เนื้อเพลง Battle-axe คำอ่านไทย Deftones

I want to sleep if you are awake
( ไอ ว้อนท ทู สลี๊พ อิ๊ฟ ยู อาร์ อะเว้ค)
Still making believe that you aren’t at all crazy
(สทิลล เมคอิง บีลี๊ฝ แดท ยู อเร้น แอ็ท ดอร์ คเรสิ)
And if you don’t believe I think you should
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ไอ ทริ๊งค ยู เชิด)
You make me so proud
(ยู เม้ค มี โซ พเราด)
Still you love to think you have always been this way… but you’re all wrong
(สทิลล ยู ลัฝ ทู ทริ๊งค ยู แฮ็ฝ ออลเว บีน ดิส เวย์ บั๊ท ยัวร์ ออล รอง)
And you only sleep when you’ve lost cause
(แอนด์ ยู โอ๊นลี่ สลี๊พ เว็น ยู๊ฟ ล็อซท ค๊อส)
Well I still believe that the cause was always me
(เวลล ไอ สทิลล บีลี๊ฝ แดท เดอะ ค๊อส วอส ออลเว มี)
And if you don’t believe I think you should
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ไอ ทริ๊งค ยู เชิด)
You make me so proud
(ยู เม้ค มี โซ พเราด)
Still you love to think you have always been this way
(สทิลล ยู ลัฝ ทู ทริ๊งค ยู แฮ็ฝ ออลเว บีน ดิส เวย์)
Well I’d love to think you will someday feel the same
(เวลล อาย ลัฝ ทู ทริ๊งค ยู วิล ซัมเดย์ ฟีล เดอะ เซม)
And you love to think it will always…always…
(แอนด์ ยู ลัฝ ทู ทริ๊งค อิท วิล ออลเว ออลเว)
If you still believe it wil always be this way… well you’re all wrong
(อิ๊ฟ ยู สทิลล บีลี๊ฝ อิท wil ออลเว บี ดิส เวย์ เวลล ยัวร์ ออล รอง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Battle-axe คำอ่านไทย Deftones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น