climbed over it, at a early age, Jay shined
(ไคลบ์ โอ๊เฝ่อร อิท , แอ็ท ดา เอ๊อรํลี่ เอจ , เจ ฌิน)
F*ck the system at Lady Justice I blaze nine
(เอฟ *ck เดอะ ซิ๊สเท่ม แอ็ท เล๊ดี้ จัสติกส ไอ เบลซ ไนน)
Your Honor, I no longer kill my people, I raise mine
(ยุร ออนเออะ , ไอ โน ลองเงอ คิลล์ มาย พี๊เพิ่ล , ไอ เร้ส ไมน์)
The soul of Mumia in this modern day time
(เดอะ โซล อ็อฝ Mumia อิน ดิส โม๊เดิ่ร์น เดย์ ไทม์)

[MTV] While the jury is inside deliberating
([ เอ็มทีวี ] ไวล์ เดอะ จูรี่ อีส อิ๊นไซด์ ดิวลิบีเลดิ้ง)
outside the crowd is frozen with anticipation
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ คราวดํ อีส โฟ๊เซน วิธ แอนทิซิเพฌัน)
{Hook}
({ฮุ๊ค })
[MTV] Well the verdict has just been announced: NOT GUILTY!
([ เอ็มทีวี ] เวลล เดอะ เฝ๊อร์ดิคท แฮ็ส จั๊สท บีน อะเน๊าซ : น็อท กีลทิ !)
It is complete pandemonium out here! {Hook; Serena keeps speaking}
(อิท อีส คอมพลีท แพนดิโมเนียม เอ๊าท เฮียร ! {ฮุ๊ค ; เซรีน่า คี๊พ กำลังสพี๊ค })
People are cheering and hugging – there he is
(พี๊เพิ่ล อาร์ เชียร์ริง แอนด์ huggings แดร์ ฮี อีส)
Jay-Z is exiting the courtroom right now
(เจ ซี อีส exitings เดอะ โครชรูม ไร๊ท นาว)
There is a swarm of cameras surrounding him {*pop bulbs flashing*}
(แดร์ อีส ซา ซวอม อ็อฝ แค๊เมร่า ซะเรานดิงส ฮิม {*พ็อพ บั้ลบํ กำลังแฟลช *})
and people are just rushing up to him
(แอนด์ พี๊เพิ่ล อาร์ จั๊สท รูซชิง อั๊พ ทู ฮิม)
Let’s try and make our way over there, Jay-Z! Jay-Z!
(เล็ท ธราย แอนด์ เม้ค เอ๊า เวย์ โอ๊เฝ่อร แดร์ , เจ ซี ! เจ ซี !)
{*sounds of cameras keep flashing*, *music fades*}
({*ซาวน์ด อ็อฝ แค๊เมร่า คี๊พ กำลังแฟลช * , *มิ๊วสิค เฟด *})

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dope Man คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น