เนื้อเพลง I Was Made to Love Him คำอ่านไทย Whitney Houston

I was born in Lil’ Rock,
( ไอ วอส บอน อิน ลิล ร๊อค ,)
Had a childhood sweetheart,
(แฮ็ด อะ ไชลดฮุด สวีทฮาร์ท ,)
We were always hand in hand.
(วี เวอ ออลเว แฮนด์ อิน แฮนด์)

I was hightop shoes and shirt tails,
(ไอ วอส hightop ชู แซน เชิ๊ร์ท เทล ,)
Suzy was in pig tails,
(ซูซี่ วอส ซิน พิก เทล ,)
I know I loved her even then.
(ไอ โนว์ ไอ ลัฝ เฮอ อี๊เฝ่น เด็น)

You know my papa disapproved it,
(ยู โนว์ มาย พาพ่า ดิแซ็พรูฝ ดิท ,)
My mama boohooed it,
(มาย มามะ บูฮู ดิท ,)
But I told them time and time again,
(บั๊ท ไอ โทลด เด็ม ไทม์ แอนด์ ไทม์ อะเกน ,)
” Don’t you know I was made to love her,
(” ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ วอส เมด ทู ลัฝ เฮอ ,)
Built a world all around her ”
(บิลท ดา เวิลด ออล อะราวนฺดฺ เฮอ “)
Yah! Hey, hey, hey.
(ยา ! เฮ , เฮ , เฮ)

She’s been my inspiration,
(ชี บีน มาย อินซพิเรฌัน ,)
Showed appreciation
(โชว์ แอ็พรีฌิเอฌัน)
For the love I gave her through the years.
(ฟอร์ เดอะ ลัฝ ไอ เกฝ เฮอ ทรู เดอะ เยียร์)

Like a sweet magnolia tree
(ไล๊ค เก สวี้ท แม็กโนเลียะ ทรี)
My love blossmed tenderly,
(มาย ลัฝ blossmed เทนเดอะลิ ,)
My life grew sweeter through the years.
(มาย ไล๊ฟ กรู สวีตเดอ ทรู เดอะ เยียร์)

I know that my baby loves me,
(ไอ โนว์ แดท มาย เบ๊บี้ ลัฝ มี ,)
My baby needs me,
(มาย เบ๊บี้ นี๊ด มี ,)
That’s why we made it through the years.
(แด้ท วาย วี เมด อิท ทรู เดอะ เยียร์)

I was made to love her,
(ไอ วอส เมด ทู ลัฝ เฮอ ,)
Worship and adore her,
(เวอฌิพ แอนด์ อะโด เฮอ ,)
Hey, hey, hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

All through thick and thin
(ออล ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน)
Our love just won’t end,
(เอ๊า ลัฝ จั๊สท ว็อนท เอ็นด ,)
‘Cause I love my baby, love my baby. Ah!
(ค๊อส ไอ ลัฝ มาย เบ๊บี้ , ลัฝ มาย เบ๊บี้ อา !)

My baby loves me,
(มาย เบ๊บี้ ลัฝ มี ,)
My baby needs me,
(มาย เบ๊บี้ นี๊ด มี ,)
And I know I ain’t going nowhere.
(แอนด์ ดาย โนว์ ไอ เอน โกอิ้ง โนแวร์)

I was knee high to a chicken
(ไอ วอส นี ไฮฮ ทู อะ ชีคเค็น)
When that love bug bit me,
(เว็น แดท ลัฝ บั๊ก บิท มี ,)
I had the fever with each passing year.
(ไอ แฮ็ด เดอะ ฟี๊เฝ่อร วิธ อีช พาซซิง เยียร์)

Oh, even if the mountain tumbles,
(โอ , อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เดอะ เม๊าเท่น ทัมเบิล ,)
If this whole world crumbles,
(อิ๊ฟ ดิส โฮล เวิลด แคมเบิล ,)
By her side I’ll still be standing there.
(บาย เฮอ ไซด์ อิลล สทิลล บี ซแทนดิง แดร์)

‘Cause I was made to love her,
(ค๊อส ไอ วอส เมด ทู ลัฝ เฮอ ,)
I was made to live for her, yeah!
(ไอ วอส เมด ทู ไล้ฝ ฟอร์ เฮอ , เย่ !)

Ah, I was made to love her,
(อา , ไอ วอส เมด ทู ลัฝ เฮอ ,)
Built my world all around her,
(บิลท มาย เวิลด ออล อะราวนฺดฺ เฮอ ,)
Hey, hey, hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

Oo baby, I was made to please her,
(โอโอ เบ๊บี้ , ไอ วอส เมด ทู พลีซ เฮอ ,)
You know Stevie ain’t gonna leave her, no,
(ยู โนว์ สตีฝวี่ เอน กอนนะ ลี๊ฝ เฮอ , โน ,)
Hey, hey, hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

Oo wee baby, my baby loves me,
(โอโอ วี เบ๊บี้ , มาย เบ๊บี้ ลัฝ มี ,)
My baby needs me,
(มาย เบ๊บี้ นี๊ด มี ,)
Hey, hey, hey.
(เฮ , เฮ , เฮ)

OO my baby loves me….
(โอโอ มาย เบ๊บี้ ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Was Made to Love Him คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น