เนื้อเพลง Fat Chance คำอ่านไทย 311

Music: Hexum/Sexton/Mahoney/Wills; Lyrics: Hexum/Martinez
( มิ๊วสิค : เฮกซัม /เซคซทัน /Mahoney/วิล ; ลีริค : เฮกซัม /Martinez)

Na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา)
Aw yea
(อาว เย)

I’ve seen the devil and the devil is coke
(แอฝ ซีน เดอะ เด๊ฝิ้ล แอนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล อีส โคค)
Not down like that cuz it ain’t a f*ckin joke
(น็อท เดาน ไล๊ค แดท คัซ อิท เอน ดา เอฟ *ckin โจ้ก)
Trip ther shrooms fantastic
(ทริ๊พ เตอร์ shrooms แฟ็นแทซทิค)
Sh*t gets drasctic
(ฌะ *ที เก็ท drasctic)
I didn’t believe a word
(ไอ ดิ๊นอิน บีลี๊ฝ อะ เวิร์ด)

Can you hear this can you hear in the
(แคน ยู เฮียร ดิส แคน ยู เฮียร อิน เดอะ)
Make the music soothin’ your system
(เม้ค เดอะ มิ๊วสิค soothin ยุร ซิ๊สเท่ม)
Come on now, come on now
(คัมมอน นาว , คัมมอน นาว)
Hear the beat so sweet
(เฮียร เดอะ บีท โซ สวี้ท)
I shouldn’t tell you how
(ไอ ชูดดึ่น เทลล ยู ฮาว)

Im a freak yall
(แอม มา ฟรี๊ค ยอล)
Im a freak yall
(แอม มา ฟรี๊ค ยอล)
Much love to my man Stan Thomas
(มัช ลัฝ ทู มาย แมน สเตน โทมัส)

Yea you say like what up to our man Eddy Offord
(เย ยู เซย์ ไล๊ค ว๊อท อั๊พ ทู เอ๊า แมน เอดดิ Offord)

Eddy Offord [repeats alot]
(เอดดิ Offord [ รีพี๊ท อล๊อต ])

[Intro Excluded]
([ อินโทร เอ็กซคลู๊ด ])

You know I’m ready, yes to rock steady
(ยู โนว์ แอม เร๊ดี้ , เย็ซ ทู ร๊อค สเท๊ดี้)
My name’s not Betty or Teddy, but Nick
(มาย เนม น็อท Betty ออ เท๊ดดี้ , บั๊ท นิค)
And I’m what you might call a heretic
(แอนด์ แอม ว๊อท ยู ไมท คอลลํ อะ เฮเระทิค)
Yes, and I am from Nebraska
(เย็ซ , แอนด์ ดาย แอ็ม ฟรอม เนบราสก้า)
My girl is satisfied, you can ask her
(มาย เกิร์ล อีส แซทอิซไฟด , ยู แคน อาสคฺ เฮอ)
You know I’ve never visited Alaska
(ยู โนว์ แอฝ เน๊เฝ่อร์ ฝิ๊สิท Alaska)
Huh, where the oil was spilt
(ฮู , แวร์ ดิ ออยล์ วอส ซพิลท)
That drunken captain should be killed
(แดท ดรังคเอ็น แค๊พเท่น เชิด บี คิลล์)
For polluting the sea, an atrocity
(ฟอร์ พอลลูดิง เดอะ ซี , แอน อัทรอซอิทิ)
He still walks free, well
(ฮี สทิลล ว๊อล์ค ฟรี , เวลล)
This one goes to all the birds that drown
(ดิส วัน โกซ ทู ออล เดอะ เบิร์ด แดท ดราวน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)

F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)

Just f*ck the bullsh*t ?????
(จั๊สท เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที)
It’s time to throw down and so I said it words of
(อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน แอนด์ โซ ไอ เซ็ด ดิท เวิร์ด อ็อฝ)
Wisdom that will keep you guessing cause
(วีสดัม แดท วิล คี๊พ ยู เกรสซิง ค๊อส)
I’m tired of laying and I’m tired of messing around
(แอม ไทร์ อ็อฝ เลยิง แอนด์ แอม ไทร์ อ็อฝ เมซซิง อะราวนฺดฺ)
With all those s*ckers
(วิธ ออล โฑส เอส *ckers)
Yes, those stupid mother f*ckers
(เย็ซ , โฑส สทิ๊วผิด ม๊าเธ่อร์ เอฟ *ckers)
Who put down what we do
(ฮู พุท เดาน ว๊อท วี ดู)
We stand alone with the group that’s new
(วี สแทนด์ อะโลน วิธ เดอะ กรุ๊พ แด้ท นิว)
If I was a dwarf, I’d surely be Dopey
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ซา ดวอร์ฟ , อาย ฌูรลิ บี Dopey)
I’m a stone wheat thin you can not culture
(แอม มา สโทน วี๊ท ทริน ยู แคน น็อท คั๊ลเจอร์)
Kick in the teeth a condescending frown
(คิ๊ค อิน เดอะ ทีท อะ คอนดิเซนดิง ฟเราน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)

