เนื้อเพลง Pressure Point คำอ่านไทย The Zutons

I can’t get this pressure point out of my head
( ไอ แค็นท เก็ท ดิส พเรฌเออะ พ๊อยท์ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
I can’t get this pressure point out of my head
(ไอ แค็นท เก็ท ดิส พเรฌเออะ พ๊อยท์ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
I feel it in work, you know, I feel it in bed
(ไอ ฟีล อิท อิน เวิ๊ร์ค , ยู โนว์ , ไอ ฟีล อิท อิน เบ๊ด)
I can’t get this pressure point out of my head
(ไอ แค็นท เก็ท ดิส พเรฌเออะ พ๊อยท์ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
I’ve paid all my bills and I’ve acted so well
(แอฝ เพลด ออล มาย บิลล์ แซน แอฝ แอ๊คท โซ เวลล)
Ain’t been cheating, there’s nothing to tell
(เอน บีน ชีดิง , แดร์ นัธอิง ทู เทลล)
So why all this pressure, I dont understand
(โซ วาย ออล ดิส พเรฌเออะ , ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
I call on my neighbours, and lend them a hand
(ไอ คอลลํ ออน มาย เนเบอะ , แอนด์ เล็นด เด็ม มา แฮนด์)

Doctor, oh doctor, I’m willing to learn
(ด๊อคเท่อร์ , โอ ด๊อคเท่อร์ , แอม วีลลิง ทู เลิร์น)
Well all of my bones, well they toss and they turn
(เวลล ออล อ็อฝ มาย โบน , เวลล เด ท็อซ แซน เด เทิร์น)
Mother, oh mother, I’m begging you please
(ม๊าเธ่อร์ , โอ ม๊าเธ่อร์ , แอม เบกกิง ยู พลีซ)
To rid me of madness and cure this disease
(ทู ริด มี อ็อฝ แมดเน็ซ แซน เคียวรํ ดิส ดีซี๊ส)

… [?] told you what I have become
([ ] โทลด ยู ว๊อท ไอ แฮ็ฝ บีคัม)
With all of this pressure, my mind’s on a run
(วิธ ออล อ็อฝ ดิส พเรฌเออะ , มาย ไมนด์ ออน อะ รัน)
… [?] changing, let’s hope for the best
([ ] เช้งจิ้นส , เล็ท โฮพ ฟอร์ เดอะ เบ๊สท์)
Maybe it’s something to get off my chest
(เมบี อิทซ ซัมติง ทู เก็ท ออฟฟ มาย เชสทํ)

Doctor, oh doctor, I’m begging you please
(ด๊อคเท่อร์ , โอ ด๊อคเท่อร์ , แอม เบกกิง ยู พลีซ)
To rid me of madness and cure this disease
(ทู ริด มี อ็อฝ แมดเน็ซ แซน เคียวรํ ดิส ดีซี๊ส)
Mother, oh mother, I’m willing to learn
(ม๊าเธ่อร์ , โอ ม๊าเธ่อร์ , แอม วีลลิง ทู เลิร์น)
Well all of my bones, well they toss and they turn
(เวลล ออล อ็อฝ มาย โบน , เวลล เด ท็อซ แซน เด เทิร์น)

Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)
Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)
Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)
Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)

I can’t get this pressure point out of my head
(ไอ แค็นท เก็ท ดิส พเรฌเออะ พ๊อยท์ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
I can’t get this pressure point out of my head
(ไอ แค็นท เก็ท ดิส พเรฌเออะ พ๊อยท์ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)
I feel it in work, you know, I feel it in bed
(ไอ ฟีล อิท อิน เวิ๊ร์ค , ยู โนว์ , ไอ ฟีล อิท อิน เบ๊ด)
I can’t get this pressure point out of my head
(ไอ แค็นท เก็ท ดิส พเรฌเออะ พ๊อยท์ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด)

Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)
Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)
Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)
Pressure pressure pressure pressure…
(พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ พเรฌเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pressure Point คำอ่านไทย The Zutons

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น