เนื้อเพลง Finally Woken คำอ่านไทย Jem

Finally Woken, Finally Woken
( ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น , ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)

I’ve been thinking ‘bout things
(แอฝ บีน ติ้งกิง เบาท ทริง)
For a long while
(ฟอร์ รา ลอง ไวล์)
I’m feeling so calm
(แอม ฟีลอิง โซ คาลํม)
I’ve got a big smile
(แอฝ ก็อท ดา บิ๊ก สไมล์)
I have a view of the sun
(ไอ แฮ็ฝ อะ ฝิว อ็อฝ เดอะ ซัน)
Right over the sea
(ไร๊ท โอ๊เฝ่อร เดอะ ซี)
And now I can feel
(แอนด์ นาว ไอ แคน ฟีล)
Life is flowing through me
(ไล๊ฟ อีส ฟโลอิง ทรู มี)

You see I’ve finally woken
(ยู ซี แอฝ ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)
From a long sleep
(ฟรอม มา ลอง สลี๊พ)
I’m ready to jump
(แอม เร๊ดี้ ทู จั๊มพ)
To make that blind leap
(ทู เม้ค แดท ไบลนฺดฺ ลี๊พ)
Coz I now believe
(คอซ ไอ นาว บีลี๊ฝ)
I have the power in me
(ไอ แฮ็ฝ เดอะ พ๊าวเว่อร์ อิน มี)
I’ve got the faith baby
(แอฝ ก็อท เดอะ เฟท เบ๊บี้)
I can truly be free
(ไอ แคน ทรูลิ บี ฟรี)

Finally Woken
(ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)
Finally Woken
(ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)

Child don’t worry it’s ok
(ชายลํดํ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิทซ โอเค)
The sun is out for another day
(เดอะ ซัน อีส เอ๊าท ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
And I say it’ll be alright
(แอนด์ ดาย เซย์ อิว บี ออลไร๊ท)
[be alright]
([ บี ออลไร๊ท ])
Today’s the first day of the
(ทูเดย์ เดอะ เฟิร์สท เดย์ อ็อฝ เดอะ)
rest of your life
(เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
Remember, remember,
(รีเม๊มเบ่อร์ , รีเม๊มเบ่อร์ ,)
remember this, remember
(รีเม๊มเบ่อร์ ดิส , รีเม๊มเบ่อร์)

Child don’t worry it’s ok
(ชายลํดํ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิทซ โอเค)
[I’ve got a big smile/I feel good]
([ แอฝ ก็อท ดา บิ๊ก สไมล์ /ไอ ฟีล กู๊ด ])
The sun is out for another day
(เดอะ ซัน อีส เอ๊าท ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
[someone’s shining on me]
([ ซัมวัน ชายนิง ออน มี ])
And I say it’ll be alright
(แอนด์ ดาย เซย์ อิว บี ออลไร๊ท)
[be alright]
([ บี ออลไร๊ท ])
Today’s the first day of the
(ทูเดย์ เดอะ เฟิร์สท เดย์ อ็อฝ เดอะ)
rest of your life
(เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
Remember Remember
(รีเม๊มเบ่อร์ รีเม๊มเบ่อร์)
Remember this Remember
(รีเม๊มเบ่อร์ ดิส รีเม๊มเบ่อร์)

Child don’t worry it’s ok
(ชายลํดํ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อิทซ โอเค)
The sun is out for another day
(เดอะ ซัน อีส เอ๊าท ฟอร์ อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Today’s the first day of the
(ทูเดย์ เดอะ เฟิร์สท เดย์ อ็อฝ เดอะ)
rest of your life
(เรสท อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
And I say it’ll be alright
(แอนด์ ดาย เซย์ อิว บี ออลไร๊ท)
[be alright]
([ บี ออลไร๊ท ])
Remember, remember,
(รีเม๊มเบ่อร์ , รีเม๊มเบ่อร์ ,)
remember this, remember
(รีเม๊มเบ่อร์ ดิส , รีเม๊มเบ่อร์)

Finally Woken
(ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)
[I’ve got a big smile/I feel good]
([ แอฝ ก็อท ดา บิ๊ก สไมล์ /ไอ ฟีล กู๊ด ])
Finally Woken
(ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)
[someone’s shining on me]
([ ซัมวัน ชายนิง ออน มี ])
Finally Woken
(ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)
[I’ve got a big smile/I feel good]
([ แอฝ ก็อท ดา บิ๊ก สไมล์ /ไอ ฟีล กู๊ด ])
Finally Woken
(ไฟแน็ลลิ โวคเอ็น)
[someone’s shining on me]
([ ซัมวัน ชายนิง ออน มี ])
And I say it’ll be alright, be alright
(แอนด์ ดาย เซย์ อิว บี ออลไร๊ท , บี ออลไร๊ท)
And I say it’ll be alright, be alright
(แอนด์ ดาย เซย์ อิว บี ออลไร๊ท , บี ออลไร๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Finally Woken คำอ่านไทย Jem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น