เนื้อเพลง Cheers คำอ่านไทย Obie Trice

[Intro]
( [ อินโทร ])
A lotta’ mathaf*ckas man…
(อะ ลอทดา mathaf*ckas แมน)
Who Green, Shine Stringer, Keith Stringer Lawan, U Serv, Little Randy
(ฮู กรีน , ไชน์ ซทรีงเออะ , คีต ซทรีงเออะ Lawan , ยู Serv , ลิ๊ทเทิ่ล Randy)
That’s what I’m doing this for…
(แด้ท ว๊อท แอม ดูอิง ดิส ฟอร์)
[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Yeah… we aint here to mourn, we here to celebrate.
(เย่ วี เอน เฮียร ทู โมน , วี เฮียร ทู เซ๊เลเบรท)
So this one is for all my dogs who didn’t
(โซ ดิส วัน อีส ฟอร์ ออล มาย ด้อกก ฮู ดิ๊นอิน)
make it in the struggle man I’s remember
(เม้ค อิท อิน เดอะ สทรั๊กเกิ้ล แมน อีส รีเม๊มเบ่อร์)
when I was on the Ave. clutching them dimes
(เว็น นาย วอส ออน ดิ อาเฝ แคทชิง เด็ม ไดม)
Gut touching my spine, busting my
(กัท ทัชชิง มาย ซไพน , บัสติง มาย)
rhymes Feeling like im living in them lost times,
(ไรม ฟีลอิง ไล๊ค แอม ลีฝอิง อิน เด็ม ล็อซท ไทม์ ,)
No sight of the future
(โน ไซ๊ท อ็อฝ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์)
Damn right, I would shoot ya, palm tight on a rooster
(แดมนํ ไร๊ท , ไอ เวิด ชู๊ท ยา , พาล์ม ไท๊ท ออน อะ รูซเทอะ)
Old in the face cause this hold on my case
(โอลด์ อิน เดอะ เฟซ ค๊อส ดิส โฮลด์ ออน มาย เค๊ส)
Got my growth at a fast pace Old folks like ” O?
(ก็อท มาย กโรธ แอ็ท ดา ฟาสท เพซ โอลด์ โฟล้ค ไล๊ค ” โอ)
Oh he’s a bad case,
(โอ อีส ซา แบ้ด เค๊ส ,)
He won’t last; his track record will do the math
(ฮี ว็อนท ล๊าสท ; ฮิส แทร็ค เร๊คขอร์ด วิล ดู เดอะ แมตซฺ)
Crack Solicitation on the avenue is not new to you
(แคร๊ค โซะลิซิเทฌัน ออน ดิ แอ๊ฝเฝนิว อีส น็อท นิว ทู ยู)
Listeners but this is true
(ลีซเนอะ บั๊ท ดิส ซิส ทรู)
listen up I got a spew at it and keep it all truth
(ลิ๊สซึ่น อั๊พ ไอ ก็อท ดา ซพู แอ็ท ดิธ แอนด์ คี๊พ อิท ดอร์ ทรู๊ธ)
or else i might as well give this up
(ออ เอ๊ลส ไอ ไมท แอส เวลล กี๊ฝ ดิส อั๊พ)
Feel me now, from rocks to pow pows,
(ฟีล มี นาว , ฟรอม ร๊อค ทู พาว พาว ,)
glocks to pow-duh I dun did it all so i clutch my balls
(คล็อก ทู พาว ดู ไอ ดัน ดิด ดิท ออล โซ ไอ คลัทซ์ มาย บอล)
And notice they still here, so Obie is still here
(แอนด์ โน๊ทิซ เด สทิลล เฮียร , โซ โอบี อีส สทิลล เฮียร)
So Kobe, here’s to
(โซ โกบี , เฮียร ทู)
you and daddy’s new career
(ยู แอนด์ แดดดิ นิว แคร์เรีย)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So grab ya cups of Beer!
(โซ แกร๊บ ยา คัพ อ็อฝ เบีย !)
put em up lets Cheer!
(พุท เอ็ม อั๊พ เล็ท เชียรํ !)
Here’s a toast to all my soldiers who aint here
(เฮียร ซา โท๊สท ทู ออล มาย โซ๊ลเจ้อร์ ฮู เอน เฮียร)
This is it my n*gga this what we boast about
(ดิส ซิส อิท มาย เอ็น *gga ดิส ว๊อท วี โบซท อะเบ๊าท)
Get your bottle homie po’ some out
(เก็ท ยุร บ๊อทเทิ่ล โฮมี โพ ซัม เอ๊าท)
Now grab ya cups of Gin! put em up lets Win!
(นาว แกร๊บ ยา คัพ อ็อฝ จิน ! พุท เอ็ม อั๊พ เล็ท วิน !)
