เนื้อเพลง My Wonderful คำอ่านไทย Jessica Simpson

the time when I was down and out, no lovin’ in my life.
( เดอะ ไทม์ เว็น นาย วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท , โน ลัฝวิน อิน มาย ไล๊ฟ)
this angel came and brought about a meaning of so right.
(ดิส แอ๊งเจล เคม แอนด์ บรอท อะเบ๊าท ดา มีนนิง อ็อฝ โซ ไร๊ท)
took my black and lonely days and turned the light with his loving ways.
(ทุค มาย แบล๊ค แอนด์ โลนลิ เดย์ แซน เทิร์น เดอะ ไล๊ท วิธ ฮิส ลัฝอิง เวย์)

he’s my wonderful
(อีส มาย วันเดอะฟุล)
everything a girl could want to love and all I need
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด)
yes he’s my wonderful
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล)
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)

gotta have him close to me each and every night
(กอททะ แฮ็ฝ ฮิม โคลส ทู มี อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
to give me that security of dreamin’ in delight
(ทู กี๊ฝ มี แดท ซิคยูริทิ อ็อฝ ดรีมมิน อิน ดีไล๊ท)
love has got a grip on me, oh so tight
(ลัฝ แฮ็ส ก็อท ดา กริพ ออน มี , โอ โซ ไท๊ท)
hope he never lets go
(โฮพ ฮี เน๊เฝ่อร์ เล็ท โก)

he’s my wonderful
(อีส มาย วันเดอะฟุล)
everything a girl could want to love and all I need
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด)
yes he’s my wonderful
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล)
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)

cause I don’t never wanna be freed from this lovin’ care
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ เน๊เฝ่อร์ วอนนา บี ฟรี ฟรอม ดิส ลัฝวิน แคร์)
that most people never see
(แดท โมซท พี๊เพิ่ล เน๊เฝ่อร์ ซี)
and at night I pray that I’ll have my way
(แอนด์ แอ็ท ไน๊ท ไอ เพรย์ แดท อิลล แฮ็ฝ มาย เวย์)
and hand your love for eternity
(แอนด์ แฮนด์ ยุร ลัฝ ฟอร์ อิเทอนิทิ)

he’s my wonderful
(อีส มาย วันเดอะฟุล)
everything a girl could want to love and all I need
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด)
yes he’s my wonderful
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล)
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)

no one could ever do for me the things he does cause…
(โน วัน เคิด เอ๊เฝ่อร์ ดู ฟอร์ มี เดอะ ทริง ฮี โด ค๊อส)

he’s my wonderful
(อีส มาย วันเดอะฟุล)
everything a girl could want to love and all I need
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด)
yes he’s my wonderful. [he’s my Wonderful]
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล [ อีส มาย วันเดอะฟุล ])
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)
he’s my wonderful [my..]
(อีส มาย วันเดอะฟุล [ มาย ])
everything a girl could want to love and all I need [all i need yes]
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด [ ออล ไอ นี๊ด เย็ซ ])
yes he’s my wonderful [my…]
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล [ มาย ])
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)
he’s my wonderful
(อีส มาย วันเดอะฟุล)
everything a girl could want to love and all I need
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด)
yes he’s my wonderful
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล)
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)
he’s my wonderful
(อีส มาย วันเดอะฟุล)
everything a girl could want to love and all I need
(เอ๊วี่ติง อะ เกิร์ล เคิด ว้อนท ทู ลัฝ แอนด์ ออล ไอ นี๊ด)
yes he’s my wonderful
(เย็ซ อีส มาย วันเดอะฟุล)
he must have been sent from up above just for me
(ฮี มัสท์ แฮ็ฝ บีน เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ จั๊สท ฟอร์ มี)
said he’s everything
(เซ็ด อีส เอ๊วี่ติง)
all i need…
(ออล ไอ นี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Wonderful คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น