เนื้อเพลง We Ride คำอ่านไทย R. Kelly

[feat. Cam’Rom, Noreaga, Jay-Z, and Vegas Cats]
( [ ฟีท CamRom , Noreaga , เจ ซี , แอนด์ ฝีกะ แค๊ท ])

[R.]
([ อาร์ ])
Uh huh, hey, I remember when I back in the days
(อา ฮู , เฮ , ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น นาย แบ็ค อิน เดอะ เดย์)
When I ain’t hot sh*t
(เว็น นาย เอน ฮอท ฌะ *ที)
But now that I got sh*t
(บั๊ท นาว แดท ไอ ก็อท ฌะ *ที)
N*ggas wanna keep up sh*t
(เอ็น *ggas วอนนา คี๊พ อั๊พ ฌะ *ที)
But it’s all good, watch me do this sh*t
(บั๊ท อิทซ ซอร์ กู๊ด , ว๊อทช มี ดู ดิส ฌะ *ที)

[Cam’Rom]
([ CamRom ])
Yo, yo, yo, yo, ay yo, from my town to Chitown
(โย , โย , โย , โย , ไอ โย , ฟรอม มาย ทาวน์ ทู Chitown)
R. Kelly got some thugs to make you lock down
(อาร์ เคลลี่ ก็อท ซัม ธัก ทู เม้ค ยู ล๊อค เดาน)
Voice cry hot sounds tied down cop twisters
(ว๊อยซ์ คราย ฮอท ซาวน์ด ไท เดาน ค็อพ ทวีซเทอะ)
Shop lifters with Benini schemes
(ช๊อพ lifters วิธ Benini สคีม)
Smoke greenie green candyman up in cabrini green
(สโม๊ค greenie กรีน candyman อั๊พ อิน cabrini กรีน)
Some cats I know like to splurge on they wrists
(ซัม แค๊ท ซาย โนว์ ไล๊ค ทู ซพเลิจ ออน เด ริ๊ซท)
But my man karate man cut the nerves out his fist
(บั๊ท มาย แมน คะราเท แมน คัท เดอะ เนิ๊ร์ฝ เอ๊าท ฮิส ฟิซท)
But yo, throw your hands up y’all it’s just love in here
(บั๊ท โย , โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ ยอล อิทซ จั๊สท ลัฝ อิน เฮียร)
It ain’t sh*t but a thug affair
(อิท เอน ฌะ *ที บั๊ท ดา ธัก แอฟแฟร์)
I’m at the bar spendin’ thug money
(แอม แอ็ท เดอะ บาร์ สเปนดิน ธัก มั๊นนี่)
Cop so much huh, they say I love money carats like bugs bunny
(ค็อพ โซ มัช ฮู , เด เซย์ ไอ ลัฝ มั๊นนี่ แคแร็ท ไล๊ค บั๊ก บันนิ)
So lets slide you got the right thong
(โซ เล็ท สไล๊ด ยู ก็อท เดอะ ไร๊ท ธอง)
Dju don’t know, I’m all night long
(Dju ด้อนท์ โนว์ , แอม ออล ไน๊ท ลอง)
The DJ playing all the right songs
(เดอะ ดีเจ พเลนิ่ง ออล เดอะ ไร๊ท ซ็อง)
To the BM, REM’s are Muy bien
(ทู เดอะ BM , REMs แซร์ มูย บีเอิน)
It’s R. Kelly, killer Cam’
(อิทซ อาร์ เคลลี่ , คีลเลอะ แค็ม)
Baby girl, can you dig now
(เบ๊บี้ เกิร์ล , แคน ยู ดีกกํ นาว)
Next time we see him yo, we laying Mr. Biggs down
(เน๊กซท ไทม์ วี ซี ฮิม โย , วี เลยิง มีซเทอะ บิ๊กก เดาน)

[1] – To all my players and my thugs
([ 1 ] ทู ออล มาย เพย์เยอร์ แซน มาย ธัก)
To all my honeys in the club
(ทู ออล มาย ฮั๊นนี่ ซิน เดอะ คลับ)
To all the hoods that show me love
(ทู ออล เดอะ ฮุด แดท โชว์ มี ลัฝ)
We ride, we ride
(วี ไรด์ , วี ไรด์)
[From Chitown to LA]
([ ฟรอม Chitown ทู ลา ])
To all my ballers lockin’ ice, getting a room for the night
(ทู ออล มาย บอลเลอ ลอกคิน ไอ๊ซ์ , เกดดดิ้ง อะ รูม ฟอร์ เดอะ ไน๊ท)
Taking first class flights, we ride, we ride
(เทคอิง เฟิร์สท คลาสสํ ฟไลท , วี ไรด์ , วี ไรด์)
[From Chitown to LA]
([ ฟรอม Chitown ทู ลา ])

