เนื้อเพลง Sweet Dreams คำอ่านไทย Lloyd

Lloyd…
( ลอยด)

La, la, la, la, la, la, la [yeah]
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา [ เย่ ])
La, la, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la, [A-town] la, la, la [A-town]
(ลา , ลา , ลา , ลา , [ อะ ทาวน์ ] ลา , ลา , ลา [ อะ ทาวน์ ])
La, la, la, la, [A-town] la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , [ อะ ทาวน์ ] ลา , ลา , ลา)
You like dat?
(ยู ไล๊ค แดซ)

Go to sleep [Go to sleep]
(โก ทู สลี๊พ [ โก ทู สลี๊พ ])
Go to sleep [Go to sleep]
(โก ทู สลี๊พ [ โก ทู สลี๊พ ])
If you tired
(อิ๊ฟ ยู ไทร์)
It’s alright go to sleep [repeat]
(อิทซ ออลไร๊ท โก ทู สลี๊พ [ รีพี๊ท ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Hush, hush baby
(ฮัฌ , ฮัฌ เบ๊บี้)
Don’t cry darling
(ด้อนท์ คราย ดาร์ลิ่ง)
Daddy’s here to heal your heart and
(แดดดิ เฮียร ทู ฮีล ยุร ฮาร์ท แอนด์)
It’s so crazy, cause once I’m startded
(อิทซ โซ คเรสิ , ค๊อส วั๊นซ แอม startded)
It’s hard to turn me off
(อิทซ ฮาร์ด ทู เทิร์น มี ออฟฟ)
Shawty, it’s the way your looking at me lately
(ชาวดี้ , อิทซ เดอะ เวย์ ยุร ลุคอิง แอ็ท มี เลทลิ)
Like your patiently waiting, baby
(ไล๊ค ยุร เพเฌ็นทลิ เวททิง , เบ๊บี้)
Let’s me know that he ain’t taking his turn now to break you off
(เล็ท มี โนว์ แดท ฮี เอน เทคอิง ฮิส เทิร์น นาว ทู เบร๊ค ยู ออฟฟ)

[Break:]
([ เบร๊ค : ])
I got the fly, fly
(ไอ ก็อท เดอะ ฟลาย , ฟลาย)
I got that work, work
(ไอ ก็อท แดท เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค)
Up in the bedroom
(อั๊พ อิน เดอะ เบดรูม)
Until them birds chirp
(อันทิล เด็ม เบิร์ด เชิพ)
We grippin’ off shirts
(วี กริบปิน ออฟฟ เชิ๊ร์ท)
We taking off skirts
(วี เทคอิง ออฟฟ สเคิ๊ร์ท)
There’s something I wanna tell you
(แดร์ ซัมติง ไอ วอนนา เทลล ยู)
I will never fail you noooo
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล ยู นู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause I can give you what you want
(ค๊อส ไอ แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
There’s nothing you can bring
(แดร์ นัธอิง ยู แคน บริง)
Promise I’m no tease
(พรอมอิซ แอม โน ทีส)
Cause your too damn fine to be alone
(ค๊อส ยุร ทู แดมนํ ไฟน ทู บี อะโลน)
It’s time to go to sleep and have sweet dreams
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู สลี๊พ แอนด์ แฮ็ฝ สวี้ท ดรีม)
Girl I ain’t trying say just what you like
(เกิร์ล ไอ เอน ทไรอิง เซย์ จั๊สท ว๊อท ยู ไล๊ค)
Got a coupla tricks hidden up my sleeve
(ก็อท ดา coupla ทริ๊ค ฮีดดน อั๊พ มาย ซลีฝ)
Baby won’t you come and stay the night
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู คัม แอนด์ สเทย์ เดอะ ไน๊ท)
It’s time to go to sleep and have sweet dreams
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู สลี๊พ แอนด์ แฮ็ฝ สวี้ท ดรีม)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Ohhhhoh, baby it’s past your bedtime
(Ohhhhoh , เบ๊บี้ อิทซ พาสท์ ยุร เบดทาม)
Lemme tuck you in
(เลมมี ทัค ยู อิน)
I’ll make you feel good
(อิลล เม้ค ยู ฟีล กู๊ด)
I heard you been having some nightmares
(ไอ เฮิด ยู บีน แฮฝวิ่ง ซัม ไนท์แมร์)
I’m here to take care of that problem for you
(แอม เฮียร ทู เท้ค แคร์ อ็อฝ แดท โพร๊เบล่ม ฟอร์ ยู)
I’ll be you dream catcher babe
(อิลล บี ยู ดรีม แคชเชอร์ เบ้บ)
Help you take your mind off that stress he gave
(เฮ้ลพ ยู เท้ค ยุร ไมนด์ ออฟฟ แดท สเทรสส ฮี เกฝ)
Take ya from your bed to your dresser babe
(เท้ค ยา ฟรอม ยุร เบ๊ด ทู ยุร ดเรซเซอะ เบ้บ)
Shawty I’ll stay with ya
(ชาวดี้ อิลล สเทย์ วิธ ยา)
Yes I will
(เย็ซ ซาย วิล)

