เนื้อเพลง Nobody’s Baby Now คำอ่านไทย Nick Cave

I’ll search the holy books
( อิลล เซิร์ช เดอะ โฮ๊ลี่ บุ๊ค)
I’ll try to unravel the mystery of Jesus Christ the Savior
(อิลล ธราย ทู อันแรฝเอ็ล เดอะ มิ๊สเทอรี่ อ็อฝ จีสัซ คไรซท เดอะ เซฝเยอะ)
I read the poets and the analysts
(ไอ รี๊ด เดอะ โพ๊เอ๊ท แซน ดิ แอนอะลิซท)
Searched through the books on human behavior
(เซิร์ช ทรู เดอะ บุ๊ค ออน ฮิ๊วแมน บิเฮฟเยอะ)

I’ve traveled this world round
(แอฝ แทร๊เฝ่ล ดิส เวิลด ราวนด)
For an answer that refused to be found
(ฟอร์ แอน แอ๊นเซ่อร แดท รีฟิ๊วส ทู บี เฟานด)
I don’t know why, and i don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
But she’s nobody’s baby now..
(บั๊ท ชี โนบอดี้ เบ๊บี้ นาว)

I loved her then, and i guess i love her still
(ไอ ลัฝ เฮอ เด็น , แอนด์ ดาย เกสส ซาย ลัฝ เฮอ สทิลล)
Hers is the face i see when a certain mood moves me
(เฮอ ซิส เดอะ เฟซ ไอ ซี เว็น อะ เซ๊อร์เท่น มู้ด มู๊ฝ มี)
She lives in my blood and skin
(ชี ไล้ฝ ซิน มาย บลัด แอนด์ สกิน)

Her wild feral stare, her dark hair
(เฮอ ไวลด์ feral สแทร์ , เฮอ ด๊าร์ค แฮร์)
Her little lips, as cold as stone
(เฮอ ลิ๊ทเทิ่ล ลิพ , แอส โคลด์ แอส สโทน)
Yeah, i was her man
(เย่ , ไอ วอส เฮอ แมน)

But there are some things love won’t allow
(บั๊ท แดร์ อาร์ ซัม ทริง ลัฝ ว็อนท อะลาว)
I held her hand, but i don’t hold it now
(ไอ เฮ็ลด เฮอ แฮนด์ , บั๊ท ไอ ด้อนท์ โฮลด์ ดิท นาว)
I don’t know why, and i don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
But she’s nobody’s baby now..
(บั๊ท ชี โนบอดี้ เบ๊บี้ นาว)

This is her dress, i loved best
(ดิส ซิส เฮอ เดรส , ไอ ลัฝ เบ๊สท์)
With the blue quilted violets across the breast
(วิธ เดอะ บลู ควิลท ไฝ๊โอเหล๊ท อะคร๊อส เดอะ บรี๊สทฺ)
And these are my many letters
(แอนด์ ฑิส อาร์ มาย เมนอิ เล็ทเท่อร์)
Torn to peices by long-fingered hands
(โทน ทู เพลซ บาย ลอง ฟิ๊งเก้อร แฮนด์)
I was her cruel-hearted man
(ไอ วอส เฮอ ครู๊เอ้ล ฮาร์ท แมน)

And though I try to lay her ghost down
(แอนด์ โธ ไอ ธราย ทู เลย์ เฮอ โก๊สท เดาน)
But she’s moving through me even now
(บั๊ท ชี มูฝอิง ทรู มี อี๊เฝ่น นาว)
I don’t know why, and i don’t know how
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย , แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว)
But she’s nobody’s baby now..
(บั๊ท ชี โนบอดี้ เบ๊บี้ นาว)
She’s nobody’s baby now
(ชี โนบอดี้ เบ๊บี้ นาว)
Nobody’s baby now
(โนบอดี้ เบ๊บี้ นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody’s Baby Now คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น