เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Bethany Dillon

I was so unique
( ไอ วอส โซ ยูนี๊ค)
Now I feel skin deep
(นาว ไอ ฟีล สกิน ดี๊พ)
I count on the make-up to cover it all
(ไอ เค้าทํ ออน เดอะ เม้ค อั๊พ ทู โค๊ฝเฝ่อร์ อิท ดอร์)
Crying myself to sleep cause I cannot keep their attention
(คไรอิง ไมเซลฟ ทู สลี๊พ ค๊อส ไอ แคนน็อท คี๊พ แดร์ แอ็ทเทนฌัน)
I thought I could be strong
(ไอ ธอท ไอ เคิด บี สทรอง)
But it’s killing me
(บั๊ท อิทซ คีลลิง มี)

Does someone hear my cry?
(โด ซัมวัน เฮียร มาย คราย)
I’m dying for new life
(แอม ไดอิง ฟอร์ นิว ไล๊ฟ)

Chorus
(ค๊อรัส)
I want to be beautiful
(ไอ ว้อนท ทู บี บยูทิฟุล)
Make you stand in awe
(เม้ค ยู สแทนด์ อิน ออว์)
Look inside my heart,
(ลุ๊ค อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท ,)
and be amazed
(แอนด์ บี อะแม๊ซฺ)
I want to hear you say
(ไอ ว้อนท ทู เฮียร ยู เซย์)
Who I am is quite enough
(ฮู ไอ แอ็ม อีส ไคว๊ อีน๊าฟ)
Just want to be worthy of love
(จั๊สท ว้อนท ทู บี เวอฑิ อ็อฝ ลัฝ)
And beautiful
(แอนด์ บยูทิฟุล)

Sometimes I wish I was someone other than me
(ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ วอส ซัมวัน อ๊อเธ่อร์ แฑ็น มี)
Fighting to make the mirror happy
(ไฟท์ดิง ทู เม้ค เดอะ มิเร่อร์ แฮ๊พพี่)
Trying to find whatever is missing
(ทไรอิง ทู ไฟนด์ ฮว็อทเอฝเออะ อีส มีซซิง)
Won’t you help me back to glory
(ว็อนท ยู เฮ้ลพ มี แบ็ค ทู กล๊อรี่)

Chorus
(ค๊อรัส)

You make me beautiful
(ยู เม้ค มี บยูทิฟุล)
You make me stand in awe
(ยู เม้ค มี สแทนด์ อิน ออว์)
You step inside my heart, and I am amazed
(ยู สเท็พ อิ๊นไซด์ มาย ฮาร์ท , แอนด์ ดาย แอ็ม อะแม๊ซฺ)
I love to hear You say
(ไอ ลัฝ ทู เฮียร ยู เซย์)
Who I am is quite enough
(ฮู ไอ แอ็ม อีส ไคว๊ อีน๊าฟ)
You make me worthy of love and beautiful
(ยู เม้ค มี เวอฑิ อ็อฝ ลัฝ แอนด์ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Beautiful คำอ่านไทย Bethany Dillon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น