เนื้อเพลง I Wish (Remix) (to The Homies That We Lost) คำอ่านไทย R. Kelly feat Boo, Gotti

[R.Kelly talking]
( [ อาร์ เคลลี่ ทอคอิง ])
Yo what up, my n*gga
(โย ว๊อท อั๊พ , มาย เอ็น *gga)
You know I was in the hood
(ยู โนว์ ไอ วอส ซิน เดอะ ฮุด)
I just thought I’d stop by
(ไอ จั๊สท ธอท อาย สท๊อพ บาย)
Holler at you for a minute
(ฮอลเลอะ แรท ยู ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Pour out a little liquor or something
(พาว เอ๊าท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลิ๊เคว่อร ออ ซัมติง)

[Verse 1-R.Kelly]
([ เฝิซ 1 อาร์ เคลลี่ ])
N*gga, we done been through a lot of sh*t together
(เอ็น *gga , วี ดัน บีน ทรู อะ ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์)
From running these streets to being down for whatever
(ฟรอม รันนิง ฑิส สทรีท ทู บีอิง เดาน ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ)
And now that you’re gone I got a whole lot of sh*t to tell you
(แอนด์ นาว แดท ยัวร์ กอน ไอ ก็อท ดา โฮล ล็อท อ็อฝ ฌะ *ที ทู เทลล ยู)
Things I should’ve said way back when we was younger
(ทริง ซาย ชูดดิฝ เซ็ด เวย์ แบ็ค เว็น วี วอส ยังเกอะ)
Remember when we used to roll hand in hand
(รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี ยู๊ส ทู โรลล แฮนด์ อิน แฮนด์)
And now I’m tripping on how I really miss you, man
(แอนด์ นาว แอม ทริพพิง ออน ฮาว ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู , แมน)
And remember when you and me would say
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู แอนด์ มี เวิด เซย์)
We’d get up out this hood and everything would be okay
(เว็ด เก็ท อั๊พ เอ๊าท ดิส ฮุด แอนด์ เอ๊วี่ติง เวิด บี โอเค)
It’s all good now [My n*gga]
(อิทซ ซอร์ กู๊ด นาว [ มาย เอ็น *gga ])
We out the hood now [Mmm]
(วี เอ๊าท เดอะ ฮุด นาว [ อึม ])
We had the same ideas, but not the same careers
(วี แฮ็ด เดอะ เซม ไอเดีย , บั๊ท น็อท เดอะ เซม แคร์เรีย)
We shared the same old laugh, and now the same tears
(วี แชร์ เดอะ เซม โอลด์ ล๊าฟ , แอนด์ นาว เดอะ เซม เทียร์)
You were my homie, my sconey, my Roni
(ยู เวอ มาย โฮมี , มาย sconey , มาย Roni)
My n*gga and never placed no b*tch before me
(มาย เอ็น *gga แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เพลส โน บี *tch บีฟอร์ มี)
Man, I swear to God I love you for that sh*t
(แมน , ไอ สแวร์ ทู ก๊อด ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ แดท ฌะ *ที)
Why’d you have to get hit
(วาย ยู แฮ็ฝ ทู เก็ท ฮิท)
Where was I, what time was it
(แวร์ วอส ซาย , ว๊อท ไทม์ วอส ซิท)
You were supposed to get older with me
(ยู เวอ ซั๊พโพ้ส ทู เก็ท โอลเดอะ วิธ มี)
On stage, hands on shoulders with me
(ออน สเท๊จ , แฮนด์ ออน โช๊ลเด้อร์ วิธ มี)
Copping them Range Rovers with me
(Coppings เด็ม เร๊นจ โรฝเออะ วิธ มี)
Sitting onthangs and smoking trees
(ซีททิง onthangs แซน สโมคกิ้ง ทรี)
And if it wasn’t for the will that God had made
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท วอสซึ้น ฟอร์ เดอะ วิล แดท ก๊อด แฮ็ด เมด)
I’d turn back the hands of time and take your place
(อาย เทิร์น แบ็ค เดอะ แฮนด์ อ็อฝ ไทม์ แอนด์ เท้ค ยุร เพลส)
Sitting here sipping on this Hennessy
(ซีททิง เฮียร ซิพปิง ออน ดิส เฮนเนสซี)
Just thinking about how much you meant to me [My n*gga]
(จั๊สท ติ้งกิง อะเบ๊าท ฮาว มัช ยู เม็นท ทู มี [ มาย เอ็น *gga ])
Even when you’re gone you will always be my n*gga
(อี๊เฝ่น เว็น ยัวร์ กอน ยู วิล ออลเว บี มาย เอ็น *gga)
When you went home I’m still missing you, my n*gga
(เว็น ยู เว็นท โฮม แอม สทิลล มีซซิง ยู , มาย เอ็น *gga)
I’m feeling like the timing was wrong, my n*gga
(แอม ฟีลอิง ไล๊ค เดอะ ไทมอิง วอส รอง , มาย เอ็น *gga)
I know you’re smiling down saying carry on, my n*gga
(ไอ โนว์ ยัวร์ ซไมลอิง เดาน เซอิง แค๊รรี่ ออน , มาย เอ็น *gga)
Sometimes my nights can get long, my n*gga
(ซัมไทม์ มาย ไน๊ท แคน เก็ท ลอง , มาย เอ็น *gga)
Sometimes I feel God did me wrong, my n*gga
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล ก๊อด ดิด มี รอง , มาย เอ็น *gga)
So I had to write a song, my n*gga
(โซ ไอ แฮ็ด ทู ไร๊ท อะ ซ็อง , มาย เอ็น *gga)
Just to let you know that you’re still my n*gga
(จั๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ แดท ยัวร์ สทิลล มาย เอ็น *gga)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I wish, I wish, I wish [Oh I]
(ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช [ โอ ไอ ])
I wish, I wish, I wish
(ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)

