เนื้อเพลง Jump-off คำอ่านไทย Dark Lotus

[Blaze:]
( [ เบลซ : ])
Look into my mind, tell me what you see, what you find
(ลุ๊ค อิ๊นทู มาย ไมนด์ , เทลล มี ว๊อท ยู ซี , ว๊อท ยู ไฟนด์)
Can somebody tell me what’s happening this time?
(แคน ซัมบอดี้ เทลล มี ว๊อท แฮพเพะนิง ดิส ไทม์)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
I break it down again, losing control
(ไอ เบร๊ค อิท เดาน อะเกน , โรซิง คอนโทรล)
With these demons inside still pulling at my soul.
(วิธ ฑิส ดีมัน อิ๊นไซด์ สทิลล พลูลิง แอ็ท มาย โซล)
Still reaching for my coat, I choke and black out
(สทิลล รีชชิง ฟอร์ มาย โค๊ท , ไอ โชค แอนด์ แบล๊ค เอ๊าท)
Without a lung to pump anymore oxygen out.
(วิธเอ๊าท ดา ลัง ทู พั๊มพ แอนนี่มอ อ๊อกซีเจ้น เอ๊าท)
Am I doomed on the Earth with these ??? symptoms
(แอ็ม ไอ ดูม ออน ดิ เอิร์ทร วิธ ฑิส ซิมพ์ทั่ม)
Cause your church won’t grant the dead an exorcism.
(ค๊อส ยุร เชิร์ช ว็อนท แกร๊นท เดอะ เด้ด แอน exorcism)

[Violent J:]
([ ไฝ๊โอเล้นท เจ : ])
Let me get two turntables and a microphone
(เล็ท มี เก็ท ทู เทินเทเบิล แซน อะ ไมคโระโฟน)
Black rain, bloody murder means spike your dome
(แบล๊ค เรน , บลัดอิ เม๊อร์เด้อร์ มีน ซไพค ยุร โดม)
Why, I, don’t know why
(วาย , ไอ , ด้อนท์ โนว์ วาย)
Pressure released from my head when you die
(พเรฌเออะ รีลี๊ส ฟรอม มาย เฮด เว็น ยู ดาย)
[Ali Baba]
([ เอลลี บาบา ])
Empty pill bottles on the shelf
(เอ๊มพที่ พิลล์ บ๊อทเทิ่ล ออน เดอะ เช๊ลฟ)
Got this hunger and a sexual drive to end your health.
(ก็อท ดิส ฮังเกอะ แอนด์ อะ เซคฌวล ไดร๊ฝ ทู เอ็นด ยุร เฮ็ลธ)
F*cking aches [ouch]
(เอฟ *คิง เอช [ ouch ])
You gotta die, I’m sorry but you gotta die.
(ยู กอททะ ดาย , แอม ซ๊อรี่ บั๊ท ยู กอททะ ดาย)

[Chorus x2:]
([ ค๊อรัส x2 : ])
Come with me, right into the edge of your mind
(คัม วิธ มี , ไร๊ท อิ๊นทู ดิ เอจ อ็อฝ ยุร ไมนด์)
We’re standing on the edge and ready to die
(เวีย ซแทนดิง ออน ดิ เอจ แอนด์ เร๊ดี้ ทู ดาย)
The sh*t is about to jump off, and I’m about to jump off, damn
(เดอะ ฌะ *ที อีส อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ออฟฟ , แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ออฟฟ , แดมนํ)
Then when the soul around I’m a jump again.
(เด็น เว็น เดอะ โซล อะราวนฺดฺ แอม มา จั๊มพ อะเกน)

