เนื้อเพลง Miss Your Touch คำอ่านไทย Cassie

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
I don’t know why you go cos I miss your touch at night [x2]
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก คอซ ซาย มิซ ยุร ทั๊ช แอ็ท ไน๊ท [ x2 ])

[Verse one]
([ เฝิซ วัน ])
You are the reason why sometimes I can’t sleep at night. I really wanna hold you, tell you what I’m goin
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น วาย ซัมไทม์ ซาย แค็นท สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา โฮลด์ ยู , เทลล ยู ว๊อท แอม โกอิน)
through.
(ทรู)
How you stay on my mind, ooo baby you love my time.
(ฮาว ยู สเทย์ ออน มาย ไมนด์ , อู้ เบ๊บี้ ยู ลัฝ มาย ไทม์)
Don’t know when things changed, baby it’s not the same.
(ด้อนท์ โนว์ เว็น ทริง เช้งจํ , เบ๊บี้ อิทซ น็อท เดอะ เซม)

[Bridge]
([ บริดจ ])
I can’t explain the way I need you [need you]
(ไอ แค็นท เอ็กซเพลน เดอะ เวย์ ไอ นี๊ด ยู [ นี๊ด ยู ])
Boy I know I feel it inside
(บอย ไอ โนว์ ไอ ฟีล อิท อิ๊นไซด์)
I’ll do my best tonight to please you
(อิลล ดู มาย เบ๊สท์ ทูไน๊ท ทู พลีซ ยู)
Don’t know why you go, but baby can we chill a little more.
(ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก , บั๊ท เบ๊บี้ แคน วี ชิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I don’t know why you go cos I miss your touch at night [don’t know why you go, baby I don’t know].
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก คอซ ซาย มิซ ยุร ทั๊ช แอ็ท ไน๊ท [ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก , เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ ])
I don’t know why you go cos I miss you touch at night, so baby can we chill tonight? Just chill tonight.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก คอซ ซาย มิซ ยู ทั๊ช แอ็ท ไน๊ท , โซ เบ๊บี้ แคน วี ชิล ทูไน๊ท จั๊สท ชิล ทูไน๊ท)

[Verse two]
([ เฝิซ ทู ])
See I know you got your working situation.
(ซี ไอ โนว์ ยู ก็อท ยุร เวิคกิง ซิ๊ทูเอชั่น)
But if you want me you’ll make some time for us.
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท มี โยว เม้ค ซัม ไทม์ ฟอร์ อัซ)
I know it’s hard for you, but I get anxious, baby.
(ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ ยู , บั๊ท ไอ เก็ท แอ๊นเซียส , เบ๊บี้)
Tired of being alone, I don’t why you go.
(ไทร์ อ็อฝ บีอิง อะโลน , ไอ ด้อนท์ วาย ยู โก)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I don’t know why you go cos I miss your touch at night [you know I miss your touch, baby I don’t know].
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก คอซ ซาย มิซ ยุร ทั๊ช แอ็ท ไน๊ท [ ยู โนว์ ไอ มิซ ยุร ทั๊ช , เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ ])
I don’t know why you go cos I miss you touch at night. So baby can we chill tonight?
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยู โก คอซ ซาย มิซ ยู ทั๊ช แอ็ท ไน๊ท โซ เบ๊บี้ แคน วี ชิล ทูไน๊ท)
Just chill tonight
(จั๊สท ชิล ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss Your Touch คำอ่านไทย Cassie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น