เนื้อเพลง Take a Chance คำอ่านไทย Bob Seger

You take a chance on an airplane
( ยู เท้ค เก แช้นซํ ออน แอน แอพเลน)
You take a chance when you cross the street
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู ครอสสํ เดอะ สทรีท)
You take a chance when you love somebody
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู ลัฝ ซัมบอดี้)
When you’re standing near the heat
(เว็น ยัวร์ ซแทนดิง เนียร์ เดอะ ฮีท)

You take a chance when you’re honest
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ อ๊อนเน็สท)
You take a chance when you tell lies
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู เทลล ไล)
You take a chance when you trust somebody
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู ทรัสท ซัมบอดี้)
When you look ’em in the eyes
(เว็น ยู ลุ๊ค เอ็ม อิน ดิ อาย)

Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
I’m exactly what you see honey
(แอม เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู ซี ฮั๊นนี่)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)

You take a chance when you’re indecisive
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ อินดิไซซิฝ)
You take a chance when you’re aloof
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ อะลูฟ)
You take a chance when you judge somebody
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู จั๊ดจ ซัมบอดี้)
When you’ve really got no proof
(เว็น ยู๊ฟ ริแอ็ลลิ ก็อท โน พรู๊พ)

You take a chance when you refuse to hear
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู รีฟิ๊วส ทู เฮียร)
You take a chance when you’re unkind
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ อันไคนด)
You take a chance when you refuse to grow up baby
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู รีฟิ๊วส ทู โกรว์ อั๊พ เบ๊บี้)
You end up left behind
(ยู เอ็นด อั๊พ เล๊ฟท บีฮายน์)

Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
I’m exactly what you see honey
(แอม เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู ซี ฮั๊นนี่)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)

You take a chance when you’re ruthless
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ รูธเลสส)
You take a chance when you’re cruel
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ ครู๊เอ้ล)
You take a chance when you make a vow babe
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู เม้ค เก โฝว เบ้บ)
To be nobody’s fool
(ทู บี โนบอดี้ ฟูล)

You take a chance when you’re distant
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยัวร์ ดีซแท็นท)
You take a chance when you live inside
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ยู ไล้ฝ อิ๊นไซด์)
You take a chance when someone loves you
(ยู เท้ค เก แช้นซํ เว็น ซัมวัน ลัฝ ยู)
And you leave them with no pride
(แอนด์ ยู ลี๊ฝ เด็ม วิธ โน ไพรด์)

Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
I’m exactly what you see honey
(แอม เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู ซี ฮั๊นนี่)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)

Oh take a chance on me
(โอ เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)
I’m exactly what you see honey
(แอม เอ็กแสคทลิ ว๊อท ยู ซี ฮั๊นนี่)
Take a chance on me
(เท้ค เก แช้นซํ ออน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take a Chance คำอ่านไทย Bob Seger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น