เนื้อเพลง That’s My Impression คำอ่านไทย Pet Shop Boys

I went looking for someone I couldn’t find
( ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ ซัมวัน ไอ คูดซึ่น ไฟนด์)
Staring at faces by the Serpentine
(ซแทริง แอ็ท เฟซ บาย เดอะ เซอเพ็นทีน)
Walking slowly, I realized
(วอคกิง ซโลลิ , ไอ รีแอะไลส)
You’d been and gone – I know you lied
(ยูต บีน แอนด์ กอน ไอ โนว์ ยู ไล)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)

The wind was chilly and the sky was dull
(เดอะ วินด วอส ชีลลิ แอนด์ เดอะ สกาย วอส ดัล)
I went for shelter to the temple
(ไอ เว็นท ฟอร์ เช๊ลเท่อร์ ทู เดอะ เท๊มเพิ่ล)
Once inside I couldn’t believe my eyes
(วั๊นซ อิ๊นไซด์ ไอ คูดซึ่น บีลี๊ฝ มาย อาย)
You’d been and gone – I know you lied
(ยูต บีน แอนด์ กอน ไอ โนว์ ยู ไล)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)

Go to a club – you think I’ll be there
(โก ทู อะ คลับ ยู ทริ๊งค อิลล บี แดร์)
I don’t go ’cause I’m not a member
(ไอ ด้อนท์ โก ค๊อส แอม น็อท ดา เม๊มเบ่อร์)
You said you went to apologize
(ยู เซ็ด ยู เว็นท ทู อะพอลโอะไจส)
It’s plain to me that’s one more lie
(อิทซ เพลน ทู มี แด้ท วัน โม ไล)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression [impression]
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน [ อิมพเรฌอัน ])
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)

I went looking for someone I couldn’t find
(ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ ซัมวัน ไอ คูดซึ่น ไฟนด์)
Staring at faces by the Serpentine
(ซแทริง แอ็ท เฟซ บาย เดอะ เซอเพ็นทีน)
Walking slowly, I realized
(วอคกิง ซโลลิ , ไอ รีแอะไลส)
You’d been and gone – I know you lied
(ยูต บีน แอนด์ กอน ไอ โนว์ ยู ไล)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
It’s an expression
(อิทซ แอน เอ็คซพเรฌอัน)
And a suggestion
(แอนด์ อะ ซะเจซชัน)
I learned my lesson
(ไอ เลิร์น มาย เล๊ซซั่น)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression [impression]
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน [ อิมพเรฌอัน ])
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression [impression]
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน [ อิมพเรฌอัน ])
I learned my lesson
(ไอ เลิร์น มาย เล๊ซซั่น)

I went looking for someone I couldn’t find
(ไอ เว็นท ลุคอิง ฟอร์ ซัมวัน ไอ คูดซึ่น ไฟนด์)
Staring at faces by the Serpentine
(ซแทริง แอ็ท เฟซ บาย เดอะ เซอเพ็นทีน)
Walking slowly I – realized
(วอคกิง ซโลลิ ไอ รีแอะไลส)
You’d been and gone – I know
(ยูต บีน แอนด์ กอน ไอ โนว์)
You lied – that’s my impression
(ยู ไล แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
I know you lied
(ไอ โนว์ ยู ไล)
And that’s my impression
(แอนด์ แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)
My impression
(มาย อิมพเรฌอัน)
That’s my impression
(แด้ท มาย อิมพเรฌอัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s My Impression คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น