เนื้อเพลง Don Cartagena คำอ่านไทย Fat Joe

Nobody said it would be easy, ha hah
( โนบอดี้ เซ็ด ดิท เวิด บี อีสอิ , ฮา ฮ๊า)
[Puff]What y’all wanna do hah? [2X]
([ พัฟ ] ว๊อท ยอล วอนนา ดู ฮ๊า [ 2X ])
Nobody wanna handle it
(โนบอดี้ วอนนา แฮ๊นเดิ้ล อิท)
[Puff]AS WE PROCEED, TO GIVE YOU WHAT YOU NEED
([ พัฟ ] แอส วี โพรซี๊ด , ทู กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู นี๊ด)
[Puff]What y’all wanna do hah? [2X]
([ พัฟ ] ว๊อท ยอล วอนนา ดู ฮ๊า [ 2X ])
[Puff]NINE-EIGHT, IT’S THE GREAT
([ พัฟ ] ไนน เอท , อิทซ เดอะ เกรท)
[Puff]What y’all wanna do hah? [2X]
([ พัฟ ] ว๊อท ยอล วอนนา ดู ฮ๊า [ 2X ])

Verse One: Fat Joe
(เฝิซ วัน : แฟท โจ)

Now why the sad face, jealous for fellas that’s diamond laced
(นาว วาย เดอะ แซ้ด เฟซ , เจลอัซ ฟอร์ เฟลลา แด้ท ได๊ม่อนดํ แล็ค)
Tryin to find a place to recline, shine my face
(ทายอิน ทู ไฟนด์ อะ เพลส ทู ริคไลน , ไชน์ มาย เฟซ)
Under the sun where it’s warm, runnin with Pun til I’m gone
(อั๊นเด้อร เดอะ ซัน แวร์ อิทซ วอร์ม , รูนนิน วิธ พัน ทิล แอม กอน)
That’s word is bond on my moms
(แด้ท เวิร์ด อีส บอนดฺ ออน มาย มัม)
That’s the squad motto, got beef we call Rallo
(แด้ท เดอะ ซคว็อด มอทโท , ก็อท บี๊ฟ วี คอลลํ Rallo)
Dame Un Trago, he go to war wit a bottle
(เดม ยูเอ็น Trago , ฮี โก ทู วอร์ วิท ดา บ๊อทเทิ่ล)
Simple as dat, flip out the mack and cripple a cat [ ” take that ” 4X]
(ซิ๊มเพิ่ล แอส แดซ , ฟลิพ เอ๊าท เดอะ แมกคฺ แอนด์ คลิบเปิล อะ แค๊ท [ ” เท้ค แดท ” 4X ])
Right through your back tissue with any pistol I pack [c’mon]
(ไร๊ท ทรู ยุร แบ็ค ทีฌยู วิธ เอ๊นี่ พิ๊สท่อล ไอ แพ็ค [ ซีมอน ])
Physical rap means we live the lyrics
(ฟิ๊สิคอล แร็พ มีน วี ไล้ฝ เดอะ ลีริค)
Long as n*ggaz fear us you could never entirely dissapear us
(ลอง แอส เอ็น *ggaz เฟียร์ อัซ ยู เคิด เน๊เฝ่อร์ เอ็นไทรลิ dissapear อัซ)
We the realest you ever gon’ see
(วี เดอะ รีเอวรีเอส ยู เอ๊เฝ่อร์ ก็อน ซี)
In all honesty, ain’t another brother that’s hotter than me
(อิน ออล ออนเอ็ซทิ , เอน อะน๊าเทร่อร์ บร๊าเท่อรํ แด้ท ฮอทเดอ แฑ็น มี)
Modesty’ll get nowhere, that’s why I go there [yeah, yeah]
(Modestyll เก็ท โนแวร์ , แด้ท วาย ไอ โก แดร์ [ เย่ , เย่ ])
Like lettin you know where to buy the new Fat Joe gear [that’s right]
(ไล๊ค เลทดิน ยู โนว์ แวร์ ทู บาย เดอะ นิว แฟท โจ เกียร์ [ แด้ท ไร๊ท ])
Five sixty [five sixty] only the Squad ride with me
(ไฟฝ ซิคซทิ [ ไฟฝ ซิคซทิ ] โอ๊นลี่ เดอะ ซคว็อด ไรด์ วิธ มี)
Unless you a Bad Boy, and roll with Puff Diddy [eheheheh]
(อันเล๊ซ ยู อะ แบ้ด บอย , แอนด์ โรลล วิธ พัฟ ดิดดี้ [ eheheheh ])
It’s my city, and everything in it
(อิทซ มาย ซิ๊ที่ , แอนด์ เอ๊วี่ติง อิน หนิด)
Ain’t a thing rented [c’mon] it’s my Benz, if you see me in it [yeah]
(เอน ดา ทริง เร๊นท [ ซีมอน ] อิทซ มาย เบนซฺ , อิ๊ฟ ยู ซี มี อิน หนิด [ เย่ ])
We invented floodin the watch, and runnin the spots
(วี อินเฝ๊นท floodin เดอะ ว๊อทช , แอนด์ รูนนิน เดอะ สพอท)
That’s why, I’m not a player, I just crush a lot
(แด้ท วาย , แอม น็อท ดา เพย์เยอร์ , ไอ จั๊สท ครัช อะ ล็อท)

