เนื้อเพลง Knockout คำอ่านไทย Lil Wayne

[Lil Wayne]
( [ ลิล เวยอิน ])
Uhh Yeahh Uh Ohh Yeahh
(อา เย้ อา โอ้ เย้)
Hey Barbie, ah, ah, ah, are you into black men?
(เฮ Barbie , อา , อา , อา , อาร์ ยู อิ๊นทู แบล๊ค เม็น)
He-hey hey Barbie! I can be your black Ken
(ฮี เฮ เฮ Barbie ! ไอ แคน บี ยุร แบล๊ค เค็น)
Wow! Cause’ once you go black, you never go back
(เวา ! ค๊อส วั๊นซ ยู โก แบล๊ค , ยู เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
She wore my hair black, with girls in the back
(ชี โว มาย แฮร์ แบล๊ค , วิธ เกิร์ล ซิน เดอะ แบ็ค)
Then she threw that ass back, back, back
(เด็น ชี ธรู แดท อาซ แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค)
Then I fell to the Mat and after that
(เด็น นาย เฟ็ล ทู เดอะ แมท แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท)
Everything went back!
(เอ๊วี่ติง เว็นท แบ็ค !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Baby 1, 2, 3
(เบ๊บี้ 1 , 2 , 3)
Tell’em get the referee
(เทลเลม เก็ท เดอะ เรเฟอะรี)
Cause he can
(ค๊อส ฮี แคน)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)
If the telephone rings
(อิ๊ฟ เดอะ เท๊ลเลโฟน ริง)
It’s emergency
(อิทซ อีเม๊อร์เจนซี่)
Cause he can
(ค๊อส ฮี แคน)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
Hey Barbie, can I call you Barbara? Haha
(เฮ Barbie , แคน นาย คอลลํ ยู บาร์บา ฮาฮา)
Hey Barbie, can I call you tomorrow and today?
(เฮ Barbie , แคน นาย คอลลํ ยู ทูม๊อโร่ว แอนด์ ทูเดย์)
Cause’ once you go black, you never go back
(ค๊อส วั๊นซ ยู โก แบล๊ค , ยู เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค)
And once you go Wayne, everybody else is whack
(แอนด์ วั๊นซ ยู โก เวยอิน , เอวี่บอดี้ เอ๊ลส อีส ฮแว็ค)
She threw that ass back, back, back
(ชี ธรู แดท อาซ แบ็ค , แบ็ค , แบ็ค)
Then I fell to the Mat and after that
(เด็น นาย เฟ็ล ทู เดอะ แมท แอนด์ แอ๊ฟเท่อร แดท)
Everything went back!
(เอ๊วี่ติง เว็นท แบ็ค !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Baby 1, 2, 3
(เบ๊บี้ 1 , 2 , 3)
Tell’em get the referee
(เทลเลม เก็ท เดอะ เรเฟอะรี)
Cause he can
(ค๊อส ฮี แคน)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)
If the telephone rings
(อิ๊ฟ เดอะ เท๊ลเลโฟน ริง)
It’s emergency
(อิทซ อีเม๊อร์เจนซี่)
Cause he can
(ค๊อส ฮี แคน)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)

[Nicki Minaj]
([ นิคกี มินาจ ])
Awe f*ck it
(ออว์ เอฟ *ck อิท)
Give me that damn bucket
(กี๊ฝ มี แดท แดมนํ บัคเค็ท)
Wh-when I throw this p*ssy
(Wh เว็น นาย โธรว์ ดิส พี *ssy)
You better not start duckin
(ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท สท๊าร์ท ดักคิน)
Oh yo
(โอ โย)
Head on with the blow
(เฮด ออน วิธ เดอะ โบลว์)
Lo-look out in the crowd
(โล ลุ๊ค เอ๊าท อิน เดอะ คราวดํ)
And everybody’s yellin no
(แอนด์ เอวี่บอดี้ เยลลิน โน)
Grab him by the locks
(แกร๊บ ฮิม บาย เดอะ ล๊อค)
And give us a good box
(แอนด์ กี๊ฝ อัซ ซา กู๊ด บ๊อกซฺ)
The head of the below the belt
(เดอะ เฮด อ็อฝ เดอะ บีโลว์ เดอะ เบ๊ลท์)
I wanna give him good tock
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ฮิม กู๊ด ทอก)
Tock, tock
(ทอก , ทอก)
Give him good tock
(กี๊ฝ ฮิม กู๊ด ทอก)
And if it below the belt
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท บีโลว์ เดอะ เบ๊ลท์)
I wanna give him good tock
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ฮิม กู๊ด ทอก)
1, 2, 3
(1 , 2 , 3)
They yellin 1, 2, 3
(เด เยลลิน 1 , 2 , 3)
I done hit him with that motherf*ckin court piece
(ไอ ดัน ฮิท ฮิม วิธ แดท motherf*ckin คอร์ท พี๊ซ)
Tell’em, tell’em the mouth out
(เทลเลม , เทลเลม เดอะ เม๊าธ เอ๊าท)
To late to cop out
(ทู เหลท ทู ค็อพ เอ๊าท)
Give him more head than toothpaste like I locked out
(กี๊ฝ ฮิม โม เฮด แฑ็น toothpaste ไล๊ค ไก ล๊อค เอ๊าท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Baby 1, 2, 3
(เบ๊บี้ 1 , 2 , 3)
Tell’em get the referee
(เทลเลม เก็ท เดอะ เรเฟอะรี)
Cause he can
(ค๊อส ฮี แคน)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)
If the telephone rings
(อิ๊ฟ เดอะ เท๊ลเลโฟน ริง)
It’s emergency
(อิทซ อีเม๊อร์เจนซี่)
Cause he can
(ค๊อส ฮี แคน)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)
Get the knockout
(เก็ท เดอะ knockout)

[Lil Wayne]
([ ลิล เวยอิน ])
So just knock me out
(โซ จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
So just knock me out
(โซ จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
Yea
(เย)
Just knock me out
(จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
So just knock me out
(โซ จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
Just knock me out
(จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
Just knock me out
(จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
Just knock me out
(จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)
Just knock me out
(จั๊สท น๊อค มี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knockout คำอ่านไทย Lil Wayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น