Here’s a toast to never looking back again
(เฮียร ซา โท๊สท ทู เน๊เฝ่อร์ ลุคอิง แบ็ค อะเกน)
This is it my n*gga this what we boast about
(ดิส ซิส อิท มาย เอ็น *gga ดิส ว๊อท วี โบซท อะเบ๊าท)
Get your bottle homie po’ some out
(เก็ท ยุร บ๊อทเทิ่ล โฮมี โพ ซัม เอ๊าท)
[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Now i understand every man got a story to tell
(นาว ไอ อั๊นเด้อรสแทนด เอ๊เฝอร์รี่ แมน ก็อท ดา สท๊อรี่ ทู เทลล)
Buy f*ck it i got a story as well
(บาย เอฟ *ck อิท ไอ ก็อท ดา สท๊อรี่ แอส เวลล)
Growing up it was n*ggaz either buried or jailed
(กโรอิง อั๊พ อิท วอส เอ็น *ggaz ไอ๊เทร่อ เบ๊อรี่ ออ เจล)
Popped by ” Dirty Harry ” or popped by the cops for the llelo
(พอพทฺ บาย ” เดอทิ แฮริ ” ออ พอพทฺ บาย เดอะ ค็อพ ฟอร์ เดอะ llelo)
Locked in a cell, who’s to blame?
(ล๊อค อิน อะ เซล , ฮู ทู เบลม)
When I was raised in this hood when my crew was slain
(เว็น นาย วอส เร้ส อิน ดิส ฮุด เว็น มาย ครู วอส ซเลน)
Only a few remains. you talk about struggle
(โอ๊นลี่ อะ ฟิว รีเมน ยู ท๊อล์ค อะเบ๊าท สทรั๊กเกิ้ล)
With your bubble gum life style,
(วิธ ยุร บั๊บเบิ้ล กัม ไล๊ฟ สไทล์ ,)
n*gga f*ck you I’m here today for fam that passed away
(เอ็น *gga เอฟ *ck ยู แอม เฮียร ทูเดย์ ฟอร์ แฟม แดท พาสส อะเวย์)
Bodies’ deep six n*gga flesh decayed
(บอดีสฺ ดี๊พ ซิกซ์ เอ็น *gga เฟลช ดิเค)
Real cats, who had techs to spray
(เรียล แค๊ท , ฮู แฮ็ด ทิค ทู สเพรย์)
Babies to raise, missed them cradles n went straight
(เบบีสฺ ทู เร้ส , มิส เด็ม เครเดิล เอ็น เว็นท สเทร๊ท)
To the grave, that hood life is in me
(ทู เดอะ เกรฝ , แดท ฮุด ไล๊ฟ อีส ซิน มี)
So I, sip that remi while my pockets scream gimmie
(โซ ไอ , ซิพ แดท เรมมี่ ไวล์ มาย พ๊อคเค่ท สครีม กริมมี่)
Let me get air, im guaranteeing ya’ll feeling me
(เล็ท มี เก็ท แอร์ , แอม guaranteeings ยอล ฟีลอิง มี)
Straight from the block to the industry
(สเทร๊ท ฟรอม เดอะ บล๊อค ทู ดิ อิ๊นดัสทรี่)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So grab ya cups of Beer! put em up lets Cheer!
(โซ แกร๊บ ยา คัพ อ็อฝ เบีย ! พุท เอ็ม อั๊พ เล็ท เชียรํ !)
Here’s a toast to all my soldiers who aint here
(เฮียร ซา โท๊สท ทู ออล มาย โซ๊ลเจ้อร์ ฮู เอน เฮียร)
This is it my n*gga this what we boast about
(ดิส ซิส อิท มาย เอ็น *gga ดิส ว๊อท วี โบซท อะเบ๊าท)
Get your bottle homie po’ some out Now grab ya cups of Gin! put em up lets Win!
(เก็ท ยุร บ๊อทเทิ่ล โฮมี โพ ซัม เอ๊าท นาว แกร๊บ ยา คัพ อ็อฝ จิน ! พุท เอ็ม อั๊พ เล็ท วิน !)
Here’s a toast to never looking back again
(เฮียร ซา โท๊สท ทู เน๊เฝ่อร์ ลุคอิง แบ็ค อะเกน)
This is it my n*gga this what we boast about
(ดิส ซิส อิท มาย เอ็น *gga ดิส ว๊อท วี โบซท อะเบ๊าท)
Get your bottle homie po’ some out
(เก็ท ยุร บ๊อทเทิ่ล โฮมี โพ ซัม เอ๊าท)
[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Yeah! All my homies thats deceased, rest in peace
(เย่ ! ออล มาย โฮมี แด้ท ดิซีซ , เรสท อิน พี๊ซ)
My n*gga Champsky, lil Green Pink Funk you’ll be home in a minute n*gga
(มาย เอ็น *gga Champsky , ลิล กรีน พิ๊งค ฟังค โยว บี โฮม อิน อะ มิ๊หนิท เอ็น *gga)
We get it popping’ I got a chance to speak to the word n*gga
(วี เก็ท ดิธ พ๊อพปิง ไอ ก็อท ดา แช้นซํ ทู สพี๊ค ทู เดอะ เวิร์ด เอ็น *gga)
And I aint stopping, straight off the crab. 313! [ohhh yeah]
(แอนด์ ดาย เอน ซทอพพิง , สเทร๊ท ออฟฟ เดอะ แคร๊บ 313 ! [ โอ้ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cheers คำอ่านไทย Obie Trice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น