F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)

Yeah, right about now I’d like to turn the mic over to my man
(เย่ , ไร๊ท อะเบ๊าท นาว อาย ไล๊ค ทู เทิร์น เดอะ ไมคะ โอ๊เฝ่อร ทู มาย แมน)
SA Martinez
(SA Martinez)

I am sly in the mix I am the mix master
(ไอ แอ็ม ซไล อิน เดอะ มิกซ์ ไอ แอ็ม เดอะ มิกซ์ ม๊าสเต้อร์)
Death and destructor, lyric conductor
(เด้ท แอนด์ destructor , ลีริค ค็อนดัคเทอะ)
Rollin with the rhythm of the rhyme I’m rollin
(โรลลิน วิธ เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ ไรม แอม โรลลิน)

Tim, he leads giutar,he’s got the jets
(ทิม , ฮี ลี๊ด giutar , อีส ก็อท เดอะ เจ๊ต)
Now the b-boys rockin breakin’ moves on the floor
(นาว เดอะ บี บอย รอคกิน เบรกกิ้น มู๊ฝ ออน เดอะ ฟลอร์)
311’s stepping out and you’re yellin for more
(311s สเต๊ปพิง เอ๊าท แอนด์ ยัวร์ เยลลิน ฟอร์ โม)
I’m hoping, I’m poetry in motion
(แอม โฮพปิง , แอม โพเอ๊ทรี่ อิน โมฌัน)

P-Nut, the bass drum is booming
(พี นัท , เดอะ แบ็ซ ดรัม อีส บูมมิง)
And in your mouth the rhythm is booming
(แอนด์ อิน ยุร เม๊าธ เดอะ ริธึ่ม อีส บูมมิง)
P to the N to the U to the T
(พี ทู เดอะ เอ็น ทู ดิ ยู ทู เดอะ ที)

Just f*ck the has-been’s and their stupid-ass rambling
(จั๊สท เอฟ *ck เดอะ แฮ็ส บีน แซน แดร์ สทิ๊วผิด อาซ แรมบลิง)
Brothers saying bullsh*t you can’t come through with
(บร๊าเท่อรํ เซอิง bullsh*ที ยู แค็นท คัม ทรู วิธ)
Do it in the basement no complacence
(ดู อิท อิน เดอะ เบซเม็นท โน complacence)
It’s time to kick the f*ck in
(อิทซ ไทม์ ทู คิ๊ค เดอะ เอฟ *ck อิน)
Begin to win no sin and then
(บีกิน ทู วิน โน ซิน แอนด์ เด็น)
Share it, declare it in the public domain
(แชร์ อิท , ดีแคล์ อิท อิน เดอะ พับลิค โดเมน)
Refrain
(ริฟเรน)

I’d be perfectly glad if rap was a fad but it’s not
(อาย บี เพอเฟ็คทลิ แกล๊ด อิ๊ฟ แร็พ วอส ซา แฟ็ด บั๊ท อิทซ น็อท)
So I’d thought I’d come out with a shot
(โซ อาย ธอท อาย คัม เอ๊าท วิธ อะ ฌ็อท)
Super dumb lyrics make you think I’m a clown
(ซู๊เพ้อร์ ดัมบ ลีริค เม้ค ยู ทริ๊งค แอม มา คลาวนํ)
I don’t give a f*ck it’s time to throw down
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)

F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)
F*ck the bullsh*t it’s time to throw down
(เอฟ *ck เดอะ bullsh*ที อิทซ ไทม์ ทู โธรว์ เดาน)

That’s right, knockin’ them down
(แด้ท ไร๊ท , นอคคิน เด็ม เดาน)
Nineties, all of that
(Nineties , ออล อ็อฝ แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fat Chance คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น