เนื้อเพลง We As Americans คำอ่านไทย Eminem

[Eminem singing]
( [ เอมมีนเอม ซิงกิง ])

There’s an intruder
(แดร์ แอน intruder)
in my house
(อิน มาย เฮ้าส)
He cut my phone-lines
(ฮี คัท มาย โฟน ไลน์)
can’t dial out
(แค็นท ได๊อัล เอ๊าท)
I scream for police
(ไอ สครีม ฟอร์ โพลิ๊ซ)
but I doubt
(บั๊ท ไอ เดาท)
They’re gonna hear me
(เดรว กอนนะ เฮียร มี)
when I shout
(เว็น นาย เช๊าท)

[rapping]
([ แรพพิง ])

A couple of cocktails will send me to jail
(อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ค๊อคเทล วิล เซ็นด มี ทู เจล)
there’s a couple of cops hot on my trail
(แดร์ ซา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ค็อพ ฮอท ออน มาย ทเรล)
But this time, when I get pulled over
(บั๊ท ดิส ไทม์ , เว็น นาย เก็ท พูลล โอ๊เฝ่อร)
there’s a doberman pinscher and a pitbull in the seat
(แดร์ ซา doberman pinscher แอนด์ อะ พิคกี้ อิน เดอะ ซีท)
these pigs ‘ll get bit fooling with me
(ฑิส พิก ll เก็ท บิท ฟลูลิง วิธ มี)
quit fooling with me
(ควิท ฟลูลิง วิธ มี)
B*tch, you’re gonna see
(บี *tch , ยัวร์ กอนนะ ซี)
No pistol in the seat
(โน พิ๊สท่อล อิน เดอะ ซีท)
why it always gotta be an issue when you’re me
(วาย อิท ออลเว กอททะ บี แอน อิ๊ชชู่ เว็น ยัวร์ มี)
and which you’re gonna see in the long run
(แอนด์ วิช ยัวร์ กอนนะ ซี อิน เดอะ ลอง รัน)
Im’a be the wrong one
(แอมอา บี เดอะ รอง วัน)
you wanna harass with this limo tinted glass
(ยู วอนนา ฮาราสส วิธ ดิส ลิมโม ทินท กล๊าสส)
flashin that flash-light on my ass where was you at
(flashin แดท แฟลช ไล๊ท ออน มาย อาซ แวร์ วอส ยู แอ็ท)
last night when them assholes
(ล๊าสท ไน๊ท เว็น เด็ม แอสโฮล)
ran up on my grass
(แร็น อั๊พ ออน มาย กราซ)
rapper slash actor
(แรพเพอ สแหล๊ช แอคเทอะ)
kiss the crack on my cracker slashed ass
(คิซ เดอะ แคร๊ค ออน มาย คแรคเคอะ สแหล๊ช อาซ)
they took away my right to bear arms
(เด ทุค อะเวย์ มาย ไร๊ท ทู แบร์ อาร์ม)
what I’m posed to fight with bear palms?
(ว๊อท แอม โพส ทู ไฟ้ท วิธ แบร์ พาล์ม)
yeah right
(เย่ ไร๊ท)
they coming with bombs, I’m comin with flare-guns
(เด คัมอิง วิธ บอมบฺ , แอม คัมอิน วิธ ฟแล กัน)
We as americans
(วี แอส อะเมริแค็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

We as a Americans
(วี แอส ซา อะเมริแค็น)
Us as a citizen
(อัซ แอส ซา ซีทอิเส็น)
Gotta protect ourselves
(กอททะ โพรเท๊คท เอารเซลฝส)
Look at our sh*t has been
(ลุ๊ค แกท เอ๊า ฌะ *ที แฮ็ส บีน)
We better check ourselves
(วี เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เอารเซลฝส)
Livin up in these streets
(ลีฝอิน อั๊พ อิน ฑิส สทรีท)
Through worse and through better health
(ทรู เวิ๊ร์ส แอนด์ ทรู เบ๊ทเท่อร์ เฮ็ลธ)
Surviving by any means
(เซอวายวิ่ง บาย เอ๊นี่ มีน)
We as Americans
(วี แอส อะเมริแค็น)
Us as a citizen
(อัซ แอส ซา ซีทอิเส็น)
We are samaritans
(วี อาร์ ซะแมริแท็น)
What do we get us in
(ว๊อท ดู วี เก็ท อัซ ซิน)
We better check ourselves
(วี เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เอารเซลฝส)
Look at our sh*t has been
(ลุ๊ค แกท เอ๊า ฌะ *ที แฮ็ส บีน)
Take a look where you live
(เท้ค เก ลุ๊ค แวร์ ยู ไล้ฝ)
This is America
(ดิส ซิส อะเมริคะ)
And we are Americans
(แอนด์ วี อาร์ อะเมริแค็น)