Chorus: Puff Daddy
(ค๊อรัส : พัฟ แดดดิ)

What you thought, we ain’t run the streets?
(ว๊อท ยู ธอท , วี เอน รัน เดอะ สทรีท)
Now you can’t sleep ten deep, convoyin in the Benz jeep
(นาว ยู แค็นท สลี๊พ เท็น ดี๊พ , convoyin อิน เดอะ เบนซฺ จีพ)
Rollin deep with the Don-Tana
(โรลลิน ดี๊พ วิธ เดอะ ด็อน Tana)
I put the chrome in your cara, adios to manana
(ไอ พุท เดอะ คโรม อิน ยุร แครา , อาดีโอซ ทู manana)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

Verse Two: Fat Joe
(เฝิซ ทู : แฟท โจ)

Yea, uh, yo
(เย , อา , โย)
You better slide or catch this homicide
(ยู เบ๊ทเท่อร์ สไล๊ด ออ แค็ทช ดิส ฮอมอิไซด)
Ain’t no match for Joey Crack I’m blowin backs out the other side
(เอน โน แหมทช์ ฟอร์ โจอี้ แคร๊ค แอม โบลวิน แบ็ค เอ๊าท ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
Brothers died and mother’s cried at wakes, these are The Breaks
(บร๊าเท่อรํ ดาย แอนด์ ม๊าเธ่อร์ คราย แอ็ท เว้ค , ฑิส อาร์ เดอะ เบร๊ค)
Kurtis Blow your head off like Jake [like Jake]
(Kurtis โบลว์ ยุร เฮด ออฟฟ ไล๊ค เจก [ ไล๊ค เจก ])
So take heed and read between the lines, ain’t no cheatin mines
(โซ เท้ค ฮี แอนด์ รี๊ด บีทะวีน เดอะ ไลน์ , เอน โน ชีทดิน ไมน์)
Player haters never wanna see my shine
(เพย์เยอร์ เฮเดอ เน๊เฝ่อร์ วอนนา ซี มาย ไชน์)
Up in the Range or in the Lex Coupe
(อั๊พ อิน เดอะ เร๊นจ ออ อิน เดอะ Lex คูเพ)
Rockin a fresh suit with dress shoes, on my way to Les Boo’s
(รอคกิน อะ เฟรช ซุ๊ท วิธ เดรส ชู , ออน มาย เวย์ ทู เลซ บู)
Less choose the life we rather live, on the streets stabbin kids
(เลซ ชู๊ส เดอะ ไล๊ฟ วี ร๊าเธ่อร์ ไล้ฝ , ออน เดอะ สทรีท stabbin คิด)
or livin mad sweet in lavish cribs
(ออ ลีฝอิน แม้ด สวี้ท อิน แลฝอิฌ คริบ)
Fix marriages for my kids, six karats, I’m a whiz [mm, mmm]
(ฟิกซ์ แมริจ ฟอร์ มาย คิด , ซิกซ์ แคแร็ท , แอม มา ฮวิส [ อึมมมม , อึม ])
Exotic tokin parrots on my wrist
(เอ็กสอทอิค tokin แพรัท ออน มาย ริ๊ซท)
It ain’t sh*t but for sex, money, and drugs
(อิท เอน ฌะ *ที บั๊ท ฟอร์ เซ็กซ , มั๊นนี่ , แอนด์ ดรัก)
True thugs with slugs and wrap bodies in rugs
(ทรู ธัก วิธ ซลัก แซน แร๊พ บอดีสฺ ซิน รัก)
What the f*ck, Joe Crack, twist your cap back
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck , โจ แคร๊ค , ทวิสท ยุร แค๊พ แบ็ค)
Leave your heart rate flat, once Terror Squad attacks [yea yea yea]
(ลี๊ฝ ยุร ฮาร์ท เหรท แฟลท , วั๊นซ เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด แอทแท๊ค [ เย เย เย ])

Chorus 2X
(ค๊อรัส 2X)

[Puff Daddy talkin over chorus]
([ พัฟ แดดดิ ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร ค๊อรัส ])
Terror Squad, and Bad Boy
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด , แอนด์ แบ้ด บอย)
Joey Crack, Big Pun
(โจอี้ แคร๊ค , บิ๊ก พัน)
I see you
(ไอ ซี ยู)

Can’t sleep, ten deep
(แค็นท สลี๊พ , เท็น ดี๊พ)
Yea, uh-huh
(เย , อา ฮู)
Adios to manana
(อาดีโอซ ทู manana)
Terror Squad, what?
(เท๊อร์เร่อร์ ซคว็อด , ว๊อท)
Bad Boy, khanmean?
(แบ้ด บอย , khanmean)
Joey Crack, Big Pun
(โจอี้ แคร๊ค , บิ๊ก พัน)
I see you, I see you
(ไอ ซี ยู , ไอ ซี ยู)
C’mon, yea, yea, say what say what?
(ซีมอน , เย , เย , เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท)
Say what say what?
(เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท)
Uh-huh
(อา ฮู)

I see you.. take that..
(ไอ ซี ยู เท้ค แดท)
Adios to manana!
(อาดีโอซ ทู manana !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don Cartagena คำอ่านไทย Fat Joe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น