เนื้อเพลง I Lie Awake คำอ่านไทย Quietdrive

Can you hear me screaming
( แคน ยู เฮียร มี ซครีมอิง)
Coming to find you
(คัมอิง ทู ไฟนด์ ยู)
It’s not that I want to
(อิทซ น็อท แดท ไอ ว้อนท ทู)
Make it another night alone
(เม้ค อิท อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท อะโลน)
This feeling is lonely
(ดิส ฟีลอิง อีส โลนลิ)
Sending me slowly
(เซนดิ้ง มี ซโลลิ)
Hits me so deep
(ฮิท มี โซ ดี๊พ)
It cuts my bone
(อิท คัท มาย โบน)
Fills my heart
(ฟิลล มาย ฮาร์ท)
Burns me up
(เบิร์น มี อั๊พ)
For way too long
(ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
For way too long
(ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
Here’s my hand
(เฮียร มาย แฮนด์)
Pull me up
(พูลล มี อั๊พ)

Chorus
(ค๊อรัส)
I lie awake because I’m scared
(ไอ ไล อะเว้ค บิคอส แอม ซคา)
I’m not as fake as you once heard
(แอม น็อท แอส เฟ้ค แอส ยู วั๊นซ เฮิด)
But we’ll lay down now making sure we
(บั๊ท เวลล เลย์ เดาน นาว เมคอิง ชัวร์ วี)
Put these words between us
(พุท ฑิส เวิร์ด บีทะวีน อัซ)

Can you hear us falling
(แคน ยู เฮียร อัซ ฟ๊อลิง)
We’re falling faster
(เวีย ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ)
It’s hard to remember
(อิทซ ฮาร์ด ทู รีเม๊มเบ่อร์)
Where we were at a year before
(แวร์ วี เวอ แอ็ท ดา เยียร์ บีฟอร์)
I thought we were ready
(ไอ ธอท วี เวอ เร๊ดี้)
I thought we were steady
(ไอ ธอท วี เวอ สเท๊ดี้)
‘Till the emotion
(ทิลล์ ดิ อีโม๊ชั่น)
Hit the floor
(ฮิท เดอะ ฟลอร์)
Fills my heart
(ฟิลล มาย ฮาร์ท)
Burns me up
(เบิร์น มี อั๊พ)
For way too long
(ฟอร์ เวย์ ทู ลอง)
For way too long [where did you go]
(ฟอร์ เวย์ ทู ลอง [ แวร์ ดิด ยู โก ])
Here’s my hand
(เฮียร มาย แฮนด์)
To pull me up
(ทู พูลล มี อั๊พ)

Chorus
(ค๊อรัส)
Don’t put these words between us
(ด้อนท์ พุท ฑิส เวิร์ด บีทะวีน อัซ)

I lie awake because I’m scared
(ไอ ไล อะเว้ค บิคอส แอม ซคา)
I’m not as fake as you once heard
(แอม น็อท แอส เฟ้ค แอส ยู วั๊นซ เฮิด)
But we’ll lay down now making sure we
(บั๊ท เวลล เลย์ เดาน นาว เมคอิง ชัวร์ วี)
Put these words between us
(พุท ฑิส เวิร์ด บีทะวีน อัซ)
I lie awake because I’m scared
(ไอ ไล อะเว้ค บิคอส แอม ซคา)
I’m not as fake as you once heard
(แอม น็อท แอส เฟ้ค แอส ยู วั๊นซ เฮิด)
And we’ll lay these words
(แอนด์ เวลล เลย์ ฑิส เวิร์ด)
And we’ll put them down
(แอนด์ เวลล พุท เด็ม เดาน)
On the floor beneath us
(ออน เดอะ ฟลอร์ บีนี๊ทร อัซ)
Don’t put these words between us
(ด้อนท์ พุท ฑิส เวิร์ด บีทะวีน อัซ)
Don’t put these words between us
(ด้อนท์ พุท ฑิส เวิร์ด บีทะวีน อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Lie Awake คำอ่านไทย Quietdrive

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น