เนื้อเพลง BK To LA คำอ่านไทย Xzibit feat M.O.P.

Yeah! AOWWW, AOWWW!
( เย่ ! AOWWW , AOWWW !)
C’mon! Yeah, yeahhh [yeah] yeahhh, yeahhh
(ซีมอน ! เย่ , เย้ [ เย่ ] เย้ , เย้)
M.O.P.! Uhh [X to the Z]
(เอ็ม โอ พี ! อา [ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี ])
Yeah baby, that’s right, you know how we do it
(เย่ เบ๊บี้ , แด้ท ไร๊ท , ยู โนว์ ฮาว วี ดู อิท)
One time, X, where you at my n*gga?
(วัน ไทม์ , เอ๊กซฺ , แวร์ ยู แอ็ท มาย เอ็น *gga)
FIYAHHHH!!!!
(FIYAHHHH ! ! ! !)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
I spread the hate, like Taliban records and tapes
(ไอ สเพร๊ด เดอะ เฮท , ไล๊ค Taliban เร๊คขอร์ด แซน เท๊พ)
Shoot five times to the sky, gimme some space
(ชู๊ท ไฟฝ ไทม์ ทู เดอะ สกาย , กีมมิ ซัม สเพ๊ซ)
I got y’all, runnin in place, cut to the heart of the subject
(ไอ ก็อท ยอล , รูนนิน อิน เพลส , คัท ทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เดอะ ซั๊บเจ็คท)
[MASH OUT N*GGAZ!] Straight from the gutter you love it
([ แม็ฌ เอ๊าท เอ็น *GGAZ ! ] สเทร๊ท ฟรอม เดอะ กัทเทอะ ยู ลัฝ อิท)
Ain’t nothin above it, we stomp y’all religiously
(เอน นอทติน อะโบ๊ฝ อิท , วี สตอมพฺ ยอล ริลีจอัซลิ)
Watchin paper thugs tryin to hide behind the industry
(วันชิน เพ๊เพ่อร์ ธัก ทายอิน ทู ไฮด์ บีฮายน์ ดิ อิ๊นดัสทรี่)
From here to infinity, love thy enemy
(ฟรอม เฮียร ทู อินฟีนอิทิ , ลัฝ ไฑ เอ๊นนิมี่)
N*ggaz got the knowledge but don’t know the chemistry
(เอ็น *ggaz ก็อท เดอะ นอลเอ็จ บั๊ท ด้อนท์ โนว์ เดอะ เคมอิซทริ)
All inside your baseball hat and kneecaps
(ออล อิ๊นไซด์ ยุร เบสบอล แฮ็ท แอนด์ kneecaps)
with baseball bats [‘TIL FAME HIT YOU WITH THE MINI-MAC]
(วิธ เบสบอล แบท [ ทิล เฟม ฮิท ยู วิธ เดอะ มีนิ แมค ])
Full body black fatigues, lungs black from weed
(ฟูล บ๊อดี้ แบล๊ค ฟาที้ก , ลัง แบล๊ค ฟรอม วี)
In black limo tinted SUV’s with Bill
(อิน แบล๊ค ลิมโม ทินท SUVs วิธ บิลล์)

[Billy Danze]
([ บีลลิ Danze ])
STILL [still] WORLD [world] FAMOUS
(สทิลล [ สทิลล ] เวิลด [ เวิลด ] เฟ๊มัส)
The underdogs of rap, back to claim this, the fact remain we’re
(ดิ อั๊นเด้อรด๊อก อ็อฝ แร็พ , แบ็ค ทู เคลม ดิส , เดอะ แฟคท รีเมน เวีย)
heartless and painless, it’s dangerous to strangers
(ฮาทเลส แซน painless , อิทซ เดนเจอะรัซ ทู ซทเรนเจอะ)
that try to change us, knowin we’re anxious to flame ’em
(แดท ธราย ทู เช้งจํ อัซ , โนว์อิน เวีย แอ๊นเซียส ทู เฟลม เอ็ม)