[Verse 2-R.Kelly]
([ เฝิซ 2 อาร์ เคลลี่ ])
Little son is looking at me like, ‘Where is my daddy?’
(ลิ๊ทเทิ่ล ซัน อีส ลุคอิง แอ็ท มี ไล๊ค , แวร์ อีส มาย แดดดิ)
And your 13-year old daughter is mad ’cause she understands
(แอนด์ ยุร 13 เยียร์ โอลด์ ด๊อเท่อร์ อีส แม้ด ค๊อส ชี อั๊นเด้อรสแทนด)
Promised your mama I’d take care of the family
(พรอมอิซ ยุร มามะ อาย เท้ค แคร์ อ็อฝ เดอะ แฟ๊มิลี่)
But she’s so hurt, she turns away my helping hands
(บั๊ท ชี โซ เฮิร์ท , ชี เทิร์น อะเวย์ มาย เฮลพิง แฮนด์)
Damn, I wish your ass was here, my n*gga
(แดมนํ , ไอ วิ๊ช ยุร อาซ วอส เฮียร , มาย เอ็น *gga)
To grow that gray beard and smoke that cigar, my n*gga
(ทู โกรว์ แดท กเร เบียร์ด แอนด์ สโม๊ค แดท ซิกา , มาย เอ็น *gga)
And we would talk about you getting up out this game
(แอนด์ วี เวิด ท๊อล์ค อะเบ๊าท ยู เกดดดิ้ง อั๊พ เอ๊าท ดิส เกม)
And you would tell me how it keeps calling you name
(แอนด์ ยู เวิด เทลล มี ฮาว อิท คี๊พ คอลลิง ยู เนม)
[We used to ride-ride-ride]
([ วี ยู๊ส ทู ไรด์ ไรด์ ไรด์ ])
Never afraid to [Die-die-die]
(เน๊เฝ่อร์ อะเฟรด ทู [ ดาย ดาย ดาย ])
But sometimes we [Cry-cry-cry]
(บั๊ท ซัมไทม์ วี [ คราย คราย คราย ])

