เนื้อเพลง Where Does Love Go From Here คำอ่านไทย Ruff Endz

Gonna tell you a story,
( กอนนะ เทลล ยู อะ สท๊อรี่ ,)
Where does love go, where does love go, baby.
(แวร์ โด ลัฝ โก , แวร์ โด ลัฝ โก , เบ๊บี้)
Say you wanna find love in her.
(เซย์ ยู วอนนา ไฟนด์ ลัฝ อิน เฮอ)
Listen love, listen closely,
(ลิ๊สซึ่น ลัฝ , ลิ๊สซึ่น คโลสลิ ,)
So I’ll tell you something.
(โซ อิลล เทลล ยู ซัมติง)

I’ve been thinking to myself, what the hell I did wrong.
(แอฝ บีน ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ , ว๊อท เดอะ เฮ็ลล ไอ ดิด รอง)
Always in a relationship that, that never last long.
(ออลเว ซิน อะ ริเลฌันฌิพ แดท , แดท เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ลอง)
Let me tell you a little story, about someone I met.
(เล็ท มี เทลล ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล สท๊อรี่ , อะเบ๊าท ซัมวัน ไอ เม็ท)
A situation so trifling that, that I’d never forget.
(อะ ซิ๊ทูเอชั่น โซ ทไรฟลิง แดท , แดท อาย เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท)

So I met this girl and, she seemed so right.
(โซ ไอ เม็ท ดิส เกิร์ล แอนด์ , ชี ซีม โซ ไร๊ท)
I got so caught up by, what was on outside.
(ไอ ก็อท โซ คอท อั๊พ บาย , ว๊อท วอส ออน เอ๊าทไซ้ด)
As time went on, I really got to know.
(แอส ไทม์ เว็นท ออน , ไอ ริแอ็ลลิ ก็อท ทู โนว์)
That the girl I thought was an angel, was nuttin’ but a hoe.
(แดท เดอะ เกิร์ล ไอ ธอท วอส แอน แอ๊งเจล , วอส นัทดิน บั๊ท ดา โฮ)
My homie tried to warn me, but I was too caught up.
(มาย โฮมี ทไร ทู วอร์น มี , บั๊ท ไอ วอส ทู คอท อั๊พ)
I started tripping on my best friend, I told him shut the f*ck up.
(ไอ สท๊าร์ท ทริพพิง ออน มาย เบ๊สท์ เฟรน , ไอ โทลด ฮิม ชั๊ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ)
I said ” You don’t know what yer talkin’ ’bout, this girl loves me. ”
(ไอ เซ็ด ” ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท yer ทอคกิ่น เบาท , ดิส เกิร์ล ลัฝ มี “)
But as quiet as kept, she was lovin’ everybody else.
(บั๊ท แอส ไคว๊เอ้ท แอส เค็พท , ชี วอส ลัฝวิน เอวี่บอดี้ เอ๊ลส)

Can’t somebody tell me where the love goes from here.
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี แวร์ เดอะ ลัฝ โกซ ฟรอม เฮียร)
Somebody now tell me now, baby.
(ซัมบอดี้ นาว เทลล มี นาว , เบ๊บี้)
Cause I can’t seem to find true love no more.
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ โน โม)
I can’t seem to find baby,
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ เบ๊บี้ ,)
Can’t somebody tell me where the love goes from here.
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี แวร์ เดอะ ลัฝ โกซ ฟรอม เฮียร)
Cause I can’t seem to find true love and peace of mind.
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ แอนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

Listen to this,
(ลิ๊สซึ่น ทู ดิส ,)
I still wasn’t trying to hear,
(ไอ สทิลล วอสซึ้น ทไรอิง ทู เฮียร ,)
What my man was kickin’ in my ear.
(ว๊อท มาย แมน วอส คิคคิน อิน มาย เอียร)
Heard the same gossip, down in a barber shop,
(เฮิด เดอะ เซม ก๊อสสิพ , เดาน อิน อะ บ๊าเบอร์ ช๊อพ ,)
But I still didn’t hear.
(บั๊ท ไอ สทิลล ดิ๊นอิน เฮียร)
I had to find out, found out the hard way,
(ไอ แฮ็ด ทู ไฟนด์ เอ๊าท , เฟานด เอ๊าท เดอะ ฮาร์ด เวย์ ,)
Til my man called me up on phone, this is,
(ทิล มาย แมน คอลลํ มี อั๊พ ออน โฟน , ดิส ซิส ,)
This is was what he said.
(ดิส ซิส วอส ว๊อท ฮี เซ็ด)
” You remember what I told ya, about your girlfriend
(” ยู รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ไอ โทลด ยา , อะเบ๊าท ยุร เกลิลเฟรน)
Saw her down at Kiesha’s party,
(ซอว์ เฮอ เดาน แอ็ท Kieshas พ๊าร์ที่ ,)
Drove off with a n*gga named Ronnie. ”
(ดโรฝ ออฟฟ วิธ อะ เอ็น *gga เนม รอนนี “)
” Uh un, this can’t be true. ”
(” อา ยูเอ็น , ดิส แค็นท บี ทรู “)
” But this what is I, been trying to tell you,
(” บั๊ท ดิส ว๊อท อีส ซาย , บีน ทไรอิง ทู เทลล ยู ,)
That the woman you love, just trying to play you all day! ”
(แดท เดอะ วู๊แม่น ยู ลัฝ , จั๊สท ทไรอิง ทู เพลย์ ยู ออล เดย์ ! “)

