เนื้อเพลง Who Said I Would คำอ่านไทย Phil Collins

I know she says she wants me
( ไอ โนว์ ชี เซย์ ชี ว้อนท มี)
I hear it every day
(ไอ เฮียร อิท เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
And I know she know it keeps me
(แอนด์ ดาย โนว์ ชี โนว์ อิท คี๊พ มี)
Well there ain’t no other way
(เวลล แดร์ เอน โน อ๊อเธ่อร์ เวย์)
But she’s got a heart must be made of stone
(บั๊ท ชี ก็อท ดา ฮาร์ท มัสท์ บี เมด อ็อฝ สโทน)
Cos when I tell her that she’ll miss me when I’m gone
(คอซ เว็น นาย เทลล เฮอ แดท เชลล์ มิซ มี เว็น แอม กอน)

She says
(ชี เซย์)
Who said I would
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด)
She knows it ain’t easy for a simple boy like me
(ชี โนว์ ซิท เอน อีสอิ ฟอร์ รา ซิ๊มเพิ่ล บอย ไล๊ค มี)
She fills me full of loving
(ชี ฟิลล มี ฟูล อ็อฝ ลัฝอิง)
Oh then she sets me free
(โอ เด็น ชี เซ็ท มี ฟรี)
But she’s got a heart must be made of stone
(บั๊ท ชี ก็อท ดา ฮาร์ท มัสท์ บี เมด อ็อฝ สโทน)
Cos when I tell her that she’ll miss me when I’m gone
(คอซ เว็น นาย เทลล เฮอ แดท เชลล์ มิซ มี เว็น แอม กอน)

She says
(ชี เซย์)
Who said I would, tell me, who said I would
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด , เทลล มี , ฮู เซ็ด ดาย เวิด)
Who said I would, who said I would
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด , ฮู เซ็ด ดาย เวิด)

I’m not the only one but I do fine
(แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน บั๊ท ไอ ดู ไฟน)
I suit her purpose and I’m just her kind
(ไอ ซุ๊ท เฮอ เพ๊อร์โพส แอนด์ แอม จั๊สท เฮอ ไคนด์)
I don’t own her and I never could
(ไอ ด้อนท์ โอว์น เฮอ แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เคิด)
Don’t think I do, don’t think I should
(ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ ดู , ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ เชิด)

Tell me
(เทลล มี)
Who said I would, who said I would
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด , ฮู เซ็ด ดาย เวิด)

But she’s got a heart must be made of stone
(บั๊ท ชี ก็อท ดา ฮาร์ท มัสท์ บี เมด อ็อฝ สโทน)
And when I tell her that she’ll miss me when I’m gone
(แอนด์ เว็น นาย เทลล เฮอ แดท เชลล์ มิซ มี เว็น แอม กอน)

You’re not the only one but you do fine
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน บั๊ท ยู ดู ไฟน)
You suit my purpose and you’re just my kind
(ยู ซุ๊ท มาย เพ๊อร์โพส แอนด์ ยัวร์ จั๊สท มาย ไคนด์)
I don’t own me and you never could
(ไอ ด้อนท์ โอว์น มี แอนด์ ยู เน๊เฝ่อร์ เคิด)
Don’t think you do, don’t think you should
(ด้อนท์ ทริ๊งค ยู ดู , ด้อนท์ ทริ๊งค ยู เชิด)

Who said I would [who said I would]
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด [ ฮู เซ็ด ดาย เวิด ])
Now she knows when she calls me
(นาว ชี โนว์ เว็น ชี คอลลํ มี)
I’ll come running every time
(อิลล คัม รันนิง เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์)
And she knows she gets me hot
(แอนด์ ชี โนว์ ชี เก็ท มี ฮอท)
But she don’t know it’s her body never mine
(บั๊ท ชี ด้อนท์ โนว์ อิทซ เฮอ บ๊อดี้ เน๊เฝ่อร์ ไมน์)

And she’s got a heart must be made of stone
(แอนด์ ชี ก็อท ดา ฮาร์ท มัสท์ บี เมด อ็อฝ สโทน)
Cos when I tell her that she’ll miss me when I’m gone
(คอซ เว็น นาย เทลล เฮอ แดท เชลล์ มิซ มี เว็น แอม กอน)
She says
(ชี เซย์)
Who said I would, tell me, who said I would
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด , เทลล มี , ฮู เซ็ด ดาย เวิด)
Who said I would, who said I would
(ฮู เซ็ด ดาย เวิด , ฮู เซ็ด ดาย เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Said I Would คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น