เนื้อเพลง Give Me a Chance คำอ่านไทย Bobby V feat Ludacris

[Ludacris]
( [ ลูดาคริ ])
Let this be the day that you change your life
(เล็ท ดิส บี เดอะ เดย์ แดท ยู เช้งจํ ยุร ไล๊ฟ)
Let me show you what a day without pain is like
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท ดา เดย์ วิธเอ๊าท เพน อีส ไล๊ค)
Lets toast come close baby I don’t bite
(เล็ท โท๊สท คัม โคลส เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ ไบ้ท์)
Plus I know you want a man that will treat you right [2x]
(พลัส ซาย โนว์ ยู ว้อนท ดา แมน แดท วิล ทรี๊ท ยู ไร๊ท [ 2x ])

[Bobby Valentino]
([ บอบบิ แววเลนทีโน่ ])
Tell me baby why, Why you wanna hide
(เทลล มี เบ๊บี้ วาย , วาย ยู วอนนา ไฮด์)
What you feel inside, ’cause I feel it
(ว๊อท ยู ฟีล อิ๊นไซด์ , ค๊อส ไอ ฟีล อิท)
Sexy girl you ought to
(เซคซิ เกิร์ล ยู อ๊อธ ทู)
Put away your pride, ‘Cause you say it with your eyes
(พุท อะเวย์ ยุร ไพรด์ , ค๊อส ยู เซย์ อิท วิธ ยุร อาย)
We can hang out for the weekend, But for now I wanna know
(วี แคน แฮง เอ๊าท ฟอร์ เดอะ วี๊คเกน , บั๊ท ฟอร์ นาว ไอ วอนนา โนว์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Why you looking at me like that?
(วาย ยู ลุคอิง แอ็ท มี ไล๊ค แดท)
Do you like what your looking at?
(ดู ยู ไล๊ค ว๊อท ยุร ลุคอิง แอ็ท)
If you do what you waiting for?
(อิ๊ฟ ยู ดู ว๊อท ยู เวททิง ฟอร์)
Let’s have a conversation
(เล็ท แฮ็ฝ อะ คอนเฝอะเซฌัน)
I can find a corner over there
(ไอ แคน ไฟนด์ อะ ค๊อร์เน่อร์ โอ๊เฝ่อร แดร์)
Lights down perfect atmosphere
(ไล๊ท เดาน เพ๊อร์เฟ็คท แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
I’m gonna make you want me, right now
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ว้อนท มี , ไร๊ท นาว)
Give me a chance
(กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ)

I see you whispering, Don’t you
(ไอ ซี ยู วิซเปอร์ริง , ด้อนท์ ยู)
worry ’bout your friends
(ว๊อร์รี่ เบาท ยุร เฟรน)
Got a litle spot we go kick it, Sit back relax get you a drink and
(ก็อท ดา litle สพอท วี โก คิ๊ค อิท , ซิท แบ็ค รีแหล๊ก เก็ท ยู อะ ดริ๊งค แอนด์)
Get to know eachother, Girl let me know whats up
(เก็ท ทู โนว์ อี๊ดชาเดอ , เกิร์ล เล็ท มี โนว์ ว๊อท อั๊พ)
We can leave up out of this club,
(วี แคน ลี๊ฝ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ดิส คลับ ,)
Girl I’m feeling you so bad
(เกิร์ล แอม ฟีลอิง ยู โซ แบ้ด)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I see it in your eyes, I’m what you fantasize
(ไอ ซี อิท อิน ยุร อาย , แอม ว๊อท ยู แฟนทาซาย)
You told your girls you wnated to me someone like me
(ยู โทลด ยุร เกิร์ล ยู wnated ทู มี ซัมวัน ไล๊ค มี)
Act like me
(แอ๊คท ไล๊ค มี)
Walk with a swagger, Little thug in me but friendly
(ว๊อล์ค วิธ อะ ซแวกเกอะ , ลิ๊ทเทิ่ล ธัก อิน มี บั๊ท ฟเรนดลิ)
Dipped down just the way you like
(ดริพ เดาน จั๊สท เดอะ เวย์ ยู ไล๊ค)
Here I am come and get me
(เฮียร ไอ แอ็ม คัม แอนด์ เก็ท มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Why you looking at me like that?
(วาย ยู ลุคอิง แอ็ท มี ไล๊ค แดท)
Do you like what your looking at?
(ดู ยู ไล๊ค ว๊อท ยุร ลุคอิง แอ็ท)
If you do what you waiting for?
(อิ๊ฟ ยู ดู ว๊อท ยู เวททิง ฟอร์)
Let’s have a conversation
(เล็ท แฮ็ฝ อะ คอนเฝอะเซฌัน)
I can find a corner over there
(ไอ แคน ไฟนด์ อะ ค๊อร์เน่อร์ โอ๊เฝ่อร แดร์)
Lights down perfect atmosphere
(ไล๊ท เดาน เพ๊อร์เฟ็คท แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
I’m gonna make you want me, right now
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ว้อนท มี , ไร๊ท นาว)
Give me a chance [2x]
(กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ [ 2x ])

