เนื้อเพลง I Just Shot John Lennon คำอ่านไทย The Cranberries

It was the fearful night of December 8th,
( อิท วอส เดอะ เฟียฟุล ไน๊ท อ็อฝ ดิเซมเบอะ 8th ,)
He was returning home from the studio, late.
(ฮี วอส รีเทินนิง โฮม ฟรอม เดอะ ซทยูดิโอ , เหลท)
He had perceptively known that it wouldn’t be nice.
(ฮี แฮ็ด perceptively โนน แดท ดิธ วูดดึ่น บี ไน๊ซ์)
Because in 1980, he paid the price.
(บิคอส อิน 1980 , ฮี เพลด เดอะ ไพร๊ซ์)

John Lennon died, John Lennon died, John Lennon died!
(จอน เลนนอน ดาย , จอน เลนนอน ดาย , จอน เลนนอน ดาย !)
John Lennon died, John Lennon died, John Lennon died!
(จอน เลนนอน ดาย , จอน เลนนอน ดาย , จอน เลนนอน ดาย !)

With a Smith & Wesson, 38
(วิธ อะ ซมิธ & Wesson , 38)
John Lennon’s life was no longer a debate.
(จอน เลนนอน ไล๊ฟ วอส โน ลองเงอ รา ดีเบท)
He should have stayed at home, he should have never cared.
(ฮี เชิด แฮ็ฝ สเทย์ แอ็ท โฮม , ฮี เชิด แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ คารํ)
And the man who took his life declared, he said,
(แอนด์ เดอะ แมน ฮู ทุค ฮิส ไล๊ฟ ดีแคล์ , ฮี เซ็ด ,)

” I Just Shot John Lennon! ”
(” ไอ จั๊สท ฌ็อท จอน เลนนอน ! “)
He said, ” I Just Shot John Lennon! ”
(ฮี เซ็ด , ” ไอ จั๊สท ฌ็อท จอน เลนนอน ! “)
It was a sad and sorry and sickening sight.
(อิท วอส ซา แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท)
It was a sad and sorry and sickening sight,
(อิท วอส ซา แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท ,)

Oh a sad and sorry and sickening sight,
(โอ อะ แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท ,)
It was a sad and sorry and sickening sight!
(อิท วอส ซา แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท !)

” I Just Shot John Lennon! ”
(” ไอ จั๊สท ฌ็อท จอน เลนนอน ! “)
He said, ” I Just Shot John Lennon! ”
(ฮี เซ็ด , ” ไอ จั๊สท ฌ็อท จอน เลนนอน ! “)
It was a sad and sorry and sickening sight.
(อิท วอส ซา แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท)
It was a sad and sorry and sickening sight,
(อิท วอส ซา แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท ,)

Oh a sad and sorry and sickening sight,
(โอ อะ แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท ,)
It was a sad and sorry and sickening sight!
(อิท วอส ซา แซ้ด แอนด์ ซ๊อรี่ แอนด์ ซิคเคะนิง ไซ๊ท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Shot John Lennon คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น