เนื้อเพลง Love Calls คำอ่านไทย Kem

I’m sittin’ here thinkin’ about you tonight
( แอม ซิทดิน เฮียร ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท)
And all that you mean to me
(แอนด์ ออล แดท ยู มีน ทู มี)
I used to think I would never fall in love again
(ไอ ยู๊ส ทู ทริ๊งค ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
I guess I was wrong
(ไอ เกสส ซาย วอส รอง)

When your heart was broken
(เว็น ยุร ฮาร์ท วอส บโรเค็น)
When your wounded pride was laid to rest, baby
(เว็น ยุร วูนด์ ไพรด์ วอส เลด ทู เรสท , เบ๊บี้)
You’ll never open your heart to anyone else you said
(โยว เน๊เฝ่อร์ โอ๊เพ่น ยุร ฮาร์ท ทู เอนอิวัน เอ๊ลส ยู เซ็ด)
But you lied, I know you’re lyin’ tome
(บั๊ท ยู ไล , ไอ โนว์ ยัวร์ ลายอิน โทม)

You see your mind might be made up, mmm
(ยู ซี ยุร ไมนด์ ไมท บี เมด อั๊พ , อึม)
But your heart has got it’s own plans
(บั๊ท ยุร ฮาร์ท แฮ็ส ก็อท อิทซ โอว์น แพลน)
There’s no one to blame for false pride, tellin’ lies,
(แดร์ โน วัน ทู เบลม ฟอร์ ฟอลซ ไพรด์ , เทลลิน ไล ,)
tryin’ to hide
(ทายอิน ทู ไฮด์)
From feelin’ the pain, I know you don’t wanna feel it
(ฟรอม ฟีลิน เดอะ เพน , ไอ โนว์ ยู ด้อนท์ วอนนา ฟีล อิท)

There’s nowhere to hide when the love is callin’ your
(แดร์ โนแวร์ ทู ไฮด์ เว็น เดอะ ลัฝ อีส คอลลิน ยุร)
name, yeah
(เนม , เย่)
From the dark, babe, nowhere to hide, baby
(ฟรอม เดอะ ด๊าร์ค , เบ้บ , โนแวร์ ทู ไฮด์ , เบ๊บี้)
There’s nowhere to hide, so let love have it’s way
(แดร์ โนแวร์ ทู ไฮด์ , โซ เล็ท ลัฝ แฮ็ฝ อิทซ เวย์)
with your heart
(วิธ ยุร ฮาร์ท)
When love calls, love calls, love calls your name
(เว็น ลัฝ คอลลํ , ลัฝ คอลลํ , ลัฝ คอลลํ ยุร เนม)

It’s on my lips
(อิทซ ออน มาย ลิพ)
And I wish that you were still here
(แอนด์ ดาย วิ๊ช แดท ยู เวอ สทิลล เฮียร)
To take me away with your kiss
(ทู เท้ค มี อะเวย์ วิธ ยุร คิซ)
And take me away from all this crazy, crazy
(แอนด์ เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม ออล ดิส คเรสิ , คเรสิ)

‘Cause too many words have been spoken, mmm
(ค๊อส ทู เมนอิ เวิร์ด แฮ็ฝ บีน ซโพเค็น , อึม)
Too many lies have been told, baby
(ทู เมนอิ ไล แฮ็ฝ บีน โทลด , เบ๊บี้)
You’ll never do it again you told yourself over and
(โยว เน๊เฝ่อร์ ดู อิท อะเกน ยู โทลด ยุรเซลฟ โอ๊เฝ่อร แอนด์)
over and over
(โอ๊เฝ่อร แอนด์ โอ๊เฝ่อร)
You’re wrong, dead wrong, babe, yeah
(ยัวร์ รอง , เด้ด รอง , เบ้บ , เย่)

There’s nowhere to hide, mmm, when love is callin’
(แดร์ โนแวร์ ทู ไฮด์ , อึม , เว็น ลัฝ อีส คอลลิน)
your name
(ยุร เนม)
In from the dark, baby, nowhere to run, girl
(อิน ฟรอม เดอะ ด๊าร์ค , เบ๊บี้ , โนแวร์ ทู รัน , เกิร์ล)
There’s nowhere to hide, yeah, so let love have its
(แดร์ โนแวร์ ทู ไฮด์ , เย่ , โซ เล็ท ลัฝ แฮ็ฝ อิทซ)
way, girl, with your heart, babe
(เวย์ , เกิร์ล , วิธ ยุร ฮาร์ท , เบ้บ)
Love calls, love calls
(ลัฝ คอลลํ , ลัฝ คอลลํ)

There’s nowhere to hide, yeah, when love calls your
(แดร์ โนแวร์ ทู ไฮด์ , เย่ , เว็น ลัฝ คอลลํ ยุร)
name
(เนม)
You fall apart, baby
(ยู ฟอลล์ อะพาร์ท , เบ๊บี้)
Nowhere to hide, nowhere to run when love is on its
(โนแวร์ ทู ไฮด์ , โนแวร์ ทู รัน เว็น ลัฝ อีส ออน อิทซ)
way, girl, to your heart, baby
(เวย์ , เกิร์ล , ทู ยุร ฮาร์ท , เบ๊บี้)
When love calls, love calls your name, babe
(เว็น ลัฝ คอลลํ , ลัฝ คอลลํ ยุร เนม , เบ้บ)

Love’s callin’ your name, hey, hey
(ลัฝ คอลลิน ยุร เนม , เฮ , เฮ)
It’s callin’ out for, callin’ out for me, baby
(อิทซ คอลลิน เอ๊าท ฟอร์ , คอลลิน เอ๊าท ฟอร์ มี , เบ๊บี้)
Love’s on its way, baby, yeah, yeah, yeah, yeah
(ลัฝ ออน อิทซ เวย์ , เบ๊บี้ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

I’m sittin’ here thinkin’ about you tonight
(แอม ซิทดิน เฮียร ติ้งกิน อะเบ๊าท ยู ทูไน๊ท)
And how you make me feel
(แอนด์ ฮาว ยู เม้ค มี ฟีล)
The sweetness of your touch
(เดอะ ซวีทเน็ซ อ็อฝ ยุร ทั๊ช)
The softness of your voice, mmm
(เดอะ ซอฟทเน็ซ อ็อฝ ยุร ว๊อยซ์ , อึม)
You make me wanna be a better man, baby
(ยู เม้ค มี วอนนา บี อะ เบ๊ทเท่อร์ แมน , เบ๊บี้)
And I wanna thank you for calling me into your life
(แอนด์ ดาย วอนนา แธ๊งค์ ยู ฟอร์ คอลลิง มี อิ๊นทู ยุร ไล๊ฟ)
Into your arms, into your love
(อิ๊นทู ยุร อาร์ม , อิ๊นทู ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Calls คำอ่านไทย Kem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น