เนื้อเพลง Sinner’s Prayer คำอ่านไทย Eric Clapton

by Lowell Glenn and Lowell Fulson
( บาย Lowell เกรน แอนด์ Lowell Fulson)

Lord have mercy, Lord have mercy on me.
(หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Lord have mercy, Lord have mercy on me.
(หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Well if I’ve done somebody wrong, Lord, have mercy if you please.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ ดัน ซัมบอดี้ รอง , หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ยู พลีซ)

I used to have plenty of money, the finest clothes in town,
(ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ เพล๊นที่ อ็อฝ มั๊นนี่ , เดอะ ไฟเนทส์ คโลฑ ซิน ทาวน์ ,)
But bad luck and trouble overtaken me, bound to get me down.
(บั๊ท แบ้ด ลัค แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล โอเฝอะเทคเอ็น มี , บาวนฺดฺ ทู เก็ท มี เดาน)
Please have mercy, Lord have mercy on me.
(พลีซ แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Well if I’ve done somebody wrong, Lord, have mercy if you please.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ ดัน ซัมบอดี้ รอง , หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ยู พลีซ)

Keep on working now, child.
(คี๊พ ออน เวิคกิง นาว , ชายลํดํ)
Lord every morning.
(หลอร์ด เอ๊เฝอร์รี่ ม๊อร์นิ่ง)

Well if I’ve been a bad boy, baby, I declare I’ll change my ways.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ บีน อะ แบ้ด บอย , เบ๊บี้ , ไอ ดีแคล์ อิลล เช้งจํ มาย เวย์)
I don’t want bad luck and trouble to follow me all my days.
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท แบ้ด ลัค แอนด์ ทรั๊บเบิ้ล ทู ฟ๊อลโล่ว มี ออล มาย เดย์)
Please have mercy, Lord have mercy on me.
(พลีซ แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ออน มี)
Well if I’ve done somebody wrong, Lord, have mercy if you please.
(เวลล อิ๊ฟ แอฝ ดัน ซัมบอดี้ รอง , หลอร์ด , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ อิ๊ฟ ยู พลีซ)

MOTHERLESS CHILD [traditional]
(มาเดอร์เลสส ชายลํดํ [ ทระดีฌอะแน็ล ])

If I mistreat you girl, I sure don’t mean no harm.
(อิ๊ฟ ฟาย mistreat ยู เกิร์ล , ไอ ชัวร์ ด้อนท์ มีน โน ฮาร์ม)
If I mistreat you girl, I sure don’t mean no harm.
(อิ๊ฟ ฟาย mistreat ยู เกิร์ล , ไอ ชัวร์ ด้อนท์ มีน โน ฮาร์ม)
Well, I’m a motherless child; I don’t know right from wrong.
(เวลล , แอม มา มาเดอร์เลสส ชายลํดํ ; ไอ ด้อนท์ โนว์ ไร๊ท ฟรอม รอง)

Please tell me pretty mama, honey where’d you stay last night?
(พลีซ เทลล มี พริ๊ทที่ มามะ , ฮั๊นนี่ แวร์ ยู สเทย์ ล๊าสท ไน๊ท)
Please tell me pretty mama, honey where’d you stay last night?
(พลีซ เทลล มี พริ๊ทที่ มามะ , ฮั๊นนี่ แวร์ ยู สเทย์ ล๊าสท ไน๊ท)
Well, you didn’t come home till the sun was shining bright.
(เวลล , ยู ดิ๊นอิน คัม โฮม ทิลล์ เดอะ ซัน วอส ชายนิง ไบร๊ท)

I had to go so far girl to get my ham bones boiled.
(ไอ แฮ็ด ทู โก โซ ฟาร์ เกิร์ล ทู เก็ท มาย แฮ็ม โบน บอยลฺ)
Had to go so far girl to get my ham bones boiled.
(แฮ็ด ทู โก โซ ฟาร์ เกิร์ล ทู เก็ท มาย แฮ็ม โบน บอยลฺ)
Well, he’s had a lotta women, gonna let my ham bones burn.
(เวลล , อีส แฮ็ด อะ ลอทดา วีมเอิน , กอนนะ เล็ท มาย แฮ็ม โบน เบิร์น)

Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done.
(เวลล , ไอ ดิด โม ฟอร์ ยู , เกิร์ล , แฑ็น ยุร แดดดิ เอ๊เฝ่อร์ ดัน)
Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done.
(เวลล , ไอ ดิด โม ฟอร์ ยู , เกิร์ล , แฑ็น ยุร แดดดิ เอ๊เฝ่อร์ ดัน)
Well, I give you my jewelry, he ain’t give you none.
(เวลล , ไอ กี๊ฝ ยู มาย จูเอ็ลริ , ฮี เอน กี๊ฝ ยู นัน)

And when you see two women, always running hand in hand.
(แอนด์ เว็น ยู ซี ทู วีมเอิน , ออลเว รันนิง แฮนด์ อิน แฮนด์)
When you see two women, always running hand in hand.
(เว็น ยู ซี ทู วีมเอิน , ออลเว รันนิง แฮนด์ อิน แฮนด์)
You can bet your bottom dollar, one got the other one’s man.
(ยู แคน เบ๊ท ยุร บ๊อทท่อม ดอลเลอะ , วัน ก็อท ดิ อ๊อเธ่อร์ วัน แมน)

Lord, I’m going to the river, get me a tangled rocking chair.
(หลอร์ด , แอม โกอิ้ง ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ , เก็ท มี อะ แทงเกิล รอคกิง แชร์)
I’m going to the river, get me a tangled rocking chair.
(แอม โกอิ้ง ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์ , เก็ท มี อะ แทงเกิล รอคกิง แชร์)
And if the blues overtake me, gonna rock away from here.
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ บลู โอเฝ่อร์เท้ค มี , กอนนะ ร๊อค อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sinner’s Prayer คำอ่านไทย Eric Clapton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น