เนื้อเพลง No War คำอ่านไทย Esham feat Jumpsteady

You wanna party at the club? [There’s a war going on out there]
( ยู วอนนา พ๊าร์ที่ แอ็ท เดอะ คลับ [ แดร์ ซา วอร์ โกอิ้ง ออน เอ๊าท แดร์ ])
You wanna roll around on dubs? [Smell the anthrax in the air]
(ยู วอนนา โรลล อะราวนฺดฺ ออน ดับ [ สเมลล์ ดิ แอนแธรค อิน ดิ แอร์ ])
You wanna hate it all, no love? [Full-fueled flight on US Air]
(ยู วอนนา เฮท อิท ดอร์ , โน ลัฝ [ ฟูล ฟู๊เอล ฟไลท ออน อัซ แอร์ ])
Just wait and watch out for the scuds [Nine-eleven, I was there]
(จั๊สท เว้ท แอนด์ ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ซคัด [ ไนน อิเลฝเอ็น , ไอ วอส แดร์ ])

Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)
Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)
Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)
Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)

This boy is not a soldier
(ดิส บอย อีส น็อท ดา โซ๊ลเจ้อร์)
Somebody should’a told ya
(ซัมบอดี้ โช๊วดา โทลด ยา)
I’m striking like a cobra
(แอม ซทไรคอิง ไล๊ค เก ค๊อบร้า)
The rap game now is over
(เดอะ แร็พ เกม นาว อีส โอ๊เฝ่อร)
I shot up homeboy’s Rover
(ไอ ฌ็อท อั๊พ โฮมบอย โรฝเออะ)
With fifty shots to fold you
(วิธ ฟีฟทิ ฌ็อท ทู โฟลด ยู)
You screamin for Yejova
(ยู สครีมมิน ฟอร์ Yejova)
You wish your momma hold you
(ยู วิ๊ช ยุร มอมมา โฮลด์ ยู)
Just wanna be a roller, money like Tommy Matola
(จั๊สท วอนนา บี อะ โรลเลอะ , มั๊นนี่ ไล๊ค ทอมมิ Matola)
From slanging yoca cola, started off by moving boulders
(ฟรอม slangings yoca โคละ , สท๊าร์ท ออฟฟ บาย มูฝอิง โบลเดอะ)
The world is getting colder, shake them haters off my shoulders
(เดอะ เวิลด อีส เกดดดิ้ง โคลเดอ , เช้ค เด็ม เฮเดอ ออฟฟ มาย โช๊ลเด้อร์)
I say I’m 730 – they tell me I’m bi-polar
(ไอ เซย์ แอม 730 เด เทลล มี แอม ไบ โพ๊ล่าร์)
You go tell Uncle Sam ” No war in Afghanistan ”
(ยู โก เทลล อั๊งเคิ่ล แซม ” โน วอร์ อิน แอฟเกนิซตัน “)
Or Iraq, or Iran, many people dying man
(ออ Iraq , ออ อิราน , เมนอิ พี๊เพิ่ล ไดอิง แมน)
Shots go off in Bethleham
(ฌ็อท โก ออฟฟ อิน Bethleham)
Even in Jerusalem
(อี๊เฝ่น อิน จิรูซเล็ม)
Christians killing Mus-a-lims
(ครีซแช็น คีลลิง Mus ซา lims)
Tell me what you doing man?
(เทลล มี ว๊อท ยู ดูอิง แมน)

You wanna party at the club? [There’s a war going on out there]
(ยู วอนนา พ๊าร์ที่ แอ็ท เดอะ คลับ [ แดร์ ซา วอร์ โกอิ้ง ออน เอ๊าท แดร์ ])
You wanna roll around on dubs? [Smell the anthrax in the air]
(ยู วอนนา โรลล อะราวนฺดฺ ออน ดับ [ สเมลล์ ดิ แอนแธรค อิน ดิ แอร์ ])
You wanna hate it all, no love? [Full-fueled flight on US Air]
(ยู วอนนา เฮท อิท ดอร์ , โน ลัฝ [ ฟูล ฟู๊เอล ฟไลท ออน อัซ แอร์ ])
Just wait and watch out for the scuds [Nine-eleven, I was there]
(จั๊สท เว้ท แอนด์ ว๊อทช เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ซคัด [ ไนน อิเลฝเอ็น , ไอ วอส แดร์ ])

Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)
Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)
Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)
Hut, two, three, four – No War!
(ฮัท , ทู , ทรี , โฟ โน วอร์ !)

