เนื้อเพลง Don’t Come Down คำอ่านไทย Obie Trice

Don’t come down things will always wake up
( ด้อนท์ คัม เดาน ทริง วิล ออลเว เว้ค อั๊พ)
Don’t come down things will always wake up
(ด้อนท์ คัม เดาน ทริง วิล ออลเว เว้ค อั๊พ)
Don’t come down things will always wake up
(ด้อนท์ คัม เดาน ทริง วิล ออลเว เว้ค อั๊พ)
So when you find yourself in peices
(โซ เว็น ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน เพลซ)

As a child i was fowl
(แอส ซา ชายลํดํ ดาย วอส เฟาล)
[uh] Ma, I couldn’t understand them things that came out ya mouth [daddys ain’t sh*t]
([ อา ] มา , ไอ คูดซึ่น อั๊นเด้อรสแทนด เด็ม ทริง แดท เคม เอ๊าท ยา เม๊าธ [ แดดดิ เอน ฌะ *ที ])
You would cuss, fuss till your blood pressure went up, then give up and slouch on the couch and drink ya liqor [f*ck you dog]
(ยู เวิด ครัส , ฟัซ ทิลล์ ยุร บลัด พเรฌเออะ เว็นท อั๊พ , เด็น กี๊ฝ อั๊พ แอนด์ ซเลาช ออน เดอะ เคาช แอนด์ ดริ๊งค ยา liqor [ เอฟ *ck ยู ด้อกก ])
A hard headed n*gga I was quick temper short attention span not attending class [no] what a dummy
(อะ ฮาร์ด เฮด เอ็น *gga ไอ วอส ควิค เท๊มเพ่อร์ ช๊อร์ท แอ็ทเทนฌัน สแพน น็อท attendings คลาสสํ [ โน ] ว๊อท ดา ดัมมิ)
I would run over you honey
(ไอ เวิด รัน โอ๊เฝ่อร ยู ฮั๊นนี่)
You confront me and say Obie you no longer have a mommy
(ยู คอนฟร้อนทํ มี แอนด์ เซย์ โอบี ยู โน ลองเงอ แฮ็ฝ อะ มอมมิ)
Don’t use my phone don’t even eat my food
(ด้อนท์ ยู๊ส มาย โฟน ด้อนท์ อี๊เฝ่น อี๊ท มาย ฟู้ด)
Matter a fact, Dont speak
(แม๊ทเท่อร์ รา แฟคท , ด้อนท์ สพี๊ค)
It was just me and you in that house with that mouse and them traps and they gat, waitin on the day when you gon pull the
(อิท วอส จั๊สท มี แอนด์ ยู อิน แดท เฮ้าส วิธ แดท เม๊าส แอนด์ เด็ม แถร๊บ แซน เด แกท , เว๊ทดิน ออน เดอะ เดย์ เว็น ยู ก็อน พูลล เดอะ)
trigger back
(ทริ๊กเก้อร์ แบ็ค)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Don’t come down things will always wake up [Im sorry]
(ด้อนท์ คัม เดาน ทริง วิล ออลเว เว้ค อั๊พ [ แอม ซ๊อรี่ ])
Don’t come down things will always wake up [I messed up]
(ด้อนท์ คัม เดาน ทริง วิล ออลเว เว้ค อั๊พ [ ไอ เมส อั๊พ ])
Don’t come down things will always wake up [Did wrong]
(ด้อนท์ คัม เดาน ทริง วิล ออลเว เว้ค อั๊พ [ ดิด รอง ])
So when you find yourself in peices
(โซ เว็น ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ อิน เพลซ)