Asking the Lord [Why-why-why]
(อาคกิ้ง เดอะ หลอร์ด [ วาย วาย วาย ])
They’re tearing down these projects
(เดรว แทริง เดาน ฑิส โพร๊เจ็คท)
We were homies for like 20 thug years
(วี เวอ โฮมี ฟอร์ ไล๊ค 20 ธัก เยียร์)
Sat in church and cried the same thug tears
(แซ็ท อิน เชิร์ช แอนด์ คราย เดอะ เซม ธัก เทียร์)
You remember when Vibe World Premier
(ยู รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วายพฺ เวิลด พรี๊เหมี่ยร์)
How we used to share the same old gear
(ฮาว วี ยู๊ส ทู แชร์ เดอะ เซม โอลด์ เกียร์)
And remember when you and me would say
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู แอนด์ มี เวิด เซย์)
We’d get up out this hood and everything would be okay
(เว็ด เก็ท อั๊พ เอ๊าท ดิส ฮุด แอนด์ เอ๊วี่ติง เวิด บี โอเค)
[It’s all good now] My n*gga
([ อิทซ ซอร์ กู๊ด นาว ] มาย เอ็น *gga)
We out the hood now
(วี เอ๊าท เดอะ ฮุด นาว)
It’s so easy for folks to say, ‘Rob, just live on’
(อิทซ โซ อีสอิ ฟอร์ โฟล้ค ทู เซย์ , ร๊อบ , จั๊สท ไล้ฝ ออน)
When I’m dying every second that you’re gone
(เว็น แอม ไดอิง เอ๊เฝอร์รี่ เซ๊คคั่น แดท ยัวร์ กอน)
Nevertheless I try my best to be strong
(เนเฝอะเฑอะเลซ ซาย ธราย มาย เบ๊สท์ ทู บี สทรอง)
Hoping you said your prayers before you went on home
(โฮพปิง ยู เซ็ด ยุร พเรเออะ บีฟอร์ ยู เว็นท ออน โฮม)
When we stood on these blocks and just shot the breeze
(เว็น วี ซทูด ออน ฑิส บล๊อค แซน จั๊สท ฌ็อท เดอะ บร๊ซ)
We’d slapbox dead in the middle of streets
(เว็ด slapbox เด้ด อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ สทรีท)
And if a fight broke out, you would take up for me
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไฟ้ท บโรค เอ๊าท , ยู เวิด เท้ค อั๊พ ฟอร์ มี)
You’re all I have left of these ghetto memories
(ยัวร์ ออล ไอ แฮ็ฝ เล๊ฟท อ็อฝ ฑิส เกทโท เมรโมรี)

Chorus
(ค๊อรัส)

[Boo]
([ บู ])
Uh, uh, yo dog, I can’t explain how I miss you
(อา , อา , โย ด้อกก , ไอ แค็นท เอ็กซเพลน ฮาว ไอ มิซ ยู)
We stayed together, copping cane, poppin pistols
(วี สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ , coppings แคน , พอพปิน พิ๊สท่อล)
I miss you most
(ไอ มิซ ยู โมซท)
Putting the doo rag over your bean head
(พูทดิง เดอะ ดู แร๊ก โอ๊เฝ่อร ยุร บีน เฮด)
Even out the hood on the scene you brag [whoa]
(อี๊เฝ่น เอ๊าท เดอะ ฮุด ออน เดอะ ซีน ยู บแร็ก [ โว้ว ])
Coming up off the fiends for bags
(คัมอิง อั๊พ ออฟฟ เดอะ ฟีนด ฟอร์ แบ๊ก)
Running up out the cleaners, drag
(รันนิง อั๊พ เอ๊าท เดอะ คลีนเนอร์สฺ , ดแร็ก)
You was the closest n*gga I had
(ยู วอส เดอะ โคลสเอส เอ็น *gga ไอ แฮ็ด)
Look how we stayed aces
(ลุ๊ค ฮาว วี สเทย์ เอซ)
Hustled, made big faces
(เฮสเซล , เมด บิ๊ก เฟซ)
I wish we could trade places
(ไอ วิ๊ช วี เคิด เทรด เพลส)
F**k giving you ice, I’d rather give you life
(เอฟ **เค กีฝวิง ยู ไอ๊ซ์ , อาย ร๊าเธ่อร์ กี๊ฝ ยู ไล๊ฟ)
And the thigns that I had, I’d give you twice [Oh yeah]
(แอนด์ เดอะ ติน แดท ไอ แฮ็ด , อาย กี๊ฝ ยู ทไวซ [ โอ เย่ ])