Im’a make Vuku bucks
(แอมอา เม้ค Vuku บั๊ค)
wearin Vuku vests
(เวียริน Vuku เฝ็ซท)
Drama hanging over my head like a voodoo hex
(ดร๊าม่า แฮงอิง โอ๊เฝ่อร มาย เฮด ไล๊ค เก ฝูดู เฮ็คซ)
I could’ve been next to fly over the cuckoo’s nest
(ไอ คูดดิฝ บีน เน๊กซท ทู ฟลาย โอ๊เฝ่อร เดอะ คูคคู เนสท)
but you know who
(บั๊ท ยู โนว์ ฮู)
whith an ” S ” tatooed to my chest
(whith แอน ” เอส ” แทททูด ทู มาย เชสทํ)
But I’ve innested
(บั๊ท แอฝ innested)
Now I got the Industry pissy
(นาว ไอ ก็อท ดิ อิ๊นดัสทรี่ พิสซี่)
eversince me and Dre split it fifty-fifty on fifty it’s funny
(eversince มี แอนด์ ดรี สพลิ๊ท ดิธ ฟีฟทิ ฟีฟทิ ออน ฟีฟทิ อิทซ ฟันนิ)
We got a buzz spreading quicker than making paper-airplanes out of a twenty
(วี ก็อท ดา บัส สเพรดติง ควิกเกอร์ แฑ็น เมคอิง เพ๊เพ่อร์ แอพเลน เอ๊าท อ็อฝ อะ ทเว้นที่)
F*ck money I don’t rap for dead presidents
(เอฟ *ck มั๊นนี่ ไอ ด้อนท์ แร็พ ฟอร์ เด้ด เพร๊สซิเด้นท)
I’d rather see the president dead
(อาย ร๊าเธ่อร์ ซี เดอะ เพร๊สซิเด้นท เด้ด)
It’s never been said
(อิทซ เน๊เฝ่อร์ บีน เซ็ด)
but I said precedents and the standards
(บั๊ท ไอ เซ็ด พริซีดเอ็นท แซน เดอะ สแท๊นดาร์ด)
and they can’t stand it
(แอนด์ เด แค็นท สแทนด์ ดิท)
My name should’ve been bastard
(มาย เนม ชูดดิฝ บีน แบซเทิด)
the sh*t should’ve been plastered
(เดอะ ฌะ *ที ชูดดิฝ บีน พลาซเทอะ)
on my forehead with a stamp
(ออน มาย ฟอเร็ด วิธ อะ สแทมพ์)
I should’ve been blasted
(ไอ ชูดดิฝ บีน บลาสทํ)
I should’ve been had a cap pulled in my ass
(ไอ ชูดดิฝ บีน แฮ็ด อะ แค๊พ พูลล อิน มาย อาซ)
but I’m too swift and fast
(บั๊ท แอม ทู ซิวิฟท แอนด์ ฟาสท)
for that, I’m past it
(ฟอร์ แดท , แอม พาสท์ ดิธ)
I’m too old to go and cruise Gratiot
(แอม ทู โอลด์ ทู โก แอนด์ ครู้ยสํ Gratiot)
F*ck that sh*t
(เอฟ *ck แดท ฌะ *ที)
I done seen a fastest rap sh*t
(ไอ ดัน ซีน อะ แฟสเต็ดส แร็พ ฌะ *ที)
and turning into some pap-pap sh*t
(แอนด์ เทินนิง อิ๊นทู ซัม แพ็พ แพ็พ ฌะ *ที)
that quick
(แดท ควิค)
snap click
(ซแน็พ คลิ๊ก)
but this time they got f*cking auto-ma-tic
(บั๊ท ดิส ไทม์ เด ก็อท เอฟ *คิง อ๊อโท่ มา ทิค)
[jamaican] and no one gon’ test this mon
([ จะเมแค็น ] แอนด์ โน วัน ก็อน เทสท์ ดิส มอง)
Clack
(คแล็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
We as a Americans
(วี แอส ซา อะเมริแค็น)
Us as a citizen
(อัซ แอส ซา ซีทอิเส็น)
Gotta protect ourselves
(กอททะ โพรเท๊คท เอารเซลฝส)
Look at our sh*t has been
(ลุ๊ค แกท เอ๊า ฌะ *ที แฮ็ส บีน)
We better check ourselves
(วี เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เอารเซลฝส)
Livin up in these streets
(ลีฝอิน อั๊พ อิน ฑิส สทรีท)
Through worse and through better health
(ทรู เวิ๊ร์ส แอนด์ ทรู เบ๊ทเท่อร์ เฮ็ลธ)
Surviving by any means
(เซอวายวิ่ง บาย เอ๊นี่ มีน)
We as Americans
(วี แอส อะเมริแค็น)
Us as a citizen
(อัซ แอส ซา ซีทอิเส็น)
We are samaritans
(วี อาร์ ซะแมริแท็น)
What do we get us in
(ว๊อท ดู วี เก็ท อัซ ซิน)
We better check ourselves
(วี เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เอารเซลฝส)
Look at our sh*t has been
(ลุ๊ค แกท เอ๊า ฌะ *ที แฮ็ส บีน)
Take a look where you live
(เท้ค เก ลุ๊ค แวร์ ยู ไล้ฝ)
This is America
(ดิส ซิส อะเมริคะ)
And we are Americans
(แอนด์ วี อาร์ อะเมริแค็น)

