เนื้อเพลง One Word คำอ่านไทย Elliott Yamin

I’m so into what you giving and it feel so good to me
( แอม โซ อิ๊นทู ว๊อท ยู กีฝวิง แอนด์ ดิท ฟีล โซ กู๊ด ทู มี)
You’re beautiful and critical it’s hard to live without you, baby
(ยัวร์ บยูทิฟุล แอนด์ คริ๊ทิคอล อิทซ ฮาร์ด ทู ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยู , เบ๊บี้)
When I wake up in the morning all I want to see is you
(เว็น นาย เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ออล ไอ ว้อนท ทู ซี อีส ยู)
Heaven’s blessing that he sent me unconditional and true
(เฮ๊ฝเฝ่น บเลซซิง แดท ฮี เซ็นท มี อันค็อนดีฌอะแน็ล แอนด์ ทรู)
Girl you mean the world to me and I hope you understand
(เกิร์ล ยู มีน เดอะ เวิลด ทู มี แอนด์ ดาย โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
I will give you anyhthing and I’ll do the best I can to make you see what I see
(ไอ วิล กี๊ฝ ยู anyhthings แอนด์ อิลล ดู เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน ทู เม้ค ยู ซี ว๊อท ไอ ซี)

One word
(วัน เวิร์ด)
Is all I need to say exactly how I feel
(อีส ซอร์ ไอ นี๊ด ทู เซย์ เอ็กแสคทลิ ฮาว ไอ ฟีล)
One word
(วัน เวิร์ด)
A single word that’s from the heart and keep sit real
(อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิร์ด แด้ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท แอนด์ คี๊พ ซิท เรียล)
One word
(วัน เวิร์ด)
And baby I know this one fits you to a tee
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ โนว์ ดิส วัน ฟิท ยู ทู อะ ที)
One word
(วัน เวิร์ด)
All I can say is amazing
(ออล ไอ แคน เซย์ อีส อะเมสอิง)

Always there when i was going through all kinds of changes
(ออลเว แดร์ เว็น นาย วอส โกอิ้ง ทรู ออล ไคนด์ อ็อฝ เช้งจํ)
You kept me lifted, said I’m gifted and you know I’m gonna make it
(ยู เค็พท มี ลิฟท , เซ็ด แอม กิฟท แอนด์ ยู โนว์ แอม กอนนะ เม้ค อิท)
So when you’re tired and frustrated you can always count on me
(โซ เว็น ยัวร์ ไทร์ แอนด์ ฟรัซทเรท ยู แคน ออลเว เค้าทํ ออน มี)
Girl I love ya and I want ya to know I’ll be all you need
(เกิร์ล ไอ ลัฝ ยา แอนด์ ดาย ว้อนท ยา ทู โนว์ อิลล บี ออล ยู นี๊ด)
Girl you gave the world to me and you made me understand
(เกิร์ล ยู เกฝ เดอะ เวิลด ทู มี แอนด์ ยู เมด มี อั๊นเด้อรสแทนด)
You would give me anything and you do the best you can
(ยู เวิด กี๊ฝ มี เอนอิธิง แอนด์ ยู ดู เดอะ เบ๊สท์ ยู แคน)
You are what I hope to be
(ยู อาร์ ว๊อท ไอ โฮพ ทู บี)

One word
(วัน เวิร์ด)
Is all I need to say exactly how I feel
(อีส ซอร์ ไอ นี๊ด ทู เซย์ เอ็กแสคทลิ ฮาว ไอ ฟีล)
One word
(วัน เวิร์ด)
A single word that’s from the heart and keeps it real
(อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิร์ด แด้ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท แอนด์ คี๊พ ซิท เรียล)
One word
(วัน เวิร์ด)
And baby I know this one fits you to a tee
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ โนว์ ดิส วัน ฟิท ยู ทู อะ ที)
One word
(วัน เวิร์ด)
All I can say is amazing
(ออล ไอ แคน เซย์ อีส อะเมสอิง)

One Word
(วัน เวิร์ด)
I just want to celebrate yo, baby
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เซ๊เลเบรท โย , เบ๊บี้)
And thank the Lord for sending you down to me
(แอนด์ แธ๊งค์ เดอะ หลอร์ด ฟอร์ เซนดิ้ง ยู เดาน ทู มี)
And your love is the reason why I believe
(แอนด์ ยุร ลัฝ อีส เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ บีลี๊ฝ)
You’re amazing
(ยัวร์ อะเมสอิง)
So amazing
(โซ อะเมสอิง)
Just amazing to me
(จั๊สท อะเมสอิง ทู มี)

One word
(วัน เวิร์ด)
One word
(วัน เวิร์ด)
One word
(วัน เวิร์ด)

One word
(วัน เวิร์ด)
One word
(วัน เวิร์ด)
One word
(วัน เวิร์ด)

One word
(วัน เวิร์ด)
One word
(วัน เวิร์ด)
One word
(วัน เวิร์ด)

All I can say is amazing
(ออล ไอ แคน เซย์ อีส อะเมสอิง)

One word
(วัน เวิร์ด)
Is all I need to say exactly how I feel
(อีส ซอร์ ไอ นี๊ด ทู เซย์ เอ็กแสคทลิ ฮาว ไอ ฟีล)
One word
(วัน เวิร์ด)
A single word that’s from the heart and keeps it real
(อะ ซิ๊งเกิ้ล เวิร์ด แด้ท ฟรอม เดอะ ฮาร์ท แอนด์ คี๊พ ซิท เรียล)
One word
(วัน เวิร์ด)
And baby I know this one fits you to a tee
(แอนด์ เบ๊บี้ ไอ โนว์ ดิส วัน ฟิท ยู ทู อะ ที)
One word
(วัน เวิร์ด)
All I can say is amazing
(ออล ไอ แคน เซย์ อีส อะเมสอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Word คำอ่านไทย Elliott Yamin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น