เนื้อเพลง Now You See It (Now You Don’t) คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

Overbearing woman makin’ it so hard for me
( โอฝเวอร์เบริง วู๊แม่น เมกิน หนิด โซ ฮาร์ด ฟอร์ มี)
Now you’ve laid it down for all to see, yeah
(นาว ยู๊ฟ เลด ดิท เดาน ฟอร์ ออล ทู ซี , เย่)
Can I ask a question, d’ya think that you can take a blow
(แคน นาย อาสคฺ กา เคว๊สชั่น , dya ทริ๊งค แดท ยู แคน เท้ค เก โบลว์)
This is why I always come and go, yeah
(ดิส ซิส วาย ไอ ออลเว คัม แอนด์ โก , เย่)

Now you see it, now you don’t, yeah
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์ , เย่)
Careful of words that get caught in your throat
(แค๊ร์ฟูล อ็อฝ เวิร์ด แดท เก็ท คอท อิน ยุร โธร๊ท)
Face the music, take it like a man, yeah
(เฟซ เดอะ มิ๊วสิค , เท้ค อิท ไล๊ค เก แมน , เย่)
Givin’ it to me anyway that you can, yeah
(กีฝอิน หนิด ทู มี เอนอิเว แดท ยู แคน , เย่)

Everybody’s feeling everything you’ve got to feel
(เอวี่บอดี้ ฟีลอิง เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ ก็อท ทู ฟีล)
I’ve got something that you can’t conceal
(แอฝ ก็อท ซัมติง แดท ยู แค็นท คอนซีล)

Now you see it, now you don’t, yeah
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์ , เย่)
Careful of words that get caught in your throat
(แค๊ร์ฟูล อ็อฝ เวิร์ด แดท เก็ท คอท อิน ยุร โธร๊ท)
Face the music, take it like a man, yeah
(เฟซ เดอะ มิ๊วสิค , เท้ค อิท ไล๊ค เก แมน , เย่)
Givin’ it to me anyway that you can
(กีฝอิน หนิด ทู มี เอนอิเว แดท ยู แคน)

Now you see it, now you don’t
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์)
Now you see it, now you don’t
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์)
Now you see it, now you don’t
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์)

Now you see it, now you don’t
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์)
Now you see it, now you don’t
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์)
Now you see it, now you don’t
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์)

Give me central heating, hope that I can pay the bill
(กี๊ฝ มี เซนทแร็ล ฮีดิง , โฮพ แดท ไอ แคน เพย์ เดอะ บิลล์)
Making me forget my fear of hell, yeah
(เมคอิง มี ฟอร์เก๊ท มาย เฟียร์ อ็อฝ เฮ็ลล , เย่)
Must be luck in odd numbers, now you face me upside down
(มัสท์ บี ลัค อิน อ๊อดด นั๊มเบ้อร์ , นาว ยู เฟซ มี อัพไซต์ เดาน)
I’m so far up, I’m afraid to come back down, yeah
(แอม โซ ฟาร์ อั๊พ , แอม อะเฟรด ทู คัม แบ็ค เดาน , เย่)

Now you see it, now you don’t, yeah
(นาว ยู ซี อิท , นาว ยู ด้อนท์ , เย่)
Careful of words that get caught in your throat
(แค๊ร์ฟูล อ็อฝ เวิร์ด แดท เก็ท คอท อิน ยุร โธร๊ท)
Face the music, take it like a man, yeah
(เฟซ เดอะ มิ๊วสิค , เท้ค อิท ไล๊ค เก แมน , เย่)
Givin’ it to me anyway that you can
(กีฝอิน หนิด ทู มี เอนอิเว แดท ยู แคน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Now You See It (Now You Don’t) คำอ่านไทย Ozzy Osbourne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น