[Noreaga]
([ Noreaga ])
Yo, I used to be in Chitown and collect panties
(โย , ไอ ยู๊ส ทู บี อิน Chitown แอนด์ คอลเล๊คท แพนดีสฺ)
When I make cabrini green you know I hit Sammy’s
(เว็น นาย เม้ค cabrini กรีน ยู โนว์ ไอ ฮิท แซมมี่)
Thugged out yo, all my people givin’ eye jammies
(ตัง เอ๊าท โย , ออล มาย พี๊เพิ่ล กีฝอิน อาย jammies)
Now them shorties say I’m cute, when they can’t stand me
(นาว เด็ม shorties เซย์ แอม คยูท , เว็น เด แค็นท สแทนด์ มี)
R. Kelly yo, I’m right from the belly, you know the soul
(อาร์ เคลลี่ โย , แอม ไร๊ท ฟรอม เดอะ เบลลิ , ยู โนว์ เดอะ โซล)
Everything that we spit on is platinum gold
(เอ๊วี่ติง แดท วี ซพิท ออน อีส พแลทนัม โกลด์)
But now it’s for the love, for all the players and the thugs
(บั๊ท นาว อิทซ ฟอร์ เดอะ ลัฝ , ฟอร์ ออล เดอะ เพย์เยอร์ แซน เดอะ ธัก)
Yo, it’s a party goin’ on, meet me right at the club
(โย , อิทซ ซา พ๊าร์ที่ โกอิน ออน , มี๊ท มี ไร๊ท แอ็ท เดอะ คลับ)
We got some chickens in the living room getting it on
(วี ก็อท ซัม ชีคเค็น ซิน เดอะ ลีฝอิง รูม เกดดดิ้ง อิท ออน)
And they ain’t leaving ’till six in the morning
(แอนด์ เด เอน ลีฝอิงส ทิลล์ ซิกซ์ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Thugged out, my people gettin’ head while we on and
(ตัง เอ๊าท , มาย พี๊เพิ่ล เกดดิน เฮด ไวล์ วี ออน แอนด์)
Tear the club up every time we performin’
(เทียร์ เดอะ คลับ อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี performin)
Gun up in your waist, please don’t shoot up the place
(กัน อั๊พ อิน ยุร เว๊สท , พลีซ ด้อนท์ ชู๊ท อั๊พ เดอะ เพลส)
Because this shorty right here, lookin’ good in my face
(บิคอส ดิส ชอร์ทดิง ไร๊ท เฮียร , ลุคกิน กู๊ด อิน มาย เฟซ)
Ay yo, it’s so deep I told shorty just last week
(ไอ โย , อิทซ โซ ดี๊พ ไอ โทลด ชอร์ทดิง จั๊สท ล๊าสท วี๊ค)
Uh huh, it’s like, you remind me of my jeep
(อา ฮู , อิทซ ไล๊ค , ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ มาย จีพ)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[Vegas Cats]
([ ฝีกะ แค๊ท ])
Only ballers be allowed up in here
(โอ๊นลี่ บอลเลอ บี อะลาว อั๊พ อิน เฮียร)
Money makers got my thug n*ggas watchin’ my rear for player haters
(มั๊นนี่ เมคเออะ ก็อท มาย ธัก เอ็น *ggas วันชิน มาย เรียร์ ฟอร์ เพย์เยอร์ เฮเดอ)
Eighteen and I’m livin’ a dream, go figure
(เอทีน แอนด์ แอม ลีฝอิน อะ ดรีม , โก ฟิ๊กเก้อร)
How a n*gga that’s younger than you, ice bigger
(ฮาว อะ เอ็น *gga แด้ท ยังเกอะ แฑ็น ยู , ไอ๊ซ์ บี๊กเกอร์)
Don’t sweat that, stick to rap n*gga, try that
(ด้อนท์ สเว็ท แดท , สทิ๊ค ทู แร็พ เอ็น *gga , ธราย แดท)
Call my n*gga R. Kell if you need a hit, black
(คอลลํ มาย เอ็น *gga อาร์ Kell อิ๊ฟ ยู นี๊ด อะ ฮิท , แบล๊ค)
And when you get it, make it known baby, who did it
(แอนด์ เว็น ยู เก็ท ดิธ , เม้ค อิท โนน เบ๊บี้ , ฮู ดิด ดิท)
It’ll make your fans hit the stores and go get it
(อิว เม้ค ยุร แฟน ฮิท เดอะ สโทร์ แซน โก เก็ท ดิธ)
Now, here come a bitter sweet note for the fellas
