เนื้อเพลง Can I Call You คำอ่านไทย Marques Houston

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
Girl I must
(เกิร์ล ไอ มัสท์)
Admit that I
(แอ๊ดมิท แดท ไอ)
Seen some fine ones in my time
(ซีน ซัม ไฟน วัน ซิน มาย ไทม์)
But if you dare too
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู แดร์ ทู)
What seems so natural to you
(ว๊อท ซีม โซ แนชแร็ล ทู ยู)
The way you flex
(เดอะ เวย์ ยู ฟเล็คซ)
The way you dress
(เดอะ เวย์ ยู เดรส)
Says that you give love the best
(เซย์ แดท ยู กี๊ฝ ลัฝ เดอะ เบ๊สท์)
Wont stop
(ว็อนท สท๊อพ)
Til I get
(ทิล ไอ เก็ท)
Get to find out for myself
(เก็ท ทู ไฟนด์ เอ๊าท ฟอร์ ไมเซลฟ)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
No one smiles the way that you do
(โน วัน สไมล์ เดอะ เวย์ แดท ยู ดู)
It would be nice if you were mine
(อิท เวิด บี ไน๊ซ์ อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์)
But lets not rush into
(บั๊ท เล็ท น็อท รัช อิ๊นทู)
That way we don’t lose it
(แดท เวย์ วี ด้อนท์ ลู้ส อิท)
What I’m trying to say is
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู เซย์ อีส)
If its fine
(อิ๊ฟ อิทซ ไฟน)
Can I call you tonight
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you?
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
I’m going home so if you have the time
(แอม โกอิ้ง โฮม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
Can I call you tonight?
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
I’m going home so if you have the time
(แอม โกอิ้ง โฮม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
Can I call you tonight
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Now I don’t usually fall in love
(นาว ไอ ด้อนท์ ยูฉัวลิ ฟอลล์ อิน ลัฝ)
But girl you making me think twice
(บั๊ท เกิร์ล ยู เมคอิง มี ทริ๊งค ทไวซ)
You’re so feminine
(ยัวร์ โซ เฟมอินิน)
And I’m so genuinely want to get into you
(แอนด์ แอม โซ เจนอิวอินลิ ว้อนท ทู เก็ท อิ๊นทู ยู)
You can be my homey
(ยู แคน บี มาย โฮมี)
No one smiles the way that you do [the way the way you do]
(โน วัน สไมล์ เดอะ เวย์ แดท ยู ดู [ เดอะ เวย์ เดอะ เวย์ ยู ดู ])
It would be nice if you were mine
(อิท เวิด บี ไน๊ซ์ อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์)
But lets not rush into
(บั๊ท เล็ท น็อท รัช อิ๊นทู)
That way we don’t lose it
(แดท เวย์ วี ด้อนท์ ลู้ส อิท)
What I’m trying to say is
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู เซย์ อีส)
If its fine
(อิ๊ฟ อิทซ ไฟน)
Can I call you tonight
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)

[Chorus ]
([ ค๊อรัส ])
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you?
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
I’m going home so if you have the time
(แอม โกอิ้ง โฮม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
Can I call you tonight?
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
I’m going home so if you have the time
(แอม โกอิ้ง โฮม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
Can I call you tonight
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
No one smiles the way that you do
(โน วัน สไมล์ เดอะ เวย์ แดท ยู ดู)
It would be nice if you were mine
(อิท เวิด บี ไน๊ซ์ อิ๊ฟ ยู เวอ ไมน์)
But lets not rush into
(บั๊ท เล็ท น็อท รัช อิ๊นทู)
That way we don’t lose it
(แดท เวย์ วี ด้อนท์ ลู้ส อิท)
What I’m trying to say is
(ว๊อท แอม ทไรอิง ทู เซย์ อีส)
If its fine
(อิ๊ฟ อิทซ ไฟน)
Can I call you tonight?
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Can I call you tonight?
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)
And say that you are mines
(แอนด์ เซย์ แดท ยู อาร์ ไมน์)
If we hang out sometimes
(อิ๊ฟ วี แฮง เอ๊าท ซัมไทม์)
Say it would be already
(เซย์ อิท เวิด บี ออลเร๊ดี้)
We be together
(วี บี ทูเก๊ทเธ่อร์)
Together, together in life
(ทูเก๊ทเธ่อร์ , ทูเก๊ทเธ่อร์ อิน ไล๊ฟ)
I’m going come so if you have time
(แอม โกอิ้ง คัม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ ไทม์)
Can I call you
(แคน นาย คอลลํ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you?
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
Can I call you?
(แคน นาย คอลลํ ยู)
Would it be cool
(เวิด ดิท บี คูล)
If I call you
(อิ๊ฟ ฟาย คอลลํ ยู)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
I’m going home so if you have the time
(แอม โกอิ้ง โฮม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
Can I call you tonight?
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)
To get to know you
(ทู เก็ท ทู โนว์ ยู)
I’m going home so if you have the time
(แอม โกอิ้ง โฮม โซ อิ๊ฟ ยู แฮ็ฝ เดอะ ไทม์)
Can I call you tonight
(แคน นาย คอลลํ ยู ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can I Call You คำอ่านไทย Marques Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น