So I left work early, trying catch this girl.
(โซ ไอ เล๊ฟท เวิ๊ร์ค เอ๊อรํลี่ , ทไรอิง แค็ทช ดิส เกิร์ล)
Driving all over town, I couldn’t find my girl.
(ดรายวิง ออล โอ๊เฝ่อร ทาวน์ , ไอ คูดซึ่น ไฟนด์ มาย เกิร์ล)
I finally gave up, and, I took my ass home.
(ไอ ไฟแน็ลลิ เกฝ อั๊พ , แอนด์ , ไอ ทุค มาย อาซ โฮม)
That’s when I found my girl, laying with Ronnie,
(แด้ท เว็น นาย เฟานด มาย เกิร์ล , เลยิง วิธ รอนนี ,)
They was getting it on, tell me.
(เด วอส เกดดดิ้ง อิท ออน , เทลล มี)

Can’t somebody tell me where the love goes from here.
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี แวร์ เดอะ ลัฝ โกซ ฟรอม เฮียร)
Somebody now tell me now, baby.
(ซัมบอดี้ นาว เทลล มี นาว , เบ๊บี้)
Cause I can’t seem to find true love no more.
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ โน โม)
I can’t seem to find baby,
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ เบ๊บี้ ,)
Can’t somebody tell me where the love goes from here.
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี แวร์ เดอะ ลัฝ โกซ ฟรอม เฮียร)
Cause I can’t seem to find true love and peace of mind.
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ แอนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

Somebody tell me, tell me, I said tell me.
(ซัมบอดี้ เทลล มี , เทลล มี , ไอ เซ็ด เทลล มี)
Somebody show me, show me, you gotta show me.
(ซัมบอดี้ โชว์ มี , โชว์ มี , ยู กอททะ โชว์ มี)
Somebody tell me, tell me.
(ซัมบอดี้ เทลล มี , เทลล มี)
Where does love go from here, where does love go.
(แวร์ โด ลัฝ โก ฟรอม เฮียร , แวร์ โด ลัฝ โก)
Somebody tell me, tell me, I said tell me.
(ซัมบอดี้ เทลล มี , เทลล มี , ไอ เซ็ด เทลล มี)
Somebody show me, show me,
(ซัมบอดี้ โชว์ มี , โชว์ มี ,)
Somebody tell me, tell me.
(ซัมบอดี้ เทลล มี , เทลล มี)
Where does love go from here, somebody sing it.
(แวร์ โด ลัฝ โก ฟรอม เฮียร , ซัมบอดี้ ซิง อิท)

Can’t somebody tell me where the love goes from here.
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี แวร์ เดอะ ลัฝ โกซ ฟรอม เฮียร)
Somebody now tell me now, baby.
(ซัมบอดี้ นาว เทลล มี นาว , เบ๊บี้)
Cause I can’t seem to find true love no more.
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ โน โม)
I can’t seem to find baby,
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ เบ๊บี้ ,)
Can’t somebody tell me where the love goes from here.
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี แวร์ เดอะ ลัฝ โกซ ฟรอม เฮียร)
Cause I can’t seem to find true love and peace of mind.
(ค๊อส ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ แอนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)

Can’t somebody tell me, somebody show me,
(แค็นท ซัมบอดี้ เทลล มี , ซัมบอดี้ โชว์ มี ,)
I wanna find, I need to find true love and peace of mind.
(ไอ วอนนา ไฟนด์ , ไอ นี๊ด ทู ไฟนด์ ทรู ลัฝ แอนด์ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Somebody tell me baby, I need to know.
(ซัมบอดี้ เทลล มี เบ๊บี้ , ไอ นี๊ด ทู โนว์)
I wanna find,
(ไอ วอนนา ไฟนด์ ,)
True love, true love, true love, true love.
(ทรู ลัฝ , ทรู ลัฝ , ทรู ลัฝ , ทรู ลัฝ)
I need to know, I need to know, I need to know.
(ไอ นี๊ด ทู โนว์ , ไอ นี๊ด ทู โนว์ , ไอ นี๊ด ทู โนว์)
I’m searching long, I’m searching long to find.
(แอม เซิชอิง ลอง , แอม เซิชอิง ลอง ทู ไฟนด์)
Somebody, anybody, they treat me right,
(ซัมบอดี้ , เอนอิบอดิ , เด ทรี๊ท มี ไร๊ท ,)
Oh yeah. oh yeah.
(โอ เย่ โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Does Love Go From Here คำอ่านไทย Ruff Endz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น