เนื้อเพลง So Lost Without You คำอ่านไทย Lil’ Mo

Last night we had an argument, and I said things I didn’t really mean
( ล๊าสท ไน๊ท วี แฮ็ด แอน อากิวเม็นท , แอนด์ ดาย เซ็ด ทริง ซาย ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ มีน)
Yes I let the moment get the best of me
(เย็ซ ซาย เล็ท เดอะ โม๊เม้นท เก็ท เดอะ เบ๊สท์ อ็อฝ มี)
Baby please forgive me
(เบ๊บี้ พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี)
I wanted you to feel like less of a man when I promised I wouldn’t be the maid for you
(ไอ ว้อนท ยู ทู ฟีล ไล๊ค เลซ อ็อฝ อะ แมน เว็น นาย พรอมอิซ ดาย วูดดึ่น บี เดอะ เหมด ฟอร์ ยู)
But if love walked out, don’t know what I would do
(บั๊ท อิ๊ฟ ลัฝ ว๊อล์ค เอ๊าท , ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ เวิด ดู)

I would be so lost with out you
(ไอ เวิด บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท ยู)
Don’t think I can carry on
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน แค๊รรี่ ออน)
But I be a mess for the rest of my life
(บั๊ท ไอ บี อะ เมซ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Wish I could lay down and die
(วิ๊ช ไอ เคิด เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
I would be so lost with out you
(ไอ เวิด บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท ยู)
Don’t think that I be able to stand
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู สแทนด์)
Don’t think I be able to fall in love again
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
If you ever wanna leave
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ)
I know these words would be true
(ไอ โนว์ ฑิส เวิร์ด เวิด บี ทรู)
Cause I’d be so lost with out
(ค๊อส อาย บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท)

Time to think about the love we make, our relationship, and the time we share
(ไทม์ ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ วี เม้ค , เอ๊า ริเลฌันฌิพ , แอนด์ เดอะ ไทม์ วี แชร์)
Couldn’t better think of someone taking my place
(คูดซึ่น เบ๊ทเท่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ ซัมวัน เทคอิง มาย เพลส)
I’d lose my mind, and my will to care
(อาย ลู้ส มาย ไมนด์ , แอนด์ มาย วิล ทู แคร์)
Probably wish that God would take me away from here
(พรอบอับลิ วิ๊ช แดท ก๊อด เวิด เท้ค มี อะเวย์ ฟรอม เฮียร)
Life would be unfair, I would never be the same yeah
(ไล๊ฟ เวิด บี อันแฟ , ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม เย่)

I would be so lost with out you
(ไอ เวิด บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท ยู)
Don’t think I can carry on
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน แค๊รรี่ ออน)
But I be a mess for the rest of my life
(บั๊ท ไอ บี อะ เมซ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Wish I could lay down and die
(วิ๊ช ไอ เคิด เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
I would be so lost with out you
(ไอ เวิด บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท ยู)
Don’t think that I be able to stand
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู สแทนด์)
Don’t think I be able to fall in love again
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
If you ever wanna leave
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ)
I know these words would be true
(ไอ โนว์ ฑิส เวิร์ด เวิด บี ทรู)
Cause I’d be so lost with out
(ค๊อส อาย บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท)

Ooh babe, I don’t know what in the world I would
(อู้ เบ้บ , ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท อิน เดอะ เวิลด ดาย เวิด)
You would never leave me all alone
(ยู เวิด เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ มี ออล อะโลน)
And talk your love away
(แอนด์ ท๊อล์ค ยุร ลัฝ อะเวย์)
Probably lose my head, lose my will to be alive
(พรอบอับลิ ลู้ส มาย เฮด , ลู้ส มาย วิล ทู บี อะไล๊ฝ)
Before I ever say goodbye, don’t think I would be the same and I . .
(บีฟอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ เซย์ กู๊ดบาย , ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ เวิด บี เดอะ เซม แอนด์ ดาย)
Don’t think I can carry on
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน แค๊รรี่ ออน)
I be a mess for the rest of my life
(ไอ บี อะ เมซ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Wish I could lay down and die
(วิ๊ช ไอ เคิด เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
I would be so lost with out you
(ไอ เวิด บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท ยู)
Don’t think that I be able to stand
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู สแทนด์)
Don’t think I be able to fall in love again
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
If you ever wanna leave
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ)
I know these words would be true
(ไอ โนว์ ฑิส เวิร์ด เวิด บี ทรู)
Cause I’d be so lost with out
(ค๊อส อาย บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท)

Don’t think I can carry on
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ แคน แค๊รรี่ ออน)
But I be a mess for the rest of my life
(บั๊ท ไอ บี อะ เมซ ฟอร์ เดอะ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Wish I could lay down and die
(วิ๊ช ไอ เคิด เลย์ เดาน แอนด์ ดาย)
I would be so lost with out you
(ไอ เวิด บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท ยู)
Don’t think that I be able to stand
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู สแทนด์)
Don’t think I be able to fall in love again
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู ฟอลล์ อิน ลัฝ อะเกน)
If you ever wanna leave
(อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ)
I know these words would be true
(ไอ โนว์ ฑิส เวิร์ด เวิด บี ทรู)
Cause I’d be so lost with out
(ค๊อส อาย บี โซ ล็อซท วิธ เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Lost Without You คำอ่านไทย Lil’ Mo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น