เนื้อเพลง Leopard-Skin Pill-Box Hat คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Well, I see you got your brand new leopard-skin pill-box hat
(เวลล , ไอ ซี ยู ก็อท ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)
Yes, I see you got your brand new leopard-skin pill-box hat
(เย็ซ , ไอ ซี ยู ก็อท ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)
Well, you must tell me, baby
(เวลล , ยู มัสท์ เทลล มี , เบ๊บี้)
How your head feels under somethin’ like that
(ฮาว ยุร เฮด ฟีล อั๊นเด้อร ซัมติน ไล๊ค แดท)
Under your brand new leopard-skin pill-box hat
(อั๊นเด้อร ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)

Well, you look so pretty in it
(เวลล , ยู ลุ๊ค โซ พริ๊ทที่ อิน หนิด)
Honey, can I jump on it sometime?
(ฮั๊นนี่ , แคน นาย จั๊มพ ออน หนิด ซัมไทม์)
Yes, I just wanna see
(เย็ซ , ไอ จั๊สท วอนนา ซี)
If it’s really that expensive kind
(อิ๊ฟ อิทซ ริแอ็ลลิ แดท เอ็คซเพนซิฝ ไคนด์)
You know it balances on your head
(ยู โนว์ อิท บ๊าล่านซ์ ออน ยุร เฮด)
Just like a mattress balances
(จั๊สท ไล๊ค เก แมททเร็ซ บ๊าล่านซ์)
On a bottle of wine
(ออน อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ไวน์)
Your brand new leopard-skin pill-box hat
(ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)

Well, if you wanna see the sun rise
(เวลล , อิ๊ฟ ยู วอนนา ซี เดอะ ซัน ไร๊ส)
Honey, I know where
(ฮั๊นนี่ , ไอ โนว์ แวร์)
We’ll go out and see it sometime
(เวลล โก เอ๊าท แอนด์ ซี อิท ซัมไทม์)
We’ll both just sit there and stare
(เวลล โบทรฺ จั๊สท ซิท แดร์ แอนด์ สแทร์)
Me with my belt
(มี วิธ มาย เบ๊ลท์)
Wrapped around my head
(แร็พท อะราวนฺดฺ มาย เฮด)
And you just sittin’ there
(แอนด์ ยู จั๊สท ซิทดิน แดร์)
In your brand new leopard-skin pill-box hat
(อิน ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)

Well, I asked the doctor if I could see you
(เวลล , ไอ อาสคฺ เดอะ ด๊อคเท่อร์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด ซี ยู)
It’s bad for your health, he said
(อิทซ แบ้ด ฟอร์ ยุร เฮ็ลธ , ฮี เซ็ด)
Yes, I disobeyed his orders
(เย็ซ , ไอ ดิโซะเบ ฮิส อ๊อร์เด้อร์)
I came to see you
(ไอ เคม ทู ซี ยู)
But I found him there instead
(บั๊ท ไอ เฟานด ฮิม แดร์ อินสเท๊ด)
You know, I don’t mind him cheatin’ on me
(ยู โนว์ , ไอ ด้อนท์ ไมนด์ ฮิม ชีทดิน ออน มี)
But I sure wish he’d take that off his head
(บั๊ท ไอ ชัวร์ วิ๊ช ฮีด เท้ค แดท ออฟฟ ฮิส เฮด)
Your brand new leopard-skin pill-box hat
(ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)

Well, I see you got a new boyfriend
(เวลล , ไอ ซี ยู ก็อท ดา นิว บอยเฟรน)
You know, I never seen him before
(ยู โนว์ , ไอ เน๊เฝ่อร์ ซีน ฮิม บีฟอร์)
Well, I saw him
(เวลล , ไอ ซอว์ ฮิม)
Makin’ love to you
(เมกิน ลัฝ ทู ยู)
You forgot to close the garage door
(ยู เฟาะกอท ทู โคลส เดอะ กะราฉ ดอร์)
You might think he loves you for your money
(ยู ไมท ทริ๊งค ฮี ลัฝ ยู ฟอร์ ยุร มั๊นนี่)
But I know what he really loves you for
(บั๊ท ไอ โนว์ ว๊อท ฮี ริแอ็ลลิ ลัฝ ยู ฟอร์)
It’s your brand new leopard-skin pill-box hat
(อิทซ ยุร แบรนดฺ นิว เลพเอิด สกิน พิลล์ บ๊อกซฺ แฮ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Leopard-Skin Pill-Box Hat คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น