เนื้อเพลง Legal Tender คำอ่านไทย B-52s

[Robert Waldrop]
( [ รอบเอิท Waldrop ])

We’re in the basement, learning to print
(เวีย อิน เดอะ เบซเม็นท , เลอนิง ทู พริ๊นท)
All of it’s hot!
(ออล อ็อฝ อิทซ ฮอท !)
10-20-30 million ready to be spent
(10 20 30 มิ๊ลเลี่ยน เร๊ดี้ ทู บี ซเพ็นท)
We’re stackin’ ’em against the wall
(เวีย สทาคกิน เอ็ม อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Those gangster presidents
(โฑส แกะซเทอะ เพร๊สซิเด้นท)

Livin’ simple and trying to get by
(ลีฝอิน ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ ทไรอิง ทู เก็ท บาย)
But honey, prices have shot through the sky
(บั๊ท ฮั๊นนี่ , ไพร๊ซ์ แฮ็ฝ ฌ็อท ทรู เดอะ สกาย)
So I fixed up the basement with
(โซ ไอ ฟิกซ์ อั๊พ เดอะ เบซเม็นท วิธ)
What I was a-workin’ with
(ว๊อท ไอ วอส ซา เวิคกิน วิธ)
Stocked it full of jelly jars
(สท๊อค ดิท ฟูล อ็อฝ เจ๊ลลี่ จาร์)
And heavy equipment
(แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ อีควิ๊พเม้นท)
We’re in the basement…
(เวีย อิน เดอะ เบซเม็นท)
10-20-30 million dollars
(10 20 30 มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ)
Ready to be spent
(เร๊ดี้ ทู บี ซเพ็นท)

Walk into the bank, try to pass that trash
(ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ แบ๊งค , ธราย ทู เพซ แดท ทแร็ฌ)
Teller sees and says ” Uh-huh-that’s fresh as grass. ”
(เทลเลอะ ซี แซน เซย์ ” อา ฮู แด้ท เฟรช แอส กราซ “)
See the street pass under your feet
(ซี เดอะ สทรีท เพซ อั๊นเด้อร ยุร ฟีท)
In time to buy the latest model get-away Jeep
(อิน ไทม์ ทู บาย เดอะ เลทเอ็ซท โม๊เด็ล เก็ท อะเวย์ จีพ)

So I fixed up the basement with
(โซ ไอ ฟิกซ์ อั๊พ เดอะ เบซเม็นท วิธ)
What I was a-workin’ with
(ว๊อท ไอ วอส ซา เวิคกิน วิธ)
Stocked it full of jelly jars
(สท๊อค ดิท ฟูล อ็อฝ เจ๊ลลี่ จาร์)
And heavy equipment
(แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ อีควิ๊พเม้นท)
We’re in the basement
(เวีย อิน เดอะ เบซเม็นท)

So I fixed up the basement with
(โซ ไอ ฟิกซ์ อั๊พ เดอะ เบซเม็นท วิธ)
What I was a-workin’ with
(ว๊อท ไอ วอส ซา เวิคกิน วิธ)
Stocked it full of jelly jars
(สท๊อค ดิท ฟูล อ็อฝ เจ๊ลลี่ จาร์)
And heavy equipment
(แอนด์ เฮ๊ฝฝี่ อีควิ๊พเม้นท)
We’re in the basement,
(เวีย อิน เดอะ เบซเม็นท ,)
Learning to print
(เลอนิง ทู พริ๊นท)
All of it’s hot
(ออล อ็อฝ อิทซ ฮอท)
All counterfeit
(ออล เคานเทอะฟิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Legal Tender คำอ่านไทย B-52s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น