เนื้อเพลง Over คำอ่านไทย Will.I.Am

[will.i.am:]
( [ วิล ไอ แอ็ม : ])
Feeling down, down, it’s all ohh-ohh-ver
(ฟีลอิง เดาน , เดาน , อิทซ ซอร์ โอ้ โอ้ เวอร์)
Heading down down down [x2]
(เฮดอิง เดาน เดาน เดาน [ x2 ])

[will.i.am:]
([ วิล ไอ แอ็ม : ])
I just can’t get over
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท โอ๊เฝ่อร)
Simple little fact the the love is over
(ซิ๊มเพิ่ล ลิ๊ทเทิ่ล แฟคท เดอะ ลัฝ อีส โอ๊เฝ่อร)
I thought me and you was gon’ get older
(ไอ ธอท มี แอนด์ ยู วอส ก็อน เก็ท โอลเดอะ)
And then go half on a baby and mold her
(แอนด์ เด็น โก ฮาล์ฟ ออน อะ เบ๊บี้ แอนด์ โมลด์ เฮอ)
I thought I was gon’ always hold ya
(ไอ ธอท ไอ วอส ก็อน ออลเว โฮลด์ ยา)
Even though we constantly fought like soldiers
(อี๊เฝ่น โธ วี คอนสแท็นทลิ ฟอท ไล๊ค โซ๊ลเจ้อร์)
Together we ‘sposed to fall down like boulders
(ทูเก๊ทเธ่อร์ วี สโพซซฺ ทู ฟอลล์ เดาน ไล๊ค โบลเดอะ)
But ever since the weather been gettin colder
(บั๊ท เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เว๊เธ่อร บีน เกดดิน โคลเดอ)
We’re lookin for closure, cause we couldn’t stay in love
(เวีย ลุคกิน ฟอร์ คโลเฉอะ , ค๊อส วี คูดซึ่น สเทย์ อิน ลัฝ)
Cause we both miserable in love
(ค๊อส วี โบทรฺ มิเซอร์เรเบิล อิน ลัฝ)
And I’m even worse without you
(แอนด์ แอม อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ส วิธเอ๊าท ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I walked away and I’m feeling down, down [it’s all ohh-ohh-ver]
(ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ แอนด์ แอม ฟีลอิง เดาน , เดาน [ อิทซ ซอร์ โอ้ โอ้ เวอร์ ])
But even if I stayed I’d be feeling down down down [x2]
(บั๊ท อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ อาย บี ฟีลอิง เดาน เดาน เดาน [ x2 ])

[will.i.am:]
([ วิล ไอ แอ็ม : ])
This situation, needs a brand new configuration
(ดิส ซิ๊ทูเอชั่น , นี๊ด ซา แบรนดฺ นิว คอนฟิกุเร๊ชั่น)
Baby take a look at our relationship, it’s sittin on a rocky foundation
(เบ๊บี้ เท้ค เก ลุ๊ค แกท เอ๊า ริเลฌันฌิพ , อิทซ ซิทดิน ออน อะ รอคคิ เฟานเดฌัน)
And that’s why conversations are confrontational
(แอนด์ แด้ท วาย คอนเฝอะเซฌัน แซร์ คอนฟรอนเทชแนล)
and cause frustrations, the cause of our separation
(แอนด์ ค๊อส ฟรัซทเรฌัน , เดอะ ค๊อส อ็อฝ เอ๊า เซพะเรฌัน)
is a culmination of complications, and that’s why we gotta quit the love
(อีส ซา คัลมิเนฌัน อ็อฝ คอมพลิเคฌัน , แอนด์ แด้ท วาย วี กอททะ ควิท เดอะ ลัฝ)
Cause we both miserable in love
(ค๊อส วี โบทรฺ มิเซอร์เรเบิล อิน ลัฝ)
And I’m even worse without you
(แอนด์ แอม อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ส วิธเอ๊าท ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Interlude:]
([ อีนเทิลยูด : ])
It’s over, it’s ohh-ohhhhh-ver….
(อิทซ โอ๊เฝ่อร , อิทซ โอ้ โอ้ เวอร์)
It’s ohhhhhhhhhhh-ver
(อิทซ ohhhhhhhhhhh เวอร์)

[will.i.am:]
([ วิล ไอ แอ็ม : ])
I don’t know where I should go, backwards or forwards now
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ ไอ เชิด โก , แบคเวิด ออ ฟ๊อร์เวิร์ด นาว)
I don’t know what I should do, feelin lonely or be with you
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ เชิด ดู , ฟีลิน โลนลิ ออ บี วิธ ยู)
I heard this on another song, you don’t know what you got ’til it’s gone
(ไอ เฮิด ดิส ออน อะน๊าเทร่อร์ ซ็อง , ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน)
Yu don’t know what you got ’til it’s gone, don’t know what you got
(Yu ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อท ทิล อิทซ กอน , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อท)
We gotta quit the love
(วี กอททะ ควิท เดอะ ลัฝ)
Cause we both miserable in love
(ค๊อส วี โบทรฺ มิเซอร์เรเบิล อิน ลัฝ)
And I’m even worse without you
(แอนด์ แอม อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ส วิธเอ๊าท ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
At a higher pitch [x2]
(แอ็ท ดา ไฮเออะ พิช [ x2 ])

[Interlude:]
([ อีนเทิลยูด : ])
At a higher pitch
(แอ็ท ดา ไฮเออะ พิช)
Oh it’s ohhhhhhhhhh-verrrrrrrr
(โอ อิทซ ohhhhhhhhhh verrrrrrrr)
It’s ohhhhh-verrrrrrr
(อิทซ โอ้ verrrrrrr)
Don’t shed a tear for me, it’s oh-verrrrrrr
(ด้อนท์ ชี อะ เทียร์ ฟอร์ มี , อิทซ โอ verrrrrrr)
Don’t shed a tear, although it’s ohhh-verrrr
(ด้อนท์ ชี อะ เทียร์ , ออลโทร อิทซ โอ้ verrrr)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Over คำอ่านไทย Will.I.Am

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น