เนื้อเพลง Electricity คำอ่านไทย Pet Shop Boys

[What does it mean?]
( [ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What are you doing in San Francisco?]
([ ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง อิน แซน แฟรนคิซโก ])

[Get out of here and take this case with you]
([ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ เฮียร แอนด์ เท้ค ดิส เค๊ส วิธ ยู ])

[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What are you doing in San Francisco?]
([ ว๊อท อาร์ ยู ดูอิง อิน แซน แฟรนคิซโก ])

I’m an artist, honey, you’ll see me sometimes
(แอม แอน อาทิซท , ฮั๊นนี่ , โยว ซี มี ซัมไทม์)
Making crazy pictures out of music and rhymes
(เมคอิง คเรสิ พิ๊คเจ้อร์ เอ๊าท อ็อฝ มิ๊วสิค แอนด์ ไรม)
Costume changes performed with poise
(คอซทยูม เช้งจํ เพอร์ฟอร์ม วิธ พอยส)
Dancing in formation with a couple of boys
(แด็นซิง อิน ฟอเมฌัน วิธ อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ บอย)
I take them on the road with my reel-to-reels
(ไอ เท้ค เด็ม ออน เดอะ โร้ด วิธ มาย รีล ทู รีล)
I’m an artist, honey, you know how that feels?
(แอม แอน อาทิซท , ฮั๊นนี่ , ยู โนว์ ฮาว แดท ฟีล)

It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])

It’s all about wonder, the power to be
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วั๊นเด้อร , เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู บี)
Like thunder expressing electricity
(ไล๊ค ธั๊นเด้อร์ expressings อิเลคทรีซอิทิ)

It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])

Disco-Tex and the Sexelettes
(ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
Disco-Tex and the Sexelettes
(ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

Call it performance, call it art
(คอลลํ อิท เพอะฟอแม็นซ , คอลลํ อิท อาร์ท)
I call it disaster if the tapes don’t start
(ไอ คอลลํ อิท ดิสแอ๊สเท่อร์ อิ๊ฟ เดอะ เท๊พ ด้อนท์ สท๊าร์ท)
I’ve put all my life into live lip-sync
(แอฝ พุท ดอร์ มาย ไล๊ฟ อิ๊นทู ไล้ฝ ลิพ ซิงค)
I’m an artist, honey, you gonna get me a drink?
(แอม แอน อาทิซท , ฮั๊นนี่ , ยู กอนนะ เก็ท มี อะ ดริ๊งค)

It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

It’s all about wonder, the power to be
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท วั๊นเด้อร , เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู บี)
Like thunder expressing electricity
(ไล๊ค ธั๊นเด้อร์ expressings อิเลคทรีซอิทิ)

It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])
[What does it mean?]
([ ว๊อท โด ซิท มีน ])

Disco-Tex and the Sexelettes
(ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
Disco-Tex and the Sexelettes
(ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)
It’s the greatest show with the best effects
(อิทซ เดอะ เกสเดด โชว์ วิธ เดอะ เบ๊สท์ เอฟเฟ็ค)
Since Disco-Tex and the Sexelettes
(ซิ๊นซ ดิสโค Tex แอนด์ เดอะ Sexelettes)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Electricity คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น