เนื้อเพลง In Love with You คำอ่านไทย Erykah Badu

{Lion}
( {ไล๊อ้อน })
And she says she needs more than a friend
(แอนด์ ชี เซย์ ชี นี๊ด โม แฑ็น อะ เฟรน)
That’s all I ever been yo
(แด้ท ซอร์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ บีน โย)
Well one day you gon’ overstand yo badu
(เวลล วัน เดย์ ยู ก็อน overstand โย badu)
And I remember the first time that we met yo
(แอนด์ ดาย รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ แดท วี เม็ท โย)
How could I forget
(ฮาว เคิด ดาย ฟอร์เก๊ท)
When you smiled
(เว็น ยู สไมล์)
And I turned and said to you
(แอนด์ ดาย เทิร์น แอนด์ เซ็ด ทู ยู)
Yo, your pure and true
(โย , ยุร เพียวร์ แอนด์ ทรู)

I’m in love with you, in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you, in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you, in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you, in love with you, yeah
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , อิน ลัฝ วิธ ยู , เย่)

I’m so in love baby
(แอม โซ อิน ลัฝ เบ๊บี้)
I don’t care what your mama say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยุร มามะ เซย์)
Standing in love lady
(ซแทนดิง อิน ลัฝ เล๊ดี้)
And I don’t care what your sister say
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยุร ซิ๊สเท่อร์ เซย์)
Yo badu I need ya
(โย badu ไอ นี๊ด ยา)

{Badu}
({Badu})
He said he’s really diggin me
(ฮี เซ็ด อีส ริแอ็ลลิ ดิคกิน มี)
I don’t know what to say
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เซย์)
I can’t imagine why I feel so weak, say, say
(ไอ แค็นท อิมแม๊จิ้น วาย ไอ ฟีล โซ วี๊ค , เซย์ , เซย์)
That’s when he took my heart in his hands
(แด้ท เว็น ฮี ทุค มาย ฮาร์ท อิน ฮิส แฮนด์)
And kissed it gently
(แอนด์ คิสส ดิท เจนทลิ)
He open up his lips then said this poetry
(ฮี โอ๊เพ่น อั๊พ ฮิส ลิพ เด็น เซ็ด ดิส โพเอ๊ทรี่)
I’m in love with you, love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , ลัฝ วิธ ยู)
Love with you, love with you
(ลัฝ วิธ ยู , ลัฝ วิธ ยู)
Love with you, love with you
(ลัฝ วิธ ยู , ลัฝ วิธ ยู)
Love with you, love with you
(ลัฝ วิธ ยู , ลัฝ วิธ ยู)

I’m so in love baby
(แอม โซ อิน ลัฝ เบ๊บี้)
I don’t care what your brothers say, no
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยุร บร๊าเท่อรํ เซย์ , โน)
I’m so in love baby
(แอม โซ อิน ลัฝ เบ๊บี้)
I don’t care what the people say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์)

{Lion & Badu}
({ไล๊อ้อน & Badu})
Well I try and I try and I try
(เวลล ไอ ธราย แอนด์ ดาย ธราย แอนด์ ดาย ธราย)
And I try and I try and I try and I try and I try
(แอนด์ ดาย ธราย แอนด์ ดาย ธราย แอนด์ ดาย ธราย แอนด์ ดาย ธราย แอนด์ ดาย ธราย)

{Lion}
({ไล๊อ้อน })
And you said you need more than a friend
(แอนด์ ยู เซ็ด ยู นี๊ด โม แฑ็น อะ เฟรน)
That’s all I’ve ever been yo
(แด้ท ซอร์ แอฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน โย)
Well one day you gon’ overstand yo badu
(เวลล วัน เดย์ ยู ก็อน overstand โย badu)

{Badu}
({Badu})
And when I look In your eyes
(แอนด์ เว็น นาย ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
I know that you were meant to be
(ไอ โนว์ แดท ยู เวอ เม็นท ทู บี)
My solider so baby come on
(มาย solider โซ เบ๊บี้ คัมมอน)
I mean it desperately
(ไอ มีน หนิด เดซเพอะริทลิ)

{Badu & Lion}
({Badu & ไล๊อ้อน })
I’m in love with you, love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you, in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , อิน ลัฝ วิธ ยู)
No see I’m in love with you, love with you
(โน ซี แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , ลัฝ วิธ ยู)
No, no, no I’m in love with you, in love with you
(โน , โน , โน แอม อิน ลัฝ วิธ ยู , อิน ลัฝ วิธ ยู)

I’m so in love baby
(แอม โซ อิน ลัฝ เบ๊บี้)
I don’t care what the people say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์)
Standing in love lady
(ซแทนดิง อิน ลัฝ เล๊ดี้)
And I don’t care what your sister say
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยุร ซิ๊สเท่อร์ เซย์)
I’m so in love baby
(แอม โซ อิน ลัฝ เบ๊บี้)
I don’t care what the writers say
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท เดอะ ไรทเออะ เซย์)
[Badu – da – dee… ]
([ Badu ดา ดี ])
I try, I try, I try, I try
(ไอ ธราย , ไอ ธราย , ไอ ธราย , ไอ ธราย)
You in love with me
(ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
You in love with me
(ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
No you in love with me
(โน ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
No, no, no you in love with me
(โน , โน , โน ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
No see you in love with me
(โน ซี ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
No, no, no you in love with me
(โน , โน , โน ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
No you think you in love with
(โน ยู ทริ๊งค ยู อิน ลัฝ วิธ)
No, no, no you in love with me
(โน , โน , โน ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
I know you’re in love with me
(ไอ โนว์ ยัวร์ อิน ลัฝ วิธ มี)
No, no, no you in love with me
(โน , โน , โน ยู อิน ลัฝ วิธ มี)
Alright I’m in love with you
(ออลไร๊ท แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
Yes I’m in love you
(เย็ซ แอม อิน ลัฝ ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
And I’m in love with you
(แอนด์ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
I’m in love with you
(แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
[Badu – badee… ]
([ Badu badee ])
Yes I’m in love with you
(เย็ซ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
Yes I’m in love with you
(เย็ซ แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Love with You คำอ่านไทย Erykah Badu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น