เนื้อเพลง Distant Lover คำอ่านไทย Brian McKnight

Distant lover, lover
( ดีซแท็นท ลัฝเออะ , ลัฝเออะ)
Oooh, so many miles away
(อู้ , โซ เมนอิ ไมล อะเวย์)
Heaven knows that I’ve longed for you
(เฮ๊ฝเฝ่น โนว์ แดท แอฝ ลอง ฟอร์ ยู)
Every night, every night
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท , เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
And sometimes I yearn through the day
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย เยิน ทรู เดอะ เดย์)
Distant lover
(ดีซแท็นท ลัฝเออะ)
You should think about me
(ยู เชิด ทริ๊งค อะเบ๊าท มี)
Say a prayer for me
(เซย์ อะ พเรเออะ ฟอร์ มี)
Please, please baby
(พลีซ , พลีซ เบ๊บี้)
You should think about me sometime
(ยู เชิด ทริ๊งค อะเบ๊าท มี ซัมไทม์)
Think about me here in misery
(ทริ๊งค อะเบ๊าท มี เฮียร อิน มีสริ)
As I reminisce, through our joyful summer together
(แอส ซาย ริมมีนิด , ทรู เอ๊า จอยฟุล ซั๊มเม่อร์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Promisies we made or the day you left child
(Promisies วี เมด ออ เดอะ เดย์ ยู เล๊ฟท ชายลํดํ)
And all of a sudden everything seemed to explode
(แอนด์ ออล อ็อฝ อะ ซัดดน เอ๊วี่ติง ซีม ทู เอ็กซโพลด)
Now I gaze out my window, sugar
(นาว ไอ เกส เอ๊าท มาย วิ๊นโด้ว , ชู๊ก้าร)
Cuz I’m lonesome now
(คัซ แอม โลนซัม นาว)

Distant Lover
(ดีซแท็นท ลัฝเออะ)
Sugar, how can you treat my heart so mean and cruel
(ชู๊ก้าร , ฮาว แคน ยู ทรี๊ท มาย ฮาร์ท โซ มีน แอนด์ ครู๊เอ้ล)
Didn’t you know sugar that
(ดิ๊นอิน ยู โนว์ ชู๊ก้าร แดท)
Every moment that I spent with you
(เอ๊เฝอร์รี่ โม๊เม้นท แดท ไอ ซเพ็นท วิธ ยู)
I treasured it like it was precious jewels
(ไอ เทร๊เช่อร ดิท ไล๊ค อิท วอส พรีเชี๊ยส จิ๊วเอ็ล)

Hey baby, lord have mercy
(เฮ เบ๊บี้ , หลอร์ด แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)

You have to come back to me baby
(ยู แฮ็ฝ ทู คัม แบ็ค ทู มี เบ๊บี้)
I can’t live without your lovin’
(ไอ แค็นท ไล้ฝ วิธเอ๊าท ยุร ลัฝวิน)
Something I wanna say
(ซัมติง ไอ วอนนา เซย์)
When you left and took all of me with you
(เว็น ยู เล๊ฟท แอนด์ ทุค ออล อ็อฝ มี วิธ ยู)
Baby please, please, please
(เบ๊บี้ พลีซ , พลีซ , พลีซ)
Won’t you come on back
(ว็อนท ยู คัมมอน แบ็ค)
No one could ever be like you
(โน วัน เคิด เอ๊เฝ่อร์ บี ไล๊ค ยู)
Can’t you come on back to me baby
(แค็นท ยู คัมมอน แบ็ค ทู มี เบ๊บี้)
Please baby, come back to me
(พลีซ เบ๊บี้ , คัม แบ็ค ทู มี)
Make this house a home again
(เม้ค ดิส เฮ้าส อะ โฮม อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Distant Lover คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น