เนื้อเพลง Worn Me Down คำอ่านไทย Rachael Yamagata

Gone – she’s gone.
( กอน ชี กอน)
How do you feel about it?
(ฮาว ดู ยู ฟีล อะเบ๊าท ดิธ)
That’s what I thought.
(แด้ท ว๊อท ไอ ธอท)
You’re real torn up about it.
(ยัวร์ เรียล โทน อั๊พ อะเบ๊าท ดิธ)
And I wish you the best
(แอนด์ ดาย วิ๊ช ยู เดอะ เบ๊สท์)
I could do without it
(ไอ เคิด ดู วิธเอ๊าท ดิธ)
And I will because you’ve worn me down
(แอนด์ ดาย วิล บิคอส ยู๊ฟ โวน มี เดาน)
Oh, I will because you’ve worn me down
(โอ , ไอ วิล บิคอส ยู๊ฟ โวน มี เดาน)

Worn me down like a road.
(โวน มี เดาน ไล๊ค เก โร้ด)
I did everything you told.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ยู โทลด)
Worn me down to my knees.
(โวน มี เดาน ทู มาย นี)
I did everything to please you.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ทู พลีซ ยู)
But you can’t stop thinking about her.
(บั๊ท ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)
No, you can’t stop thinking about her.
(โน , ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)

And you’re wrong. You’re wrong.
(แอนด์ ยัวร์ รอง ยัวร์ รอง)
I’m not overreacting.
(แอม น็อท โอเว่อร์รีแอคติง)
Something is off.
(ซัมติง อีส ออฟฟ)
Why don’t we ever believe ourselves?
(วาย ด้อนท์ วี เอ๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ เอารเซลฝส)
And I, oh I, I feel it more for you.
(แอนด์ ดาย , โอ ไอ , ไอ ฟีล อิท โม ฟอร์ ยู)
And I will because you’ve worn me down.
(แอนด์ ดาย วิล บิคอส ยู๊ฟ โวน มี เดาน)
And I will because you have worn me down.
(แอนด์ ดาย วิล บิคอส ยู แฮ็ฝ โวน มี เดาน)

Worn me down like a road.
(โวน มี เดาน ไล๊ค เก โร้ด)
I did everything you told.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ยู โทลด)
Worn me down to my knees.
(โวน มี เดาน ทู มาย นี)
I did everything to please.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ทู พลีซ)
But you can’t stop thinking about her.
(บั๊ท ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)
No, you can’t stop thinking about her.
(โน , ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)

She’s so pretty.
(ชี โซ พริ๊ทที่)
She’s so damn right.
(ชี โซ แดมนํ ไร๊ท)
But I’m so tired of thinking about her, again, tonight.
(บั๊ท แอม โซ ไทร์ อ็อฝ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ , อะเกน , ทูไน๊ท)

Worn me down like a road.
(โวน มี เดาน ไล๊ค เก โร้ด)
I did everything you told.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ยู โทลด)
Worn me down to my knees.
(โวน มี เดาน ทู มาย นี)
I did everything to please you.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ทู พลีซ ยู)

Worn me down like a road.
(โวน มี เดาน ไล๊ค เก โร้ด)
I did everything you told me to do.
(ไอ ดิด เอ๊วี่ติง ยู โทลด มี ทู ดู)
But you, you can’t stop thinking about her.
(บั๊ท ยู , ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)
No, you can’t stop thinking about her.
(โน , ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)
No, you can’t stop thinking about her.
(โน , ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อะเบ๊าท เฮอ)
No, you can’t stop thinking of her.
(โน , ยู แค็นท สท๊อพ ติ้งกิง อ็อฝ เฮอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Worn Me Down คำอ่านไทย Rachael Yamagata

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น