เนื้อเพลง Drifting คำอ่านไทย Pearl Jam

Drifting, drifting, drifting away.
( ดริฟทิง , ดริฟทิง , ดริฟทิง อะเวย์)
I got myself a mansion, then I gave it away.
(ไอ ก็อท ไมเซลฟ อะ แม๊นชั่น , เด็น นาย เกฝ อิท อะเวย์)
It’s not the world that’s heavy, just the things that you save.
(อิทซ น็อท เดอะ เวิลด แด้ท เฮ๊ฝฝี่ , จั๊สท เดอะ ทริง แดท ยู เซฝ)
And I’m drifting, drifting away.
(แอนด์ แอม ดริฟทิง , ดริฟทิง อะเวย์)

Drifting, drifting, drifting along.
(ดริฟทิง , ดริฟทิง , ดริฟทิง อะลอง)
I rid myself of worries, and the worries were gone.
(ไอ ริด ไมเซลฟ อ็อฝ วอรีสฺ , แอนด์ เดอะ วอรีสฺ เวอ กอน)
I only run when I want to and I sleep like a dog.
(ไอ โอ๊นลี่ รัน เว็น นาย ว้อนท ทู แอนด์ ดาย สลี๊พ ไล๊ค เก ด้อกก)
I’m just drifting, drifting along.
(แอม จั๊สท ดริฟทิง , ดริฟทิง อะลอง)

The suitcoats say, ” There is money to be made. ”
(เดอะ suitcoats เซย์ , ” แดร์ อีส มั๊นนี่ ทู บี เมด “)
They get so damn excited, but I guess it’s their way.
(เด เก็ท โซ แดมนํ เอ็กไซ๊ทํ , บั๊ท ไอ เกสส อิทซ แดร์ เวย์)
My road it may be lonely just because it’s not paved.
(มาย โร้ด ดิท เมย์ บี โลนลิ จั๊สท บิคอส อิทซ น็อท เพ้ฝ)
It’s good for drifting, drifting away.
(อิทซ กู๊ด ฟอร์ ดริฟทิง , ดริฟทิง อะเวย์)

The suitcoats say, ” There is money to be made. ”
(เดอะ suitcoats เซย์ , ” แดร์ อีส มั๊นนี่ ทู บี เมด “)
They get so damn excited, nothing gets in their way
(เด เก็ท โซ แดมนํ เอ็กไซ๊ทํ , นัธอิง เก็ท ซิน แดร์ เวย์)
My road it may be lonely just because it’s not paved.
(มาย โร้ด ดิท เมย์ บี โลนลิ จั๊สท บิคอส อิทซ น็อท เพ้ฝ)
It’s good for drifting, drifting away.
(อิทซ กู๊ด ฟอร์ ดริฟทิง , ดริฟทิง อะเวย์)

Drifting, drifting, drifting, uh huh.
(ดริฟทิง , ดริฟทิง , ดริฟทิง , อา ฮู)
I feel like going back there, but never for long.
(ไอ ฟีล ไล๊ค โกอิ้ง แบ็ค แดร์ , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ฟอร์ ลอง)
I sometimes wonder if they know that I’m gone.
(ไอ ซัมไทม์ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เด โนว์ แดท แอม กอน)
I’m just drifting, drifting along.
(แอม จั๊สท ดริฟทิง , ดริฟทิง อะลอง)
Drifting, drifting along. Drifting, drifting along.
(ดริฟทิง , ดริฟทิง อะลอง ดริฟทิง , ดริฟทิง อะลอง)

Merry Christmas…
(เม๊อร์รี่ ครีซมัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drifting คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น