เนื้อเพลง People’s Court คำอ่านไทย Jay-Z

Thanks to [email protected] for these lyrics.
( แธ๊งค์ ทู [email protected] แชพเทอะ ฟอร์ ฑิส ลีริค)
From the Anything CD Single [European Import].
(ฟรอม ดิ เอนอิธิง ซีดี ซิ๊งเกิ้ล [ ยูโระพีแอ็น อิ๊มพอร์ท ])

Jigga
(จิ๊กกา)
Biatch
(Biatch)

Yeah
(เย่)

F*ck Judge Wapner
(เอฟ *ck จั๊ดจ Wapner)
It’s Jigga
(อิทซ จิ๊กกา)
Ya heard?
(ยา เฮิด)
Y’all n*ggas in violation of Playa-Hatin Code
(ยอล เอ็น *ggas ซิน ไฝโอะเลฌัน อ็อฝ พอลเย แฮดดิน โค้ด)
Section 1001
(เซ๊คชั่น 1001)

[ VERSE 1 ]
([ เฝิซ 1 ])
Yo, I gives a f*ck if you traumed up
(โย , ไอ กี๊ฝ ซา เอฟ *ck อิ๊ฟ ยู traumed อั๊พ)
Dom Perrignon’ed up
(ดัม Perrignoned อั๊พ)
N*ggas from where want what?
(เอ็น *ggas ฟรอม แวร์ ว้อนท ว๊อท)
One slip’ll get your cherry bombed up
(วัน slipll เก็ท ยุร เชริ บอมบฺ อั๊พ)
I got heavy arm
(ไอ ก็อท เฮ๊ฝฝี่ อาร์ม)
And my n*ggas Homicide and Deadly Calm in the cut
(แอนด์ มาย เอ็น *ggas ฮอมอิไซด แอนด์ เดดลิ คาลํม อิน เดอะ คัท)
B, test your dumb blonde luck
(บี , เทสท์ ยุร ดัมบ บล็อนด ลัค)
F*ck with the wrong one
(เอฟ *ck วิธ เดอะ รอง วัน)
Shawn Gun, harm one, two
(ชอน กัน , ฮาร์ม วัน , ทู)
F*ck y’all wan’ do?
(เอฟ *ck ยอล ว็อน ดู)
Bastards, n*ggas know I blast quick
(แบซเทิด , เอ็น *ggas โนว์ ไอ บลาสทํ ควิค)
As if y’all had to ask – sh*t
(แอส อิ๊ฟ ยอล แฮ็ด ทู อาสคฺ ฌะ *ที)
Get your ass twist
(เก็ท ยุร อาซ ทวิสท)
It’s the rap’s El Ni๑o, get your brain splitted
(อิทซ เดอะ แร็พ เอล Ni๑o , เก็ท ยุร เบรน สปิ๊ดทฺ)
And I don’t like p*ssy well enough to hang with it
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ไล๊ค พี *ssy เวลล อีน๊าฟ ทู แฮง วิธ อิท)
You ain’t with it, same sh*t, they
(ยู เอน วิธ อิท , เซม ฌะ *ที , เด)
Can’t f*ck with the languaddage
(แค็นท เอฟ *ck วิธ เดอะ languaddage)
Soon as the slang’s spitted
(ซูน แอส เดอะ ซแล็ง ซพีททิด)
If you came you get it
(อิ๊ฟ ยู เคม ยู เก็ท ดิธ)
Plain as a game with them thangs with it
(เพลน แอส ซา เกม วิธ เด็ม เตง วิธ อิท)
On co-sign and the whole nine
(ออน โค ซายน แอนด์ เดอะ โฮล ไนน)
Leave you where I find yo ass – lost with no signs
(ลี๊ฝ ยู แวร์ ไอ ไฟนด์ โย อาซ ล็อซท วิธ โน ซายน)
You’re so wrong
(ยัวร์ โซ รอง)
I’m the last n*gga to roll on
(แอม เดอะ ล๊าสท เอ็น *gga ทู โรลล ออน)
Got a vest on, went to Folsom
(ก็อท ดา เฝ็ซท ออน , เว็นท ทู Folsom)
When you guess wrong I’ma press one
(เว็น ยู เกสส รอง แอมอา เพรส วัน)
Muthaf*cka
(Muthaf*cka)