[Chorus 2X: Xzibit + M.O.P.]
([ ค๊อรัส 2X : Xzibit + เอ็ม โอ พี ])
[X] Huh, you want problems I’ma bring ’em to you
([ เอ๊กซฺ ] ฮู , ยู ว้อนท โพร๊เบล่ม แอมอา บริง เอ็ม ทู ยู)
[B] We cockin them thangs
([ บี ] วี cockin เด็ม เตง)
[X] Yeah, I got a song let me sing it to you
([ เอ๊กซฺ ] เย่ , ไอ ก็อท ดา ซ็อง เล็ท มี ซิง อิท ทู ยู)
[B] We ready to bang
([ บี ] วี เร๊ดี้ ทู แบง)
[X] Yeah, you talk impressive, you don’t mean it do you?
([ เอ๊กซฺ ] เย่ , ยู ท๊อล์ค อิมพเรซซิฝ , ยู ด้อนท์ มีน หนิด ดู ยู)
[B] Watch where you aim
([ บี ] ว๊อทช แวร์ ยู เอม)
[F] Get lost in the game, get tossed in the flames, n*gga
([ เอฟ ] เก็ท ล็อซท อิน เดอะ เกม , เก็ท ท็อซ อิน เดอะ เฟลม , เอ็น *gga)

[Billy Danze]
([ บีลลิ Danze ])
You must wanna throw the towel in holmes, it’s your man B.D.
(ยู มัสท์ วอนนา โธรว์ เดอะ เท๊าเว่ล อิน อาโฮมสฺ , อิทซ ยุร แมน บี ดี)
From N.Y.C., the N.Y.G. [IT’S]
(ฟรอม เอ็น วาย ซี , เดอะ เอ็น วาย จี [ อิทซ ])
M.O.P., and X to the Z
(เอ็ม โอ พี , แอนด์ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี)
is a friend of our family [YEAH MY N*GGA]
(อีส ซา เฟรน อ็อฝ เอ๊า แฟ๊มิลี่ [ เย่ มาย เอ็น *GGA ])
For you, counterfeit, wannabe h*rdcore players
(ฟอร์ ยู , เคานเทอะฟิท , วอนนาบี เฮส *rdcore เพย์เยอร์)
I rub you under your face with single-edged razors
(ไอ รับ ยู อั๊นเด้อร ยุร เฟซ วิธ ซิ๊งเกิ้ล เอจ เร๊เซ่อร์)
Cold street INTELLIGENCE, O.G.’s and REBEL MEN
(โคลด์ สทรีท อินเทลลิเจ็นซ , โอ จี เอส แซน เร๊เบ่ล เม็น)
Grip quick, cock squeeze and LEVEL MEN to SETTLE IT
(กริพ ควิค , ค๊อค สควี๊ซ แอนด์ เล๊เฝ่ล เม็น ทู เซ็ทเทิ่ล อิท)
[From L.A. to] B.K., from B.K. to [L.A.]
([ ฟรอม แอล อะ ทู ] บี เค , ฟรอม บี เค ทู [ แอล อะ ])
Persistant and insistant on doin it our way
(Persistant แอนด์ insistant ออน โดย หนิด เอ๊า เวย์)
Do you really wanna f*ck with Danze? [c’mon]
(ดู ยู ริแอ็ลลิ วอนนา เอฟ *ck วิธ Danze [ ซีมอน ])
When he comin with them thugs in the van
(เว็น ฮี คัมอิน วิธ เด็ม ธัก ซิน เดอะ แฝน)
Double clutch in his hands, my n*gga
(ดั๊บเบิ้ล คลัทซ์ อิน ฮิส แฮนด์ , มาย เอ็น *gga)