[Break:]
([ เบร๊ค : ])
I got the fly, fly
(ไอ ก็อท เดอะ ฟลาย , ฟลาย)
I got that work, work
(ไอ ก็อท แดท เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค)
Up in the bedroom
(อั๊พ อิน เดอะ เบดรูม)
Until them birds chirp
(อันทิล เด็ม เบิร์ด เชิพ)
We grippin’ off shirts
(วี กริบปิน ออฟฟ เชิ๊ร์ท)
We taking off skirts
(วี เทคอิง ออฟฟ สเคิ๊ร์ท)
There’s something I wanna tell you
(แดร์ ซัมติง ไอ วอนนา เทลล ยู)
I will never fail you noooo
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล ยู นู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause I can give you what you want
(ค๊อส ไอ แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
There’s nothing you can bring
(แดร์ นัธอิง ยู แคน บริง)
Promise I’m no tease
(พรอมอิซ แอม โน ทีส)
Cause your too damn fine to be alone
(ค๊อส ยุร ทู แดมนํ ไฟน ทู บี อะโลน)
It’s time to go to sleep and have sweet dreams
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู สลี๊พ แอนด์ แฮ็ฝ สวี้ท ดรีม)
Girl I ain’t trying say just what you like
(เกิร์ล ไอ เอน ทไรอิง เซย์ จั๊สท ว๊อท ยู ไล๊ค)
Got a coupla tricks hidden up my sleeve
(ก็อท ดา coupla ทริ๊ค ฮีดดน อั๊พ มาย ซลีฝ)
Baby won’t you come and stay the night
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู คัม แอนด์ สเทย์ เดอะ ไน๊ท)
It’s time to go to sleep and have sweet dreams
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู สลี๊พ แอนด์ แฮ็ฝ สวี้ท ดรีม)

[Verse 3: Rapping]
([ เฝิซ 3 : แรพพิง ])
She said she was attrscted
(ชี เซ็ด ชี วอส attrscted)
To my fresh white kicks
(ทู มาย เฟรช ไว๊ท คิ๊ค)
And the d*ckie suit
(แอนด์ เดอะ d*ckie ซุ๊ท)
Seen me in the trap
(ซีน มี อิน เดอะ แถร๊บ)
Heard I rap
(เฮิด ดาย แร็พ)
And I’m gettin’ loot
(แอนด์ แอม เกดดิน ลูท)
Damn shawty cute
(แดมนํ ชาวดี้ คยูท)
Miss ma’am could you distribute
(มิซ เมม เคิด ยู ดิสทริบิ๊ว)
The time my way
(เดอะ ไทม์ มาย เวย์)
And get that name to boot
(แอนด์ เก็ท แดท เนม ทู บู๊ท)
Cause we don’t know how to act when we ’bout that action
(ค๊อส วี ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท เว็น วี เบาท แดท แอคฌัน)
And this Cris’ got me tryna push your back in
(แอนด์ ดิส คริซ ก็อท มี ทายนา พุช ยุร แบ็ค อิน)
Till we both faint
(ทิลล์ วี โบทรฺ เฟ้นท)
Sit and think ’bout how relaxin
(ซิท แอนด์ ทริ๊งค เบาท ฮาว รีแลคซิน)
It is to to have the heat
(อิท อีส ทู ทู แฮ็ฝ เดอะ ฮีท)
Guranteed satisfaction
(Guranteed แซทิซแฟคฌัน)

[Break:]
([ เบร๊ค : ])
I got the fly, fly
(ไอ ก็อท เดอะ ฟลาย , ฟลาย)
I got that work, work
(ไอ ก็อท แดท เวิ๊ร์ค , เวิ๊ร์ค)
Up in the bedroom
(อั๊พ อิน เดอะ เบดรูม)
Until them birds chirp
(อันทิล เด็ม เบิร์ด เชิพ)
We grippin’ off shirts
(วี กริบปิน ออฟฟ เชิ๊ร์ท)
We taking off skirts
(วี เทคอิง ออฟฟ สเคิ๊ร์ท)
There’s something I wanna tell you
(แดร์ ซัมติง ไอ วอนนา เทลล ยู)
I will never fail you noooo
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เฟล ยู นู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cause I can give you what you want
(ค๊อส ไอ แคน กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
There’s nothing you can bring
(แดร์ นัธอิง ยู แคน บริง)
Promise I’m no tease
(พรอมอิซ แอม โน ทีส)
Cause your too damn fine to be alone
(ค๊อส ยุร ทู แดมนํ ไฟน ทู บี อะโลน)
It’s time to go to sleep and have sweet dreams
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู สลี๊พ แอนด์ แฮ็ฝ สวี้ท ดรีม)
Girl I ain’t trying say just what you like
(เกิร์ล ไอ เอน ทไรอิง เซย์ จั๊สท ว๊อท ยู ไล๊ค)
Got a coupla tricks hidden up my sleeve
(ก็อท ดา coupla ทริ๊ค ฮีดดน อั๊พ มาย ซลีฝ)
Baby won’t you come and stay the night
(เบ๊บี้ ว็อนท ยู คัม แอนด์ สเทย์ เดอะ ไน๊ท)
It’s time to go to sleep and have sweet dreams
(อิทซ ไทม์ ทู โก ทู สลี๊พ แอนด์ แฮ็ฝ สวี้ท ดรีม)

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Said shorty I’ll give you what you want
(เซ็ด ชอร์ทดิง อิลล กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท)
I know what you need
(ไอ โนว์ ว๊อท ยู นี๊ด)
Nothing you’ll regret
(นัธอิง โยว รีเกร๊ท)
Promise I’m no tease
(พรอมอิซ แอม โน ทีส)
Put you legs up ?
(พุท ยู เล้ก อั๊พ)
{???]
({ ])
Like those birds and those bee
(ไล๊ค โฑส เบิร์ด แซน โฑส บี)
Having walking around with a gangsta lean
(แฮฝวิ่ง วอคกิง อะราวนฺดฺ วิธ อะ แก๊งซดา ลีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Dreams คำอ่านไทย Lloyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น