[ CHORUS ]
([ ค๊อรัส ])
F*ck the judge, f*ck the jury
(เอฟ *ck เดอะ จั๊ดจ , เอฟ *ck เดอะ จูรี่)
When you’re warin with me
(เว็น ยัวร์ warin วิธ มี)
It’s People’s Court, we hold court in the street
(อิทซ พี๊เพิ่ล คอร์ท , วี โฮลด์ คอร์ท อิน เดอะ สทรีท)
I gives a f*ck about the D.A.
(ไอ กี๊ฝ ซา เอฟ *ck อะเบ๊าท เดอะ ดี อะ)
When you see Jay
(เว็น ยู ซี เจ)
Better crawl for your heat
(เบ๊ทเท่อร์ ครอล ฟอร์ ยุร ฮีท)
It’s People’s Court, we hold court in the street
(อิทซ พี๊เพิ่ล คอร์ท , วี โฮลด์ คอร์ท อิน เดอะ สทรีท)
Ya heard me?
(ยา เฮิด มี)

F*ck the judge, f*ck the jury
(เอฟ *ck เดอะ จั๊ดจ , เอฟ *ck เดอะ จูรี่)
When you’re warin with me
(เว็น ยัวร์ warin วิธ มี)
It’s People’s Court, we hold court in the street
(อิทซ พี๊เพิ่ล คอร์ท , วี โฮลด์ คอร์ท อิน เดอะ สทรีท)
I gives a sh*t about the plaintiff
(ไอ กี๊ฝ ซา ฌะ *ที อะเบ๊าท เดอะ พเลนทิฟ)
N*gga, dangerous, watch your langauge with me
(เอ็น *gga , เดนเจอะรัซ , ว๊อทช ยุร langauge วิธ มี)
It’s People’s Court, we hold court in the street
(อิทซ พี๊เพิ่ล คอร์ท , วี โฮลด์ คอร์ท อิน เดอะ สทรีท)

[ VERSE 2 ]
([ เฝิซ 2 ])
I give a sh*t if it’s small claims like stealin your b*tch
(ไอ กี๊ฝ อะ ฌะ *ที อิ๊ฟ อิทซ สมอลล์ เคลม ไล๊ค สติลลิน ยุร บี *tch)
Or if it’s Supreme Court like stealin your bricks
(ออ อิ๊ฟ อิทซ ซูพรีม คอร์ท ไล๊ค สติลลิน ยุร บริ๊ค)
Look, my guns is all-range, more pain
(ลุ๊ค , มาย กัน ซิส ซอร์ เร๊นจ , โม เพน)
Indifferential, whether you’re big money or small change
(Indifferential , ฮเวทเออะ ยัวร์ บิ๊ก มั๊นนี่ ออ สมอลล์ เช้งจํ)
When I cock it – ball game
(เว็น นาย ค๊อค อิท บอล เกม)
My pistals never miss-trial, here’s the determent
(มาย pistals เน๊เฝ่อร์ มิซ ไทรอั้ล , เฮียร เดอะ determent)
With no chance of parole bullets comin concurrent
(วิธ โน แช้นซํ อ็อฝ พะโรล บัลเล่ คัมอิน ค็อนเคอเร็นท)
I’m like Why, n*gga, try Jigga? You must remember
(แอม ไล๊ค วาย , เอ็น *gga , ธราย จิ๊กกา ยู มัสท์ รีเม๊มเบ่อร์)
It’s like bein on trial for your life with a public defender
(อิทซ ไล๊ค บีนโพล ออน ไทรอั้ล ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ วิธ อะ พับลิค defender)
Let the jury fill the seats up and start the court calendar off
(เล็ท เดอะ จูรี่ ฟิลล เดอะ ซีท อั๊พ แอนด์ สท๊าร์ท เดอะ คอร์ท แค๊เล็นด้ารํ ออฟฟ)
With docu number 9mm
(วิธ docu นั๊มเบ้อร์ 9mm)
All rise…
(ออล ไร๊ส)
The Honourable Jay-Z presides
(เดอะ Honourable เจ ซี พริไสด)
Instead of a mallet I hold a tool
(อินสเท๊ด อ็อฝ อะ แมลเล็ท ไอ โฮลด์ อะ ทูล)
All objections over-ruled
(ออล อ็อบเจคฌัน โอ๊เฝ่อร รูล)
Say your opening arguments, hope you understand it
(เซย์ ยุร โอเพะนิง อากิวเม็นท , โฮพ ยู อั๊นเด้อรสแทนด ดิท)
Two guns, right over left, that’s how I cross-examine
(ทู กัน , ไร๊ท โอ๊เฝ่อร เล๊ฟท , แด้ท ฮาว ไอ ครอสสํ เอ็กแซ๊มไมน์)
Like Tom Cruise, popppin with the _Top Gun_ you lose
(ไล๊ค ท็อม ครู้ยสํ , popppin วิธ เดอะ _ท๊อพ กัน _ ยู ลู้ส)
Jigga’s no lie, and y’all can’t handle the truth
(จิ๊กกา โน ไล , แอนด์ ยอล แค็นท แฮ๊นเดิ้ล เดอะ ทรู๊ธ)

