เนื้อเพลง Living Without You คำอ่านไทย Finley Quaye

As I arrive, [know that I’ll survive]
( แอส ซาย อะไร๊ฝ , [ โนว์ แดท อิลล เซอร์ไฝ๊ฝ ])
I have to leave again
(ไอ แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ อะเกน)
Hello what’s your name,
(เฮ็ลโล ว๊อท ยุร เนม ,)
Try to call me insane,
(ธราย ทู คอลลํ มี อินเซน ,)
Goodbye to the shame
(กู๊ดบาย ทู เดอะ เชม)
Goodbye to blame
(กู๊ดบาย ทู เบลม)
Living without you
(ลีฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Sure ain’t easy.
(ชัวร์ เอน อีสอิ)

From social works into a,
(ฟรอม โซแฌ็ล เวิ๊ร์ค อิ๊นทู อะ ,)
Social scene,
(โซแฌ็ล ซีน ,)
Hello what’s your name?
(เฮ็ลโล ว๊อท ยุร เนม)
Try to cal me insane,
(ธราย ทู แคว มี อินเซน ,)
Goodbye to the shame
(กู๊ดบาย ทู เดอะ เชม)
Goodbye to the blame
(กู๊ดบาย ทู เดอะ เบลม)
Living without you
(ลีฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Sure ain’t easy lord
(ชัวร์ เอน อีสอิ หลอร์ด)

I have often been acquainted
(ไอ แฮ็ฝ อ๊อฟเฟ่น บีน แอ็คเวนท)
And often had to leave
(แอนด์ อ๊อฟเฟ่น แฮ็ด ทู ลี๊ฝ)
From school to occupation
(ฟรอม สคูล ทู ออคิวเพฌัน)
From women to children
(ฟรอม วีมเอิน ทู ชีลดเร็น)

As I arrive [know that I’ll survive]
(แอส ซาย อะไร๊ฝ [ โนว์ แดท อิลล เซอร์ไฝ๊ฝ ])
I Have to leave again [know that I believe]
(ไอ แฮ็ฝ ทู ลี๊ฝ อะเกน [ โนว์ แดท ไอ บีลี๊ฝ ])
Hello what’s your name?
(เฮ็ลโล ว๊อท ยุร เนม)
Try to call me insane
(ธราย ทู คอลลํ มี อินเซน)
Goodbye to the blame
(กู๊ดบาย ทู เดอะ เบลม)
Goodbye to shame
(กู๊ดบาย ทู เชม)
Living without you
(ลีฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Sure ain’t easy lord
(ชัวร์ เอน อีสอิ หลอร์ด)
From social work into a
(ฟรอม โซแฌ็ล เวิ๊ร์ค อิ๊นทู อะ)
Social scene
(โซแฌ็ล ซีน)
Hello what’s your name?
(เฮ็ลโล ว๊อท ยุร เนม)
Try to cal me insane
(ธราย ทู แคว มี อินเซน)
Good bye to the shame
(กู๊ด ไบ ทู เดอะ เชม)
Good bye to blame
(กู๊ด ไบ ทู เบลม)
Hello to the flame
(เฮ็ลโล ทู เดอะ เฟลม)
Hello to a change
(เฮ็ลโล ทู อะ เช้งจํ)
Livin’ without you
(ลีฝอิน วิธเอ๊าท ยู)
Sure ain’t easy lord
(ชัวร์ เอน อีสอิ หลอร์ด)
Living without you
(ลีฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Sure ain’t easy
(ชัวร์ เอน อีสอิ)
Hello what’s your name
(เฮ็ลโล ว๊อท ยุร เนม)
Try to play the game
(ธราย ทู เพลย์ เดอะ เกม)
Hello to the flame
(เฮ็ลโล ทู เดอะ เฟลม)
Hello to a change
(เฮ็ลโล ทู อะ เช้งจํ)
Living without you
(ลีฝอิง วิธเอ๊าท ยู)
Sure ain’t easy
(ชัวร์ เอน อีสอิ)
Living without you
(ลีฝอิง วิธเอ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Living Without You คำอ่านไทย Finley Quaye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น