[Madrox:]
([ Madrox : ])
Fall in through emotion and passing through memories
(ฟอลล์ อิน ทรู อีโม๊ชั่น แอนด์ พาซซิง ทรู เมรโมรี)
Descending into dark with my hands in front of me
(Descendings อิ๊นทู ด๊าร์ค วิธ มาย แฮนด์ ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
Waving and screaming, falling like a way through Hell
(เวฝวิ่ง แอนด์ ซครีมอิง , ฟ๊อลิง ไล๊ค เก เวย์ ทรู เฮ็ลล)
What’s at the bottom? I don’t know
(ว๊อท แอ็ท เดอะ บ๊อทท่อม ไอ ด้อนท์ โนว์)
But I’ll find out when I get there
(บั๊ท อิลล ไฟนด์ เอ๊าท เว็น นาย เก็ท แดร์)
Hands grabbing at me, but I’m dodging them all
(แฮนด์ กแร็บบิง แอ็ท มี , บั๊ท แอม ดอดจิ้ง เด็ม ออล)
Slicing each and every wrist with my hatchet as I fall
(Slicings อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ริ๊ซท วิธ มาย แฮชอิท แอส ซาย ฟอลล์)
And if I reach the bottom with my life intact,
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย รี๊ช เดอะ บ๊อทท่อม วิธ มาย ไล๊ฟ อินแท็คท ,)
I’m a climb right to the top and go right back and do it again.
(แอม มา ไคลบ์ ไร๊ท ทู เดอะ ท๊อพ แอนด์ โก ไร๊ท แบ็ค แอนด์ ดู อิท อะเกน)

[Monoxide:]
([ เมาะนอคไซด : ])
If you can see what I was thinking then no one would have to die
(อิ๊ฟ ยู แคน ซี ว๊อท ไอ วอส ติ้งกิง เด็น โน วัน เวิด แฮ็ฝ ทู ดาย)
It would be as simple as looking inside of my mind
(อิท เวิด บี แอส ซิ๊มเพิ่ล แอส ลุคอิง อิ๊นไซด์ อ็อฝ มาย ไมนด์)
And through time all the pressure has come to a head
(แอนด์ ทรู ไทม์ ออล เดอะ พเรฌเออะ แฮ็ส คัม ทู อะ เฮด)
And I release it on the innocent and leave ’em for dead
(แอนด์ ดาย รีลี๊ส อิท ออน ดิ อิ๊นโนเซ้นท แอนด์ ลี๊ฝ เอ็ม ฟอร์ เด้ด)
Could be a chemical imbalance where I blame it on this challenege
(เคิด บี อะ เคมอิแค็ล imbalance แวร์ ไอ เบลม อิท ออน ดิส challenege)
And remarks, so I waited in the dark where his car was parked
(แอนด์ รีม๊าร์ค , โซ ไอ เว้ท อิน เดอะ ด๊าร์ค แวร์ ฮิส คารํ วอส พาร์ค)
A couple whacks with the axe to his back
(อะ คั๊พเพิ่ล ฮแว็ค วิธ ดิ แอ็กซ์ ทู ฮิส แบ็ค)
And he was down, and then I hit the ground
(แอนด์ ฮี วอส เดาน , แอนด์ เด็น นาย ฮิท เดอะ กราวนด์)
Somebody catch me.
(ซัมบอดี้ แค็ทช มี)

[Chorus x2:]
([ ค๊อรัส x2 : ])
Come with me, right into the edge of your mind
(คัม วิธ มี , ไร๊ท อิ๊นทู ดิ เอจ อ็อฝ ยุร ไมนด์)
We’re standing on the edge and ready to die
(เวีย ซแทนดิง ออน ดิ เอจ แอนด์ เร๊ดี้ ทู ดาย)
The sh*t is about to jump off, and I’m about to jump off, damn
(เดอะ ฌะ *ที อีส อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ออฟฟ , แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ออฟฟ , แดมนํ)
Then when the soul around I’m a jump again.
(เด็น เว็น เดอะ โซล อะราวนฺดฺ แอม มา จั๊มพ อะเกน)