[ CHORUS ]
([ ค๊อรัส ])

[ VERSE 3 ]
([ เฝิซ 3 ])
No flow’s sicker, no cell can hold Jigga
(โน โฟลว์ ซิคเกอร์ , โน เซล แคน โฮลด์ จิ๊กกา)
Since I dropped ‘Reasonable Doubt’ no c*caine convictors
(ซิ๊นซ ไอ ดร็อพ รีเซินนาเบิล เดาท โน ซี *เคน convictors)
No contest in a rhyme fest, I’m best
(โน ค๊อนเทสทํ อิน อะ ไรม fest , แอม เบ๊สท์)
Under oath raise my hand, and I spit it – honest
(อั๊นเด้อร โอธ เร้ส มาย แฮนด์ , แอนด์ ดาย ซพิท ดิธ อ๊อนเน็สท)
Know our facts for real ‘fore y’all decide to act ill
(โนว์ เอ๊า แฟคท ฟอร์ เรียล โฟร์ ยอล ดีไซด์ ทู แอ๊คท อิลล)
When you blow trial ain’t no comin back on the pill
(เว็น ยู โบลว์ ไทรอั้ล เอน โน คัมอิน แบ็ค ออน เดอะ พิลล์)
It’s Murder One, bail set at a half a mill
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ วัน , เบล เซ็ท แอ็ท ดา ฮาล์ฟ อะ มิลล์)
It’s Murder One, for you backwards muthaf*ckas: red-rum
(อิทซ เม๊อร์เด้อร์ วัน , ฟอร์ ยู แบคเวิด muthaf*ckas : เร้ด รัม)
Committ hate crimes, fake crimes, I hold in contempt
(Committ เฮท ไคร์ม , เฟ้ค ไคร์ม , ไอ โฮลด์ อิน คอนเท้มพท)
You get state time for fakin like you greater than Him
(ยู เก็ท สเทท ไทม์ ฟอร์ เฟกิน ไล๊ค ยู กเรทเออะ แฑ็น ฮิม)
So cop a plea to lessen charges, pay your fine at the Desk Sergeant
(โซ ค็อพ อะ พลี ทู เล๊ซเช่น ชาร์จ , เพย์ ยุร ไฟน แอ็ท เดอะ เดสคํ ซาเจ็นท)
Say you’re sorry, then – take your property
(เซย์ ยัวร์ ซ๊อรี่ , เด็น เท้ค ยุร พร๊อพเพอร์ที่)
I be sho’ defended, flow splendid, no co-defendant
(ไอ บี โช ดีเฟ็นด์ , โฟลว์ ซพเลนดิด , โน โค ดิเฟนแด็นท)
While you n*ggas hold trial with no motions in it
(ไวล์ ยู เอ็น *ggas โฮลด์ ไทรอั้ล วิธ โน โมฌัน ซิน หนิด)
Three time felon, third album, lockin it down for the term
(ทรี ไทม์ เฟลอัน , เทริ๊ด อั๊ลบั้ม , ลอกคิน หนิด เดาน ฟอร์ เดอะ เทิร์ม)
Of ‘Lifetime’, Vol. 2, n*gga, court is adjourned
(อ็อฝ ไลฟ์ไทม์ , โวล 2 , เอ็น *gga , คอร์ท อีส แอะเจิน)

[ CHORUS ]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง People’s Court คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น