เนื้อเพลง Church on Time คำอ่านไทย Ben Harper

Words and music by Ben Harper
( เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย เบน Harper)

We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
Put on your Sunday best
(พุท ออน ยุร ซันดิ เบ๊สท์)
I’ll put on mine
(อิลล พุท ออน ไมน์)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)

We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
Need to hear the preacher
(นี๊ด ทู เฮียร เดอะ พิทเชอร์)
Give me a sign
(กี๊ฝ มี อะ ซายน)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)

We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
I’m gonna get my soul in line
(แอม กอนนะ เก็ท มาย โซล อิน ไลน์)
I’m gonna make it to the church on time
(แอม กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)

We’re gonna make it to the church
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
We’re gonna leave all of our troubles behind
(เวีย กอนนะ ลี๊ฝ ออล อ็อฝ เอ๊า ทรั๊บเบิ้ล บีฮายน์)
I’m gonna make it to the church on time
(แอม กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)

We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
You may be rich may not have a dime
(ยู เมย์ บี ริ๊ช เมย์ น็อท แฮ็ฝ อะ ไดม)
We’re gonna make it to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)

We’re gonna make it
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท)
Oh — We’re gonna make it
(โอ — เวีย กอนนะ เม้ค อิท)
Oh — We’re gonna make it to the church on time
(โอ — เวีย กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
Trouble at heart — Oh — trouble in mind
(ทรั๊บเบิ้ล แอ็ท ฮาร์ท — โอ — ทรั๊บเบิ้ล อิน ไมนด์)
We’re gonna make it, Lord, to the church on time
(เวีย กอนนะ เม้ค อิท , หลอร์ด , ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)

Revelation chapter eight
(เรเฝะเลฌัน แช๊พเท่อร์ เอท)
Revelation chapter eight
(เรเฝะเลฌัน แช๊พเท่อร์ เอท)
Seven angels at the gate
(เซเฝ่น แอ๊งเจล แอ็ท เดอะ เกท)
You don’t want to make them wait
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ทู เม้ค เด็ม เว้ท)

Oh — We’re gonna make it
(โอ — เวีย กอนนะ เม้ค อิท)
Oh — I’m gonna make it
(โอ — แอม กอนนะ เม้ค อิท)
I’m gonna make it
(แอม กอนนะ เม้ค อิท)
Oh —I’m gonna make it to the church on time
(โอ —Im กอนนะ เม้ค อิท ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
Oh — To the church
(โอ — ทู เดอะ เชิร์ช)
Oh — To the church on time
(โอ — ทู เดอะ เชิร์ช ออน ไทม์)
On your Sunday best
(ออน ยุร ซันดิ เบ๊สท์)
On your Sunday best
(ออน ยุร ซันดิ เบ๊สท์)
Sunday best
(ซันดิ เบ๊สท์)
I’m gonna put on
(แอม กอนนะ พุท ออน)
I’m gonna put on
(แอม กอนนะ พุท ออน)
I’m gonna put on mine
(แอม กอนนะ พุท ออน ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Church on Time คำอ่านไทย Ben Harper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น