You tryin to kill me boy [no]
(ยู ทายอิน ทู คิลล์ มี บอย [ โน ])
Is that what you wanna do, kill me? You wanna kill me [kill me]
(อีส แดท ว๊อท ยู วอนนา ดู , คิลล์ มี ยู วอนนา คิลล์ มี [ คิลล์ มี ])
Your not feelin me the beepers not that drastic
(ยุร น็อท ฟีลิน มี เดอะ บีเพอ น็อท แดท ดแรซทิค)
Its the B blasted, bastard
(อิทซ เดอะ บี บลาสทํ , แบซเทิด)
Your lyin [your lyin]
(ยุร ลายอิน [ ยุร ลายอิน ])
You took plastic freezer bags with dope inside of em
(ยู ทุค พแลซทิค ฟรีสเออะ แบ๊ก วิธ โดพ อิ๊นไซด์ อ็อฝ เอ็ม)
She knew, damn but she hated that it was true
(ชี นยู , แดมนํ บั๊ท ชี แฮ็ท แดท ดิธ วอส ทรู)
I done raised two boys I can do away with you
(ไอ ดัน เร้ส ทู บอย ซาย แคน ดู อะเวย์ วิธ ยู)
The locks changed and the nights got colder
(เดอะ ล๊อค เช้งจํ แอนด์ เดอะ ไน๊ท ก็อท โคลเดอ)
Im slinging bolders lookin like the bolda tolka
(แอม slingings โบเดอ ลุคกิน ไล๊ค เดอะ bolda tolka)
F*ck it im the osta
(เอฟ *ck อิท แอม ดิ osta)
Im down for mounds ride by my corner
(แอม เดาน ฟอร์ เมานด ไรด์ บาย มาย ค๊อร์เน่อร์)
Like Im not gone cry [no]
(ไล๊ค แอม น็อท กอน คราย [ โน ])
Not reek the pain of watchin my youngest man [no no no]
(น็อท รีค เดอะ เพน อ็อฝ วันชิน มาย ยังเอส แมน [ โน โน โน ])
On the corners slangin cane
(ออน เดอะ ค๊อร์เน่อร์ สแลงงิน แคน)
Im callin the cops
(แอม คอลลิน เดอะ ค็อพ)

[chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Ma even though I left the house alone
(มา อี๊เฝ่น โธ ไอ เล๊ฟท เดอะ เฮ้าส อะโลน)
I was seventeen years old on my own using these streets as my home [yea]
(ไอ วอส เซฝเอ็นทีน เยียร์ โอลด์ ออน มาย โอว์น ยูสซิง ฑิส สทรีท แอส มาย โฮม [ เย ])
Theres no reason to prolong this beef [yea i love you]
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู โพรลอง ดิส บี๊ฟ [ เย ไอ ลัฝ ยู ])
Ms. Eleanor Trice I place no one above you
(เอมสฺ เอวเลอนอร์ ทไรซ ไอ เพลส โน วัน อะโบ๊ฝ ยู)
You the reason when I hustled I knew the stack
(ยู เดอะ รี๊ซั่น เว็น นาย เฮสเซล ดาย นยู เดอะ ซแท็ค)
The reason when I opened up t mics i knew to rip [rip dat]
(เดอะ รี๊ซั่น เว็น นาย โอ๊เพ่น อั๊พ ที ไมคะ ซาย นยู ทู ริพ [ ริพ แดซ ])
The ethnics you instilled on this hectic young brother
(ดิ เอธนิค ยู อินซทีล ออน ดิส เฮคทิค ยัง บร๊าเท่อรํ)
Rubbed off after all
(รู๊บี้ ออฟฟ แอ๊ฟเท่อร ออล)
Now look at ya boy [Look]
(นาว ลุ๊ค แกท ยา บอย [ ลุ๊ค ])
When they ask about me now you aint gon just put ya head down ma
(เว็น เด อาสคฺ อะเบ๊าท มี นาว ยู เอน ก็อน จั๊สท พุท ยา เฮด เดาน มา)
Straighten up ma you can smile now, proud
(สเตจเทน อั๊พ มา ยู แคน สไมล์ นาว , พเราด)
Everythings kosher with the boshterous oysta
(เอ๊วี่ติง kosher วิธ เดอะ boshterous oysta)
Lets get closer
(เล็ท เก็ท โคลเซอร์)
The regrets never opposed us
(เดอะ รีเกร๊ท เน๊เฝ่อร์ ออปโพส อัซ)

[chorus x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Come Down คำอ่านไทย Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น