We caught up in the struggle
(วี คอท อั๊พ อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
Sit back watch the water bubble
(ซิท แบ็ค ว๊อทช เดอะ ว๊อเท่อร บั๊บเบิ้ล)
Lock us up for drugs you smuggle
(ล๊อค อัซ อั๊พ ฟอร์ ดรัก ยู สมั๊กเกิ้ล)
Detroit hustlers paying double
(ดีทอยดฺ ฮัซเลอะ เพย์อิง ดั๊บเบิ้ล)
Now the whole country’s in trouble
(นาว เดอะ โฮล คั๊นทรี่ ซิน ทรั๊บเบิ้ล)
Gas prices sky high
(แก๊ซ ไพร๊ซ์ สกาย ไฮฮ)
People scared to fly on planes
(พี๊เพิ่ล ซคา ทู ฟลาย ออน เพลน)
Why Aaliyah have to die?
(วาย แอลรีแยซ แฮ็ฝ ทู ดาย)
Terrorized, civilized
(เทเรอะไรส , ซีฝอิไลส)
People livin evil lives
(พี๊เพิ่ล ลีฝอิน อี๊ฝิ่ล ไล้ฝ)
You can see it in their eyes
(ยู แคน ซี อิท อิน แดร์ อาย)
Fire falling from the skys
(ไฟเออะร ฟ๊อลิง ฟรอม เดอะ สกาย)
Nowhere to run and hide
(โนแวร์ ทู รัน แอนด์ ไฮด์)
Everybody’s gonna die
(เอวี่บอดี้ กอนนะ ดาย)
You can duct tape all your windows
(ยู แคน ดั๊คท เท๊พ ออล ยุร วิ๊นโด้ว)
But the smell is still inside
(บั๊ท เดอะ สเมลล์ อีส สทิลล อิ๊นไซด์)

[Jumpsteady]
([ Jumpsteady ])
” We were up there eight months.
(” วี เวอ อั๊พ แดร์ เอท มั้นธ)
We were living in the desert drinking hot-ass water, one hundred and forty degree weather.
(วี เวอ ลีฝอิง อิน เดอะ เดสเสิร์ท ดริงคิง ฮอท อาซ ว๊อเท่อร , วัน ฮั๊นเดร็ด แอนด์ ฟอทิ ดีกรี เว๊เธ่อร)
Wondering whether we were going to live or die, day to day, man.
(วันเดอะริง ฮเวทเออะ วี เวอ โกอิ้ง ทู ไล้ฝ ออ ดาย , เดย์ ทู เดย์ , แมน)
It was real stressful over there. So, anyway, I had this boy, right?
(อิท วอส เรียล stressful โอ๊เฝ่อร แดร์ โซ , เอนอิเว , ไอ แฮ็ด ดิส บอย , ไร๊ท)
His name was Rennisson.
(ฮิส เนม วอส Rennisson)
Basicly what happened with him is: He got out of the army before the Gulf War kicked off,
(Basicly ว๊อท แฮ๊พเพ่น วิธ ฮิม อีส : ฮี ก็อท เอ๊าท อ็อฝ ดิ อามิ บีฟอร์ เดอะ กัลฟ วอร์ คิ๊ค ออฟฟ ,)
and uhh.. you know everybody thought he was safe, but he joined the reserves.
(แอนด์ อา ยู โนว์ เอวี่บอดี้ ธอท ฮี วอส เซฟ , บั๊ท ฮี จอย เดอะ รีเซิร์ฝ)
Next thing we know, we hear he’s right over there with us but in another unit.
(เน๊กซท ทริง วี โนว์ , วี เฮียร อีส ไร๊ท โอ๊เฝ่อร แดร์ วิธ อัซ บั๊ท อิน อะน๊าเทร่อร์ ยูนิท)
So, you know, we’re like ” Aw hell yeah, Rennisson’s here too, man. I hope he’s alright. ”
(โซ , ยู โนว์ , เวีย ไล๊ค ” อาว เฮ็ลล เย่ , Rennissons เฮียร ทู , แมน นาย โฮพ อีส ออลไร๊ท “)
Next thing we know BAM! He’s f*cking dead, man. The scud missiles came and took him and his boys out.
(เน๊กซท ทริง วี โนว์ แบม ! อีส เอฟ *คิง เด้ด , แมน เดอะ ซคัด มีซซิล เคม แอนด์ ทุค ฮิม แอนด์ ฮิส บอย เอ๊าท)
Next thing you know, we’re all trippin like ” Oh sh*t! ” That’s when it struck us, man.
(เน๊กซท ทริง ยู โนว์ , เวีย ออล ทริพพิน ไล๊ค ” โอ ฌะ *ที ! ” แด้ท เว็น หนิด ซทรัค อัซ , แมน)
This sh*t is for real. We can die at any time, man. ”
(ดิส ฌะ *ที อีส ฟอร์ เรียล วี แคน ดาย แอ็ท เอ๊นี่ ไทม์ , แมน “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No War คำอ่านไทย Esham feat Jumpsteady

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น