Don’t procrastinate
(ด้อนท์ พโระคแรซทิเนท)
Girl don’t make me wait
(เกิร์ล ด้อนท์ เม้ค มี เว้ท)
Cuz this eye to eye just aint enough
(คัซ ดิส อาย ทู อาย จั๊สท เอน อีน๊าฟ)
I need you over here
(ไอ นี๊ด ยู โอ๊เฝ่อร เฮียร)
If you make the first move
(อิ๊ฟ ยู เม้ค เดอะ เฟิร์สท มู๊ฝ)
I’ll even meet you half way
(อิลล อี๊เฝ่น มี๊ท ยู ฮาล์ฟ เวย์)
It’s almost too late
(อิทซ อ๊อลโมสท ทู เหลท)
The lights are coming on
(เดอะ ไล๊ท แซร์ คัมอิง ออน)

[Hook]
([ ฮุ๊ค ])
I see it in your eyes, I’m what you fantasize
(ไอ ซี อิท อิน ยุร อาย , แอม ว๊อท ยู แฟนทาซาย)
You told your girls you wnated to me someone like me
(ยู โทลด ยุร เกิร์ล ยู wnated ทู มี ซัมวัน ไล๊ค มี)
Just like me
(จั๊สท ไล๊ค มี)
Walk with a swagger, Little thug in me but friendly
(ว๊อล์ค วิธ อะ ซแวกเกอะ , ลิ๊ทเทิ่ล ธัก อิน มี บั๊ท ฟเรนดลิ)
Dipped down just the way you like
(ดริพ เดาน จั๊สท เดอะ เวย์ ยู ไล๊ค)
Here I am come and get me
(เฮียร ไอ แอ็ม คัม แอนด์ เก็ท มี)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Yea, you know I see you in the spot just walking around solo
(เย , ยู โนว์ ไอ ซี ยู อิน เดอะ สพอท จั๊สท วอคกิง อะราวนฺดฺ โซ๊โล่)
Girl you the ice the Louis Vuitton logo
(เกิร์ล ยู ดิ ไอ๊ซ์ เดอะ ลุอี วูดทัน โลโก)
Seems you need a man that’ll spin you around
(ซีม ยู นี๊ด อะ แมน แธดิล สพิน ยู อะราวนฺดฺ)
Turn you inside out and unpside down
(เทิร์น ยู อิ๊นไซด์ เอ๊าท แอนด์ unpside เดาน)
Bet you never had it like that before
(เบ๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ดิท ไล๊ค แดท บีฟอร์)
We can take it real slow or your back can blow
(วี แคน เท้ค อิท เรียล สโลว์ ออ ยุร แบ็ค แคน โบลว์)
It’s what whatever, whenever
(อิทซ ว๊อท ฮว็อทเอฝเออะ , ฮเว็นเอฝเออะ)
You make the choice
(ยู เม้ค เดอะ ช๊อยซํ)
And imma call you Ducan Hynes just keep it moist
(แอนด์ แอมมา คอลลํ ยู Ducan Hynes จั๊สท คี๊พ อิท ม๊อยสท์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Why you looking at me like that?
(วาย ยู ลุคอิง แอ็ท มี ไล๊ค แดท)
Do you like what your looking at?
(ดู ยู ไล๊ค ว๊อท ยุร ลุคอิง แอ็ท)
If you do what you waiting for?
(อิ๊ฟ ยู ดู ว๊อท ยู เวททิง ฟอร์)
Let’s have a conversation
(เล็ท แฮ็ฝ อะ คอนเฝอะเซฌัน)
I can find a corner over there
(ไอ แคน ไฟนด์ อะ ค๊อร์เน่อร์ โอ๊เฝ่อร แดร์)
Lights down perfect atmosphere
(ไล๊ท เดาน เพ๊อร์เฟ็คท แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
I’m gonna make you want me, right now
(แอม กอนนะ เม้ค ยู ว้อนท มี , ไร๊ท นาว)
Give me a chance [2x]
(กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ [ 2x ])

Give me a chance [3x]
(กี๊ฝ มี อะ แช้นซํ [ 3x ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Let this be the day that you change your life
(เล็ท ดิส บี เดอะ เดย์ แดท ยู เช้งจํ ยุร ไล๊ฟ)
Let me show you what a day without pain is like
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท ดา เดย์ วิธเอ๊าท เพน อีส ไล๊ค)
Lets toast come close baby I don’t bite
(เล็ท โท๊สท คัม โคลส เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ ไบ้ท์)
Plus I know you want a man that will treat you right [2x]
(พลัส ซาย โนว์ ยู ว้อนท ดา แมน แดท วิล ทรี๊ท ยู ไร๊ท [ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give Me a Chance คำอ่านไทย Bobby V feat Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น