[SSHHH]
([ SSHHH ])
I got a secret if you can keep it between us
(ไอ ก็อท ดา ซี๊เขร็ท อิ๊ฟ ยู แคน คี๊พ อิท บีทะวีน อัซ)
I tuck two Nina’s under my jeans either side of my penis
(ไอ ทัค ทู นี้นา อั๊นเด้อร มาย ยีน ไอ๊เทร่อ ไซด์ อ็อฝ มาย พีนิซ)
under my Long Johns
(อั๊นเด้อร มาย ลอง จอน)
under my Sean Johns
(อั๊นเด้อร มาย ซีน จอน)
when running with the long arm or the long long gone
(เว็น รันนิง วิธ เดอะ ลอง อาร์ม ออ เดอะ ลอง ลอง กอน)
Im’a do five years or less than that
(แอมอา ดู ไฟฝ เยียร์ ออ เลซ แฑ็น แดท)
no questions asked
(โน เคว๊สชั่น อาสคฺ)
it might be a good idea to stop right here
(อิท ไมท บี อะ กู๊ด ไอเดีย ทู สท๊อพ ไร๊ท เฮียร)
and quit while I’m ahead
(แอนด์ ควิท ไวล์ แอม อะเฮด)
already in the red
(ออลเร๊ดี้ อิน เดอะ เร้ด)
already got a steady infrared nipped on my head
(ออลเร๊ดี้ ก็อท ดา สเท๊ดี้ อินเฟอเรท nipped ออน มาย เฮด)
A target on my back
(อะ ทาเก็ท ออน มาย แบ็ค)
bigger problems than that
(บี๊กเกอร์ โพร๊เบล่ม แฑ็น แดท)
Bin Laden on my ass
(บิน เลเดน ออน มาย อาซ)
he probly gone send a task
(ฮี พรอบบี กอน เซ็นด อะ ท๊าซค)
I ain’t gone even ask
(ไอ เอน กอน อี๊เฝ่น อาสคฺ)
they ain’t gone let me pack
(เด เอน กอน เล็ท มี แพ็ค)
they ain’t gone gimme my semi but I got my Whizz at
(เด เอน กอน กีมมิ มาย เซมอิ บั๊ท ไอ ก็อท มาย ฮวิส แอ็ท)

We as a Americans
(วี แอส ซา อะเมริแค็น)
Us as a citizen
(อัซ แอส ซา ซีทอิเส็น)
Gotta protect ourselves
(กอททะ โพรเท๊คท เอารเซลฝส)
Look at our sh*t has been
(ลุ๊ค แกท เอ๊า ฌะ *ที แฮ็ส บีน)
We better check ourselves
(วี เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เอารเซลฝส)
Livin up in these streets
(ลีฝอิน อั๊พ อิน ฑิส สทรีท)
Through worse and through better health
(ทรู เวิ๊ร์ส แอนด์ ทรู เบ๊ทเท่อร์ เฮ็ลธ)
Surviving by any means
(เซอวายวิ่ง บาย เอ๊นี่ มีน)
We are Americans
(วี อาร์ อะเมริแค็น)
Us as a citizen
(อัซ แอส ซา ซีทอิเส็น)
We as samaritans
(วี แอส ซะแมริแท็น)
What do we get us in
(ว๊อท ดู วี เก็ท อัซ ซิน)
We better check ourselves
(วี เบ๊ทเท่อร์ เช็ค เอารเซลฝส)
Look at our sh*t has been
(ลุ๊ค แกท เอ๊า ฌะ *ที แฮ็ส บีน)
Take a look where you live
(เท้ค เก ลุ๊ค แวร์ ยู ไล้ฝ)
This is America
(ดิส ซิส อะเมริคะ)
And we are Americans
(แอนด์ วี อาร์ อะเมริแค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We As Americans คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น