เนื้อเพลง Love of My Life คำอ่านไทย Carly Simon

[Carly Simon]
( [ Carly ซายมอน ])

I love lilacs and avocados
(ไอ ลัฝ ไลแล็ค แซน avocados)
Ukuleles and fireworks
(ยูคะเลลิ แซน ไฟเออเวิร์ค)
And Woody Allen and walking in the snow
(แอนด์ วูดอิ อัลเลน แอนด์ วอคกิง อิน เดอะ สโนว์)
But you’ve got to know that
(บั๊ท ยู๊ฟ ก็อท ทู โนว์ แดท)

You’re the love of my life
(ยัวร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
From the moment I first saw you
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ เฟิร์สท ซอว์ ยู)
The second that you were born
(เดอะ เซ๊คคั่น แดท ยู เวอ บอน)
I knew that you were the love of my life
(ไอ นยู แดท ยู เวอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Quite simply the love of my life
(ไคว๊ ซีมพลิ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

I love Lucy and pumpernickel bread
(ไอ ลัฝ ลูซี่ แอนด์ pumpernickel เบร้ด)
The Statue Of Liberty and standing ovations
(เดอะ สแท๊ทิ้ว อ็อฝ ลิ๊เบอร์ที่ แอนด์ ซแทนดิง โอะเฝฌัน)
And falling into bed
(แอนด์ ฟ๊อลิง อิ๊นทู เบ๊ด)
But get it through your head that
(บั๊ท เก็ท ดิธ ทรู ยุร เฮด แดท)

You’re the love of my life
(ยัวร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
From the moment I first saw you
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ เฟิร์สท ซอว์ ยู)
The second that you were born
(เดอะ เซ๊คคั่น แดท ยู เวอ บอน)
I knew that you were the love of my life
(ไอ นยู แดท ยู เวอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Quite simply the love of my life
(ไคว๊ ซีมพลิ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

You an drive me crazy
(ยู แอน ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
You can drive me anywhere
(ยู แคน ไดร๊ฝ มี เอนอิฮแว)
Here are the keys
(เฮียร อาร์ เดอะ คีย์)
Just do as you please
(จั๊สท ดู แอส ยู พลีซ)
It may not always be easy
(อิท เมย์ น็อท ออลเว บี อีสอิ)

But you’re the love of my life
(บั๊ท ยัวร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
My heart is riding on a runaway train
(มาย ฮาร์ท อีส ไรดอิง ออน อะ รันนาเวย์ เทรน)
You are the love of my life
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
through all the pleasure and pain
(ทรู ออล เดอะ พเลฉเออะ แอนด์ เพน)
From the moment I first saw you
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท ไอ เฟิร์สท ซอว์ ยู)
I knew it right away
(ไอ นยู อิท ไร๊ท อะเวย์)
I knew that you were the love of my life
(ไอ นยู แดท ยู เวอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Simply the love of my life
(ซีมพลิ เดอะ ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
You are the love
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝ)
The great love of my life.
(เดอะ เกรท ลัฝ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love of My Life คำอ่านไทย Carly Simon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น