[Lil’ Fame]
([ ลิล เฟม ])
Make the world flame! Face the Fame-ster, part, Fame-ster
(เม้ค เดอะ เวิลด เฟลม ! เฟซ เดอะ เฟม ซเทอะ , พาร์ท , เฟม ซเทอะ)
Y’all n*ggaz akin to God and gangsters
(ยอล เอ็น *ggaz อะคีน ทู ก๊อด แอนด์ แกะซเทอะ)
[YOU SEE IT!] It’s the M dot, to the O dot, to the P
([ ยู ซี อิท ! ] อิทซ เดอะ เอ็ม ดอท , ทู ดิ โอ ดอท , ทู เดอะ พี)
With X to the Z hot, what’s happenin?
(วิธ เอ๊กซฺ ทู เดอะ ซี ฮอท , ว๊อท แฮพปีนิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Interlude 2X: Xzibit]
([ อีนเทิลยูด 2X : Xzibit ])
Hunt down, hurt, hang and hate the hater
(ฮั้นท เดาน , เฮิร์ท , แฮง แอนด์ เฮท เดอะ เฮเดอ)
Watch how you rise, fall and thank me later
(ว๊อทช ฮาว ยู ไร๊ส , ฟอลล์ แอนด์ แธ๊งค์ มี เลทเออะ)
Look in my eyes, I should not have to say it
(ลุ๊ค อิน มาย อาย , ไอ เชิด น็อท แฮ็ฝ ทู เซย์ อิท)
Look alive, these streets is complicated
(ลุ๊ค อะไล๊ฝ , ฑิส สทรีท ซิส ค๊อมพลิเขท)

[Lil’ Fame]
([ ลิล เฟม ])
AOWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!
(AOWWWWWWWWWWWWWWWWWWW !)
You got problems with us? Start poppin
(ยู ก็อท โพร๊เบล่ม วิธ อัซ สท๊าร์ท พอพปิน)
I get in yo’ chest like anthrax, vaccine couldn’t stop it
(ไอ เก็ท อิน โย เชสทํ ไล๊ค แอนแธรค , แฝ๊คซีน คูดซึ่น สท๊อพ อิท)
Let’s move on ’em [aoww] must move on ’em
(เล็ท มู๊ฝ ออน เอ็ม [ aoww ] มัสท์ มู๊ฝ ออน เอ็ม)
Rush in, gun-bustin, black seven plus tools on ’em
(รัช อิน , กัน บัสติน , แบล๊ค เซเฝ่น พลัส ทูล ออน เอ็ม)
Never snooze on ’em, I’m short, haven’t got room for ’em
(เน๊เฝ่อร์ ซนูส ออน เอ็ม , แอม ช๊อร์ท , แฮฟเวน ก็อท รูม ฟอร์ เอ็ม)
I send you to God with no shoes
(ไอ เซ็นด ยู ทู ก๊อด วิธ โน ชู)
CLUELESS! Real G’s run this, we rule this
(คลูเลส ! เรียล จีส รัน ดิส , วี รูล ดิส)
If you wanna get into some gangsta sh*t, let’s do this
(อิ๊ฟ ยู วอนนา เก็ท อิ๊นทู ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที , เล็ท ดู ดิส)
[YES SIR!] No question, no half-steppin
([ เย็ซ เซ่อร์ ! ] โน เคว๊สชั่น , โน ฮาล์ฟ สเตปปิน)
Streets is my profession, heat in my posession
(สทรีท ซิส มาย พโระเฟฌอัน , ฮีท อิน มาย posession)
Hollow-tips is the answer; look around you see the signs
(ฮ๊อลโล่ว ทิพ ซิส ดิ แอ๊นเซ่อร ; ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ยู ซี เดอะ ซายน)
say ” NO SMOKIN ” but our guns got cancer!
(เซย์ ” โน สโมกิน ” บั๊ท เอ๊า กัน ก็อท แค๊นเซ่อร์ !)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Yeah cause I’m not [I’m not] what you thought I was
(เย่ ค๊อส แอม น็อท [ แอม น็อท ] ว๊อท ยู ธอท ไอ วอส)
Like my career was gon’ fade like a f*ckin buzz
(ไล๊ค มาย แคร์เรีย วอส ก็อน เฟด ไล๊ค เก เอฟ *ckin บัส)
Raise the stakes high, I solidify
(เร้ส เดอะ สเท๊ค ไฮฮ , ไอ โซะลีดอิไฟ)
the grip that I keep on sh*t, GET OFF MY D*CK!
(เดอะ กริพ แดท ไอ คี๊พ ออน ฌะ *ที , เก็ท ออฟฟ มาย D*CK !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[random ad libs to fade]
([ แรนดัม แอ็ด ลิบสฺ ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง BK To LA คำอ่านไทย Xzibit feat M.O.P.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น