เนื้อเพลง The Visitors คำอ่านไทย Abba

I hear the door-bell ring and suddenly the panic takes me
( ไอ เฮียร เดอะ ดอร์ เบลล์ ริง แอนด์ ซั๊ดเด้นลี่ เดอะ แพ๊หนิค เท้ค มี)
The sound so ominously tearing through the silence
(เดอะ ซาวน์ด โซ ออมอินัซลิ แทริง ทรู เดอะ ไซเล็นซ)
I cannot move, I’m standing
(ไอ แคนน็อท มู๊ฝ , แอม ซแทนดิง)
Numb and frozen
(นัมบ์ แอนด์ โฟ๊เซน)
Among the things I love so dearly
(อะมอง เดอะ ทริง ซาย ลัฝ โซ เดี๊ยร์ลี่)
The books, the paintings and the furniture
(เดอะ บุ๊ค , เดอะ เพนทิง แซน เดอะ เฟอนิเชอะ)
Help me…
(เฮ้ลพ มี)

The signal’s sounding once again and someone tries the door-knob
(เดอะ ซีกแน็ล เซานดิง วั๊นซ อะเกน แอนด์ ซัมวัน ทรายส์ เดอะ ดอร์ น็อบ)
None of my friends would be so stupidly impatient
(นัน อ็อฝ มาย เฟรน เวิด บี โซ ซทยูพิดลิ อิมเพเฌ็นท)
And they don’t dare to come here
(แอนด์ เด ด้อนท์ แดร์ ทู คัม เฮียร)
Anymore now
(แอนนี่มอ นาว)
But how I loved our secret meetings
(บั๊ท ฮาว ไอ ลัฝ เอ๊า ซี๊เขร็ท มีทอิง)
We talked and talked in quiet voices
(วี ท๊อล์ค แอนด์ ท๊อล์ค อิน ไคว๊เอ้ท ว๊อยซ์)
Smiling…
(ซไมลอิง)

Now I hear them moving
(นาว ไอ เฮียร เด็ม มูฝอิง)
Muffled noises coming through the door
(Muffled น๊อยส คัมอิง ทรู เดอะ ดอร์)
I feel I’m
(ไอ ฟีล แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
Voices growing louder, irritation building
(ว๊อยซ์ กโรอิง ลาวเดอ , อิริเทฌัน บีลดิง)
And I’m close to fainting
(แอนด์ แอม โคลส ทู เฟรนทิง)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
They must know by now I’m in here trembling
(เด มัสท์ โนว์ บาย นาว แอม อิน เฮียร ทเรมบลิง)
In a terror evergrowing
(อิน อะ เท๊อร์เร่อร์ evergrowings)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
My whole world is falling, going crazy
(มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง , โกอิ้ง คเรสิ)
There is no escaping now, I’m
(แดร์ อีส โน เอซเคปพิง นาว , แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)

These walls have witnessed all the anguish of humiliation
(ฑิส วอลล์ แฮ็ฝ วิทเหนส ออล ดิ แองกวิฌ อ็อฝ ฮิวมิลิเอฌัน)
And seen the hope of freedom glow in shining faces
(แอนด์ ซีน เดอะ โฮพ อ็อฝ ฟรีดัม กโล อิน ชายนิง เฟซ)
And now they’ve come to take me
(แอนด์ นาว เดวฟ คัม ทู เท้ค มี)
Come to break me
(คัม ทู เบร๊ค มี)
And yet it isn’t unexpected
(แอนด์ เย๊ท ดิธ อีสซึ่น อะเน็คซเพคทิด)
I have been waiting for these visitors
(ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ)
Help me…
(เฮ้ลพ มี)

Now I hear them moving
(นาว ไอ เฮียร เด็ม มูฝอิง)
Muffled noises coming through the door
(Muffled น๊อยส คัมอิง ทรู เดอะ ดอร์)
I feel I’m
(ไอ ฟีล แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
Voices growing louder, irritation building
(ว๊อยซ์ กโรอิง ลาวเดอ , อิริเทฌัน บีลดิง)
And I’m close to fainting
(แอนด์ แอม โคลส ทู เฟรนทิง)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
They must know by now I’m in here trembling
(เด มัสท์ โนว์ บาย นาว แอม อิน เฮียร ทเรมบลิง)
In a terror evergrowing
(อิน อะ เท๊อร์เร่อร์ evergrowings)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
My whole world is falling, going crazy
(มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง , โกอิ้ง คเรสิ)
There is no escaping now, I’m
(แดร์ อีส โน เอซเคปพิง นาว , แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)

Now I hear them moving
(นาว ไอ เฮียร เด็ม มูฝอิง)
Muffled noises coming through the door
(Muffled น๊อยส คัมอิง ทรู เดอะ ดอร์)
I feel I’m
(ไอ ฟีล แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
Voices growing louder, irritation building
(ว๊อยซ์ กโรอิง ลาวเดอ , อิริเทฌัน บีลดิง)
And I’m close to fainting
(แอนด์ แอม โคลส ทู เฟรนทิง)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
[I have been waiting for these visitors]
([ ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ ])
They must know by now I’m in here trembling
(เด มัสท์ โนว์ บาย นาว แอม อิน เฮียร ทเรมบลิง)
In a terror evergrowing
(อิน อะ เท๊อร์เร่อร์ evergrowings)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
[I have been waiting for these visitors]
([ ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ ])
My whole world is falling, going crazy
(มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง , โกอิ้ง คเรสิ)
There is no escaping now, I’m
(แดร์ อีส โน เอซเคปพิง นาว , แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
[I have been waiting for these visitors]
([ ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ ])
Now I hear them moving
(นาว ไอ เฮียร เด็ม มูฝอิง)
Muffled noises coming through the door
(Muffled น๊อยส คัมอิง ทรู เดอะ ดอร์)
I feel I’m
(ไอ ฟีล แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
[I have been waiting for these visitors]
([ ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ ])
Voices growing louder, irritation building
(ว๊อยซ์ กโรอิง ลาวเดอ , อิริเทฌัน บีลดิง)
And I’m close to fainting
(แอนด์ แอม โคลส ทู เฟรนทิง)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
[I have been waiting for these visitors]
([ ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ ])
They must know by now I’m in here trembling
(เด มัสท์ โนว์ บาย นาว แอม อิน เฮียร ทเรมบลิง)
In a terror evergrowing
(อิน อะ เท๊อร์เร่อร์ evergrowings)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)
[I have been waiting for these visitors]
([ ไอ แฮ็ฝ บีน เวททิง ฟอร์ ฑิส ฝิสอิเทอะ ])
My whole world is falling, going crazy
(มาย โฮล เวิลด อีส ฟ๊อลิง , โกอิ้ง คเรสิ)
There is no escaping now, I’m
(แดร์ อีส โน เอซเคปพิง นาว , แอม)
Crackin’ up
(แครกคิน อั๊พ)

[fade]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Visitors คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น