เนื้อเพลง B*tches คำอ่านไทย Insane Clown Posse

B*tches [3x]
( บี *tches [ 3x ])
B*tch what tha f*ck?
(บี *tch ว๊อท ท่า เอฟ *ck)
What ya try to do to me?
(ว๊อท ยา ธราย ทู ดู ทู มี)
You wasn’t true to me
(ยู วอสซึ้น ทรู ทู มี)
When I was locked up you f*cked somethin like 34 guys
(เว็น นาย วอส ล๊อค อั๊พ ยู เอฟ *cked ซัมติน ไล๊ค 34 กาย)
But I let that slide
(บั๊ท ไอ เล็ท แดท สไล๊ด)
Cuz your ass is bangin, your titties is phat
(คัซ ยุร อาซ ซิส แบงงิน , ยุร ไตเติลสฺ ซิส แฟททฺ)
I wanted to f*ck that, but f*ck that
(ไอ ว้อนท ทู เอฟ *ck แดท , บั๊ท เอฟ *ck แดท)
I never gave a f*ck that, you put it through the courts
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เกฝ อะ เอฟ *ck แดท , ยู พุท ดิธ ทรู เดอะ คอร์ท)
And gave me genital warts
(แอนด์ เกฝ มี เจนอิแท็ล วอท)
Now I stack my nine, I’m goin for your knees
(นาว ไอ ซแท็ค มาย ไนน , แอม โกอิน ฟอร์ ยุร นี)
I’ma blow ’em out and give your neck a squeeze
(แอมอา โบลว์ เอ็ม เอ๊าท แอนด์ กี๊ฝ ยุร เน็ค กา สควี๊ซ)
As your standin there I’ma be like B*TCH!
(แอส ยุร แสตนดิน แดร์ แอมอา บี ไล๊ค บี *TCH !)
You know you done f*cked up right?
(ยู โนว์ ยู ดัน เอฟ *cked อั๊พ ไร๊ท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Girl ya know I love ya but now ya gotta die
(เกิร์ล ยา โนว์ ไอ ลัฝ ยา บั๊ท นาว ยา กอททะ ดาย)
Now ya gotta die, now ya gotta die [4x]
(นาว ยา กอททะ ดาย , นาว ยา กอททะ ดาย [ 4x ])

B*tch don’t talk about b*tches I’m f*ckin them
(บี *tch ด้อนท์ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บี *tches แอม เอฟ *ckin เด็ม)
Please no fat b*tches I’m f*ckin slim
(พลีซ โน แฟท บี *tches แอม เอฟ *ckin สลิม)
Unless its one of those nights I’m smokin my sh*t
(อันเล๊ซ อิทซ วัน อ็อฝ โฑส ไน๊ท แอม สโมกิน มาย ฌะ *ที)
I don’t care if I’m high, I’m f*ckin that sh*t
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ แอม ไฮฮ , แอม เอฟ *ckin แดท ฌะ *ที)
How much it cost big fat crack head?
(ฮาว มัช อิท คอสทํ บิ๊ก แฟท แคร๊ค เฮด)
Ain’t tryin to hear all them words you said
(เอน ทายอิน ทู เฮียร ออล เด็ม เวิร์ด ยู เซ็ด)
Five minutes b*tch, then I came
(ไฟฝ มิ๊หนิท บี *tch , เด็น นาย เคม)
F*ck your name, and from were you came
(เอฟ *ck ยุร เนม , แอนด์ ฟรอม เวอ ยู เคม)
I don’t give a f*ck b*tch, I will kill you
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck บี *tch , ไอ วิล คิลล์ ยู)
You Sequeta
(ยู Sequeta)
You Bolinda
(ยู Bolinda)
You to Pation
(ยู ทู Pation)
B*TCH!!!
(บี *TCH ! ! !)

Chorus
(ค๊อรัส)

One thing I can’t stand is these b*tches
(วัน ทริง ไอ แค็นท สแทนด์ อีส ฑิส บี *tches)
Tryin to take my riches, when I ain’t even got none
(ทายอิน ทู เท้ค มาย ริชอิส , เว็น นาย เอน อี๊เฝ่น ก็อท นัน)
I never lie, you knew what I wanted all the while
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ไล , ยู นยู ว๊อท ไอ ว้อนท ออล เดอะ ไวล์)
My d*ck in your vertical smile
(มาย d*ck อิน ยุร เฝ๊อร์ทิค่อล สไมล์)
We kiss and hug, snug and tickle
(วี คิซ แซน ฮัก , ซนัก แอนด์ ทิกเคิล)
But the b*tch wouldn’t even buff my f*ckin pickle
(บั๊ท เดอะ บี *tch วูดดึ่น อี๊เฝ่น บัฟ มาย เอฟ *ckin พิ๊คเคิ้ล)
She f*cked everybody else in the place
(ชี เอฟ *cked เอวี่บอดี้ เอ๊ลส อิน เดอะ เพลส)
It’s all good, NOW LET ME HEAD B*TT YOUR FACE!
(อิทซ ซอร์ กู๊ด , นาว เล็ท มี เฮด บี *TT ยุร เฟซ !)
B*tch
(บี *tch)
I love you but now ya gotta die
(ไอ ลัฝ ยู บั๊ท นาว ยา กอททะ ดาย)
Girl you know I love you but now ya gotta die
(เกิร์ล ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยู บั๊ท นาว ยา กอททะ ดาย)
Girl ya know I love ya but now ya gotta die
(เกิร์ล ยา โนว์ ไอ ลัฝ ยา บั๊ท นาว ยา กอททะ ดาย)
Now ya gotta die, now ya gotta die [repeat]
(นาว ยา กอททะ ดาย , นาว ยา กอททะ ดาย [ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B*tches คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น