[Shaggy:]
([ แฌกกิ : ])
If you listen too close you might lose your mind
(อิ๊ฟ ยู ลิ๊สซึ่น ทู โคลส ยู ไมท ลู้ส ยุร ไมนด์)
If you look too close your head could explode like mind bomb [boom]
(อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค ทู โคลส ยุร เฮด เคิด เอ็กซโพลด ไล๊ค ไมนด์ บอมบฺ [ บูม ])
Did Blaze really get shot the f*ck down? [Still bleeding]
(ดิด เบลซ ริแอ็ลลิ เก็ท ฌ็อท เดอะ เอฟ *ck เดาน [ สทิลล บรีดดิ้ง ])
Did Twiztid really sell they soul to the underground? [What?]
(ดิด Twiztid ริแอ็ลลิ เซลล์ เด โซล ทู ดิ อันเดิกเรานด [ ว๊อท ])
After the 6th, will ICP kill theyself? [f*ck off]
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ 6th , วิล ICP คิลล์ เดย์เซฟ [ เอฟ *ck ออฟฟ ])
Is ABK a real warrior or something else?
(อีส ABk กา เรียล ว๊อร์ริเอ้อร์ ออ ซัมติง เอ๊ลส)
I don’t know and I don’t care
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แอนด์ ดาย ด้อนท์ แคร์)
Just remember me with my f*cking Lotus in the air [Lotus]
(จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์ มี วิธ มาย เอฟ *คิง โล๊ทัส ซิน ดิ แอร์ [ โล๊ทัส ])

[ABK:]
([ ABK : ])
Keep talking mother f*cker, do it again, don’t push me
(คี๊พ ทอคอิง ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker , ดู อิท อะเกน , ด้อนท์ พุช มี)
You f*ckin with a old school cat that ain’t friendly
(ยู เอฟ *ckin วิธ อะ โอลด์ สคูล แค๊ท แดท เอน ฟเรนดลิ)
So take it to that level, go ahead keep pulling my chain
(โซ เท้ค อิท ทู แดท เล๊เฝ่ล , โก อะเฮด คี๊พ พลูลิง มาย เชน)
Cause when I get upset I get strange
(ค๊อส เว็น นาย เก็ท อั๊พเซ็ท ไอ เก็ท สเทร๊งจ)
You have no clue
(ยู แฮ็ฝ โน คลู)
Check this out, I be fiending from mood swings
(เช็ค ดิส เอ๊าท , ไอ บี ฟีนดิงสฺ ฟรอม มู้ด สวิง)
Ready to throw down and knock the sh*t out of soft range
(เร๊ดี้ ทู โธรว์ เดาน แอนด์ น๊อค เดอะ ฌะ *ที เอ๊าท อ็อฝ ซ๊อฟท เร๊นจ)
Hard list, ready to live out whatever
(ฮาร์ด ลิสท , เร๊ดี้ ทู ไล้ฝ เอ๊าท ฮว็อทเอฝเออะ)
So if you’re in my path, we better best be walking together.
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ อิน มาย พาธ , วี เบ๊ทเท่อร์ เบ๊สท์ บี วอคกิง ทูเก๊ทเธ่อร์)
[Mother f*cker]
([ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ])

[Chorus x5:]
([ ค๊อรัส x5 : ])
Come with me, right into the edge of your mind
(คัม วิธ มี , ไร๊ท อิ๊นทู ดิ เอจ อ็อฝ ยุร ไมนด์)
We’re standing on the edge and ready to die
(เวีย ซแทนดิง ออน ดิ เอจ แอนด์ เร๊ดี้ ทู ดาย)
The sh*t is about to jump off, and I’m about to jump off, damn
(เดอะ ฌะ *ที อีส อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ออฟฟ , แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู จั๊มพ ออฟฟ , แดมนํ)
Then when the soul around I’m a jump again.
(เด็น เว็น เดอะ โซล อะราวนฺดฺ แอม มา จั๊มพ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jump-off คำอ่านไทย Dark Lotus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น