[Gotti]
([ ก๊อดดิ ])
So what the deal, my n*gga, I know you holding it down
(โซ ว๊อท เดอะ ดีล , มาย เอ็น *gga , ไอ โนว์ ยู โฮลดิง อิท เดาน)
If you could see me you would say I’m talking soft right now
(อิ๊ฟ ยู เคิด ซี มี ยู เวิด เซย์ แอม ทอคอิง ซ๊อฟท ไร๊ท นาว)
But it’s hard for me to say when I’ma seee you again
(บั๊ท อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ มี ทู เซย์ เว็น แอมอา seee ยู อะเกน)
And I know it’s f**ked up, I gotta talk through this pen
(แอนด์ ดาย โนว์ อิทซ เอฟ **ked อั๊พ , ไอ กอททะ ท๊อล์ค ทรู ดิส เพ็น)
But you’re died for the love of the dough
(บั๊ท ยัวร์ ดาย ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ เดอะ โด)
The love of the block, 16 you was running the spot
(เดอะ ลัฝ อ็อฝ เดอะ บล๊อค , 16 ยู วอส รันนิง เดอะ สพอท)
Boy, your mama used to hate how we stood on the curb
(บอย , ยุร มามะ ยู๊ส ทู เฮท ฮาว วี ซทูด ออน เดอะ เคิบ)
Hanging with wild thug n*ggas, smoking the herb [Mmm, hmm, hmm]
(แฮงอิง วิธ ไวลด์ ธัก เอ็น *ggas , สโมคกิ้ง เดอะ เฮิร์บ [ อึม , อึม , อึม ])
I’m gonna keep pouring this liquor and that’s my word
(แอม กอนนะ คี๊พ ช ดิส ลิ๊เคว่อร แอนด์ แด้ท มาย เวิร์ด)
This here is for n*ggas that be flipping them birds
(ดิส เฮียร อีส ฟอร์ เอ็น *ggas แดท บี ฟริพพิง เด็ม เบิร์ด)
[Oh] Word up!
([ โอ ] เวิร์ด อั๊พ !)

[R.Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Even though you know you will always be my n*gga
(อี๊เฝ่น โธ ยู โนว์ ยู วิล ออลเว บี มาย เอ็น *gga)
[Whoa…whoa…oh…oh]
([ โว้ว โว้ว โอ โอ ])
Even though you’re gone you will also be my n*gga
(อี๊เฝ่น โธ ยัวร์ กอน ยู วิล อ๊อลโซ บี มาย เอ็น *gga)
I’m feeling like the time when I’m high, my n*gga
(แอม ฟีลอิง ไล๊ค เดอะ ไทม์ เว็น แอม ไฮฮ , มาย เอ็น *gga)
I’m feeling like the time
(แอม ฟีลอิง ไล๊ค เดอะ ไทม์)
I’m strung out, saying ‘Radio, please don’t take the n*gga out
(แอม ซทรัง เอ๊าท , เซอิง เร๊ดิโอ , พลีซ ด้อนท์ เท้ค เดอะ เอ็น *gga เอ๊าท)
this song’
(ดิส ซ็อง)
Let it play on, go on, on
(เล็ท ดิธ เพลย์ ออน , โก ออน , ออน)
So I had to write this song, my n*gga
(โซ ไอ แฮ็ด ทู ไร๊ท ดิส ซ็อง , มาย เอ็น *gga)
Just to let you know that you’re still my n*gga
(จั๊สท ทู เล็ท ยู โนว์ แดท ยัวร์ สทิลล มาย เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish (Remix) (to The Homies That We Lost) คำอ่านไทย R. Kelly feat Boo, Gotti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น