เนื้อเพลง From Paris to Berlin คำอ่านไทย Infernal

From Paris to Berlin,
( ฟรอม แพริซ ทู เบอลิน ,)
in every disco I get in,
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิสโค ไอ เก็ท อิน ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
pumping for love,
(พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
‘Cause when I’m thinking of you,
(ค๊อส เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
and all the things we could do,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี เคิด ดู ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)

From Paris to Berlin,
(ฟรอม แพริซ ทู เบอลิน ,)
in every disco I get in,
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิสโค ไอ เก็ท อิน ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
pumping for love,
(พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
‘Cause when I’m thinking of you,
(ค๊อส เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
And all the things we could do,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี เคิด ดู ,)
my heart is pumping for love
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ)

Patience is a game,
(เพเฌ็นซ อีส ซา เกม ,)
and every night I say your name,
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ไอ เซย์ ยุร เนม ,)
Hoping that you’ll answer
(โฮพปิง แดท โยว แอ๊นเซ่อร)
’cause I’m going insane.
(ค๊อส แอม โกอิ้ง อินเซน)
It’s quite along time ago ,
(อิทซ ไคว๊ อะลอง ไทม์ อะโก ,)
You brought me out of control,
(ยู บรอท มี เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล ,)
Hungry for your lovin’
(ฮั๊งกรี้ ฟอร์ ยุร ลัฝวิน)
like I know what that might be
(ไล๊ค ไก โนว์ ว๊อท แดท ไมท บี)

From Paris to Berlin,
(ฟรอม แพริซ ทู เบอลิน ,)
in every disco I get in,
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิสโค ไอ เก็ท อิน ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
pumping for love,
(พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
‘Cause when I’m thinking of you,
(ค๊อส เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
And all the things we could do,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี เคิด ดู ,)
my heart is pumping for love
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)

Teasing was the thing
(ทีสอิง วอส เดอะ ทริง)
and now I just can’t let it go
(แอนด์ นาว ไอ จั๊สท แค็นท เล็ท ดิธ โก)
Meeting you were something no-one else needs to know
(มีทอิง ยู เวอ ซัมติง โน วัน เอ๊ลส นี๊ด ทู โนว์)
I guess I’m thinking of you,
(ไอ เกสส แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
like I would know what to do
(ไล๊ค ไก เวิด โนว์ ว๊อท ทู ดู)
If and when I found you, but I don’t
(อิ๊ฟ แอนด์ เว็น นาย เฟานด ยู , บั๊ท ไอ ด้อนท์)
I’ve got no clue
(แอฝ ก็อท โน คลู)

From Paris to Berlin,
(ฟรอม แพริซ ทู เบอลิน ,)
in every disco I get in,
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิสโค ไอ เก็ท อิน ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
pumping for love,
(พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
‘Cause when I’m thinking of you,
(ค๊อส เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
And all the things we could do,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี เคิด ดู ,)
my heart is pumping for love
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)

who-hou-u
(ฮู hou ยู)
who-hou-u
(ฮู hou ยู)
who-hou-u
(ฮู hou ยู)
who-hou-u
(ฮู hou ยู)
who-hou-u
(ฮู hou ยู)
who-hou-u
(ฮู hou ยู)
who-hou-u
(ฮู hou ยู)

From Paris to Berlin,
(ฟรอม แพริซ ทู เบอลิน ,)
in every disco I get in,
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิสโค ไอ เก็ท อิน ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
pumping for love,
(พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
‘Cause when I’m thinking of you,
(ค๊อส เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
And all the things we could do,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี เคิด ดู ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)

From Paris to Berlin,
(ฟรอม แพริซ ทู เบอลิน ,)
in every disco I get in
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ ดิสโค ไอ เก็ท อิน)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
pumping for love,
(พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
‘Cause when I’m thinking of you,
(ค๊อส เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู ,)
And all the things we could do,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง วี เคิด ดู ,)
my heart is pumping for love,
(มาย ฮาร์ท อีส พัมปิง ฟอร์ ลัฝ ,)
you left me longing for you,
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู ,)
you left me longing for you,
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู ,)
you left me longing for you,
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู ,)
you left me longing for you,
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู ,)
you left me longing for you
(ยู เล๊ฟท มี ลองอิง ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง From Paris to Berlin คำอ่านไทย Infernal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น