(นาว , เฮียร คัม อะ บิ๊ทเท่อร์ สวี้ท โน๊ท ฟอร์ เดอะ เฟลลา)
Left out the club with her friend, now she jealous
(เล๊ฟท เอ๊าท เดอะ คลับ วิธ เฮอ เฟรน , นาว ชี เจลอัซ)
Mad cuz she can’t ride in the LS
(แม้ด คัซ ชี แค็นท ไรด์ อิน เดอะ LS)
Yeah, she kinda mad but a baller could care less
(เย่ , ชี กินดา แม้ด บั๊ท ดา บอลเลอ เคิด แคร์ เลซ)
While you sleep, sleep, sleep
(ไวล์ ยู สลี๊พ , สลี๊พ , สลี๊พ)
I’m inna Benz going beep, beep, beep
(แอม อินนา เบนซฺ โกอิ้ง บีพ , บีพ , บีพ)
Got your girl sayin’ ” Yo, who he? ”
(ก็อท ยุร เกิร์ล เซย์อิน ” โย , ฮู ฮี “)
So let’s ride to Rockland’s party, uh huh
(โซ เล็ท ไรด์ ทู Rocklands พ๊าร์ที่ , อา ฮู)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
Check, Ghetto pro’ federal
(เช็ค , เกทโท พโร เฟ๊ดเดอร่อล)
Jay-Z shake the dice, let ’em go
(เจ ซี เช้ค เดอะ ไดซ , เล็ท เอ็ม โก)
Bet a load I tear down every show
(เบ๊ท ดา โหลด ดาย เทียร์ เดาน เอ๊เฝอร์รี่ โชว์)
Better know cheddar crowed like the front babe row
(เบ๊ทเท่อร์ โนว์ เชเดอร์ คโร ไล๊ค เดอะ ฟร๊อนท เบ้บ โรว์)
Says R., Jay y’all, all I need is four bars
(เซย์ อาร์ , เจ ยอล , ออล ไอ นี๊ด อีส โฟ บาร์)
I’m hotter than a lotta men
(แอม ฮอทเดอ แฑ็น อะ ลอทดา เม็น)
Switch up cars like Rodman’s hair color, then hit your broad
(สวิทช์ อั๊พ คารํ ไล๊ค ร็อดแมน แฮร์ คัลเออะ , เด็น ฮิท ยุร บรอด)
I’m borderline too much for the mortal mind
(แอม บอร์เดอร์ไลน์ ทู มัช ฟอร์ เดอะ ม๊อร์ท่อล ไมนด์)
Every time you ought to rewind, find there’s more to find
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ยู อ๊อธ ทู รีไวนด์ , ไฟนด์ แดร์ โม ทู ไฟนด์)
Now pop that cork, then pour the wine
(นาว พ็อพ แดท คอค , เด็น พาว เดอะ ไวน์)
Represent New York to Chitown, like what
(รีเพรสเซ่นท นิว ยอค ทู Chitown , ไล๊ค ว๊อท)
Floss mine, like of course my, what
(ฟล็อซ ไมน์ , ไล๊ค อ็อฝ คอร์ส มาย , ว๊อท)
Never cross my family, can we all get along? Hell no
(เน๊เฝ่อร์ ครอสสํ มาย แฟ๊มิลี่ , แคน วี ออล เก็ท อะลอง เฮ็ลล โน)
I’m tryin’ to tell y’all who dat is that rule that biz
(แอม ทายอิน ทู เทลล ยอล ฮู แดซ อีส แดท รูล แดท บิซ)
Not your baby daddy but Jay-Z, true that is
(น็อท ยุร เบ๊บี้ แดดดิ บั๊ท เจ ซี , ทรู แดท อีส)
Better school that kid on who’s shoes that is
(เบ๊ทเท่อร์ สคูล แดท คิด ออน ฮู ชู แดท อีส)
Or who I be n*gga, V.I.P Jigga
(ออ ฮู ไอ บี เอ็น *gga , วี ไอ พี จิ๊กกา)

[Repeat 1]
([ รีพี๊ท 1 ])

[R.]
([ อาร์ ])
Let’s get together and make this loot
(เล็ท เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ เม้ค ดิส ลูท)
[Trackmasters, Rockland]
([ Trackmasters , Rockland ])
Make this loot
(เม้ค ดิส ลูท)
[Untertainment]
([ Untertainment ])
Come on players
(คัมมอน เพย์เยอร์)
[Thugged out]
([ ตัง เอ๊าท ])
Come on players
(คัมมอน เพย์เยอร์)
[And we out like that]
([ แอนด์ วี เอ๊าท ไล๊ค แดท ])
Rock-a-fella ya’ll
(ร๊อค กา เฟลลา ยอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Ride คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น